Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 7 posturi vacante de execuţie – agent (bărbați) din cadrul sectorului operativ

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, 7 posturi vacante de execuție – agent (bărbați), din cadrul sectorului operativ.

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 26.04.2024, ora 15:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri.

 • Rezultate verificare dosare concurs:
 • Planificare evaluare psihologică:

 

 • Rezultate inițiale testare psihologică:

 • Rezultate contestații testare psihologică:

 

 • Rezultate finale testare psihologică:

 

 • Rezultate verificare dosare concurs:

 

 • Calendar estimativ probe concurs:

 

 • Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice:

 

 • Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice:

 

 • Planificare proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

 • Rezultate proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

 • Planificare probă interviu

 

 • Rezultate probă interviu

 

 • Planificare probă scrisă

 

 • Barem de evaluare și notare proba scrisă

 

 • Rezultate proba scrisă

 

 • Rezultate FINALE concurs
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 de posturi vacante de execuţie – agent (bărbați) din cadrul sectorului operativ

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, 20 de posturi vacante de execuție – agent (bărbați), din cadrul sectorului operativ.

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 28.04.2023, ora 15:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri.

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

 

 

 • Rezultate inițiale testare psihologică:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea, din sursă externă, a unui post vacant de agent asistent medical (generalist), la Penitenciarul Slobozia

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, un post de agent asistent medical (generalist) în cadrul sectorului medical.Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 31.01.2023, ora 15:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri.

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (31.01.2023, ora 15:00):

 

 

 

 

 • Calendar estimativ probe concurs

 

 

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 10 posturi de execuţie (agent) din cadrul sectorului operativ, (8 posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei)

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, 10 posturi de execuție (agent) din cadrul sectorului operativ (8 posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei).

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 27.01.2023, ora 15:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri.

Anunțul de concurs

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Precizări evaluarea psihologica

Declaratie evaluare psihologică

CV model EU – RO Blank

Instructiuni completare CV_RO

Etape de concurs:

 

 

 

 

 

 

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unui post de agent tehnic (bucătar) din cadrul sectorului economico-administrativ, la Penitenciarul Slobozia – 19.12.2022

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, un post de agent tehnic (bucătar) în cadrul sectorului economico-administrativ.

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 11.01.2023, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (11.01.2023, ora 16:00):

 

 •  Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, pentru ocuparea unui post de agent tehnic (bucătar) în cadrul sectorului economico-administrativ

 

 

 

 

 

 • Calendar estimativ probe concurs
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 26 posturi de medic, diverse specialităţi, din unităţile penitenciare

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 26 din 01.07.2022 – publicare, cu precizarea gradului profesional – format word-pdf

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 26 din 01.07.2022 – republicare, fără precizarea gradului profesional – format word-pdf

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 26 din 01.07.2022

Bibliografia, tematica şi probele de concurs pentru postul de medic specialist – specialitatea stomatologie generală

Bibliografia, tematica şi probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

 

cererea de înscriere

declaraţie

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofiţer (consilier juridic) la Penitenciarul Slobozia

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de conctact al unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Pentru mai multe detalii, consultați site-ul ANP.
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unui post de ofiter şi a 2 posturi de agent în cadrul sectorului tehnologia informației și comunicații, la Penitenciarul Slobozia

Pentru mai multe detalii, consultați site-ul ANP.

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr.5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 14 posturi vacante de agent operativ, la Penitenciarul Slobozia

Pentru mai multe detalii, consultați site-ul ANP.

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Planificare evaluare psihologică:

Rezultate INIȚIALE evaluare psihologică:

Rezultate FINALE evaluare psihologică:

Verificare dosare:

Calendar estimativ probe concurs:

Planificare proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Barem de evaluare și notare al variantei extrase – proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare probă interviu : 

Rezultate probă interviu :

Planificare probă scrisă :

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Rezultate probă scrisă : 

Rezultate finale concurs :

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 66 posturi vacante de execuţie (ofiţer+agent), din cadrul sectorului economico-administativ, din unităţile penitenciare – domeniul construcţii

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

chestionar COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea a trei posturi din cadrul sectorului economico-administrativ, la Penitenciarul Slobozia – 21.09.2021

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițiști de penitenciare, trei posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ, după cum urmează:

 • 1 post agent tehnic (bucătar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații;
 • 1 post agent tehnic (electrician) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații;
 • 1 post agent tehnic (conducător auto) – Compartiment Auto;

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 12.10.2021, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (12.10.2021, ora 16:00):

 

 

 • Calendar estimativ probe concurs
← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 10 posturi de agent bărbați la Penitenciarul Slobozia (Concurs de ocupare a 570 posturi de agent operativ, din unităţile penitenciare )

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Termen de înscriere (dosar complet): 04.10.2021

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Proces-verbal verificare dosare 10 AO – postat în data de 07.10.2021

 • Planificare evaluare psihologică

Tabel planificare evaluare psihologică 10 AO – 03.12.2021 – postat în data de 26.11.2021

Tabel planificare evaluare psihologică 10 AO – 13.12.2021 – postat în data de 03.12.2021

 • Rezultate inițiale evaluare psihologică

Tabel rezultate initiale evaluare psihologică – 10 AO, 03.12.2021, postat în 13.12.2021

Tabel rezultate initiale evaluare psihologică – 10 AO, 13.12.2021, postat în 20.12.2021

 • Rezultate contestații evaluare psihologică

Tabel rezultate contestatii psihologic candidati – AO (10) 15.12.2021

Tabel rezultate contestatii psihologic candidati – AO (10) 17.12.2021

 

 • Rezultate finale evaluare psihologică

Tabel rezultate finale psihologic candidati – AO (10) 05.01.2022

 

 

 

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unui post din cadrul sectorului medical la Penitenciarul Slobozia – 02.08.2021

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, 1 (un) post de agent în cadrul sectorului medical, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical (farmacie) – Compartiment medical;

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 23.08.2021, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (23.08.2021, ora 16:00): Încheiat

 

 •  Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, pentru ocuparea unui post de agent în cadrul sectorului medical – 26.08.2021
 • 1 post asistent medical (farmacie) – Compartiment medical;

 

 • Contestații la verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, pentru ocuparea unui post de agent în cadrul sectorului medical – 30.08.2021
 • 1 post asistent medical (farmacie) – Compartiment medical;

 

 

 • Calendar estimativ probe concurs
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea a opt posturi din cadrul sectorului economico-administrativ, la Penitenciarul Slobozia – 02.08.2021

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițiști de penitenciare, opt posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ, după cum urmează:

 • 2 posturi agent administrativ (responsabil economic) – Compartiment economico-administrativ;
 • 1 post agent administrativ (magaziner) – Compartiment Asigurare Tehnico-Materială;
 • 1 post agent administrativ (gospodar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații;
 • 1 post agent tehnic (bucătar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații;
 • 1 post agent tehnic (electrician) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații;
 • 1 post agent tehnic (conducător auto) – Compartiment Auto;
 • 1 post agent tehnic (instalator) – Centrul de Formare Profesionala Amara;

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 23.08.2021, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (23.08.2021, ora 16:00): Încheiat

 

 

 • Planificare evaluare psihologică
 • Rezultate INIȚIALE evaluare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs din punct de vedere al indeplinirii conditiilor apt psihologic, apt medical si achitare taxa concurs :

 

 • Calendar estimativ probe concurs

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi de ofiţer (consilier juridic) şi 13 posturi de ofiţer (psiholog resurse umane), din unităţile penitenciare

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie –  Concursuri în curs de derulare, s-a publicat Anunţul de scoatere la concurs a 3 posturi de ofiţer (consilier juridic) şi 13 posturi de ofiţer (psiholog resurse umane), din unităţile penitenciare.

Detalii pot fi obținute prin accesarea link-ului de mai jos:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-3-posturi-de-ofiter-consilier-juridic-si-13-posturi-de-ofiter-psiholog-resurse-umane-din-unitatile-penitenciare/

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 99 posturi de medic, diverse specialități, 1 post de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 99 posturi de medic, diverse specialități, 1 post de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate

 

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 27 din 09.07.2021 – partea I

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 27 din 09.07.2021 – partea II

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 27 din 09.07.2021 – partea III

 

Bibliografia, tematica şi probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

Bibliografia, tematica şi probele de concurs pentru postul de medic specialist – specialitatea stomatologie generală

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 27 posturi de execuţie (agent) din cadrul sectorului operativ, (25 de posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei)

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Precizări evaluarea psihologica

Declaratie evaluare psihologică

CV model EU – RO Blank

Instructiuni completare CV_RO

Informații COVID-19

 

Rezultate verificare dosare concurs:

Proces-verbal verificare dosare 27 AO, 15 07 2021

Evaluarea psihologică:

Tabel planificare evaluare psihologică – 26-27.08.2021

Tabel planificare evaluare psihologică – 30.08-03.09.2021 

Tabel planificare evaluare psihologică – 10.09.2021 – postat în data de 03.09.2021

Tabel planificare evaluare psihologică – 13.09.2021 – postat în data de 10.09.2021

Tabel rezultate inițiale psihologic – AO – 07.09.2021

Tabel rezultate contestații psihologic – AO – 07.09.2021 postat în 13.09.2021

Tabel rezultate inițiale psihologic – AO – 08.09.2021

Tabel rezultate contestații psihologic – AO – 08.09.2021 postat în 13.09.2021

Tabel rezultate inițiale psihologic – AO – 13.09.2021

Tabel rezultate inițiale psihologic – AO – 15.09.2021

Tabel rezultate contestatii psihologic candidati – AO SDRP 13.09.2021, postat in 16.09.2021

Tabel rezultate initiale psihologic candidati – AO SDRP, postat în 20.09.2021

Tabel rezultate finale evaluare psihologica 27 AO 2021 (25 locuri bărbați și 2 locuri femei), postat în 23.09.2021

Rezultate verificare dosare concurs:

Tabel rezultate verificare dosare candidați din punct de vedere al indeplinirii conditiilor apt psihologic, apt medical si achitare taxa concurs – postat în 07.10.2021

Calendar estimativ probe concurs

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs 27 AO 2021(25 locuri bărbați și 2 locuri femei), postat în 24.11.2021

ERATA CALENDAR estimativ concurs 27 AO PSIL 2021 – COD, postat în 13.12.2021

Proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice

Planificare probă sportivă 27 AO 2021(25 locuri bărbați și 2 locuri femei), postat în 24.11.2021

Proces-verbal rezultate proba sportiva 27 AO – PSIL, 2021, postat în 04.12.2021

Proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Planificare proba calculator 27 AO PSIL 2021 COD, postat în 04.12.2021

Barem de evaluare si notare – varianta nr.1 – seria 1 – calculator 27 AO,  postat în 05.12.2021

Barem de evaluare si notare – varianta nr.2 – seria 2 – calculator 27 AO, postat în 05.12.2021

P-V rezultate proba calculator – 27 AO – COD, postat în 05.12.2021

Proba interviului

Planificare la proba interviului – 27 AO – COD, postat în 05.12.2021

Proces-verbal rezultate proba interviu – 27 AO – COD, postat la 09.12.2021

Proba scrisă

Planificarea proba scrisa concurs 27 AO – PSIL, postat la 09.12.2021

Barem proba scrisă

Barem de evaluare si notare – varianta nr.1 – concurs 27 AO, postat la 11.12.2021

Anunt nedepunere contestatii barem scris 27 AO 2021, postat la 13.12.2021

Rezultate proba scrisă

Proces-verbal cu rezultatele obținute la PROBA SCRISA – concurs 27 AO, postat la 14.12.2021

Rezultate FINALE concurs

Anunt REZULTATE FINALE concurs 27 AO, publicat la 21.12.2021:

 

← Către pagina principală

-Concurs pentru ocuparea a 8 posturi din cadrul sectorului economico-administrativ, la Penitenciarul Slobozia – 07.05.2021

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițiști de penitenciare, opt posturi de ofițer și agent în cadrul sectorului economico-administrativ (2 ofițeri și 6 agenți);

 • 1 post ofiţer (achiziții publice) – Compartiment achiziții publice
 • 1 post ofiţer (construcții) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent administrativ (gospodar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (bucătar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (electrician) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (fochist) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (conducător auto) – Compartiment Auto
 • 1 post agent tehnic (instalator) – Centrul de Formare Profesionala Amara

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 28.05.2021, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (28.05.2021, ora 16:00): Încheiat

 

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea a opt posturi din cadrul sectorului economico-administrativ, la Penitenciarul Slobozia – 07.05.2021

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițiști de penitenciare, opt posturi de ofițer și agent în cadrul sectorului economico-administrativ (2 ofițeri și 6 agenți);

 • 1 post ofiţer (achiziții publice) – Compartiment achiziții publice
 • 1 post ofiţer (construcții) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent administrativ (gospodar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (bucătar) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (electrician) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (fochist) – Compartiment Servicii, administrare, întreținere și reparații
 • 1 post agent tehnic (conducător auto) – Compartiment Auto
 • 1 post agent tehnic (instalator) – Centrul de Formare Profesionala Amara

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 28.05.2021, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (28.05.2021, ora 16:00): Încheiat

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare din sursă externă a 2 posturi de medic la Penitenciarul Slobozia (1 post medic specialist medicină generală/medicină de familie și 1 post medic specialist stomatologie generală) – 30.10.2020

 

CONCURS ÎNCHEIAT DIN LIPSĂ DE CANDIDAȚI!

ANUNT ANP – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 87 posturi de medic, diverse specialități, 2 posturi de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă două posturi de medic (1 post medic specialist medicină generală/medicină de familie și 1 post medic specialist stomatologie generală)

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 16.11.2020, ora 16:00.

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020

Bibliografia, tematica și probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (16.11.2020, ora 16:00): Încheiat

 

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de execuție în cadrul Biroului resurse umane

Concurs de ocupare a 24 posturi (ofiţer+agent) din sectorul resurse umane, din unităţile penitenciare şi ANP – la Slobozia, 2 posturi (1 ofițer psiholog resurse umane și un agent resurse umane)

Anunţul de concurs

Referințe bibliografice concurs agent resurse umane

Legea 145 din 2019 – extras

Legea 223 din 2015 – extras

OMJ 228 din 2020 – integral

OMJ 389 din 2020 – integral

OMJ 482 din 2020 – integral

OMJ 1551 din 2020 – integral

OMJ 2641 din 2020 – integral

OMJ 2794 din 2004 – extras

OMJ 2980 din 2014 – integral

OMJ 3065 din 2020 – extras

Ordin M 24, 30. 8147 din 2016 – extras

 

Cerere de înscriere

Opis

Declaraţie

Declarație evaluare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (16.11.2020, ora 16:00): Încheiat

 

 •  Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs pentru ocuparea a 2 funcții de execuție  în cadrul biroului resurse umane  (ANUNT concurs psiholog resurse umane și agent resurse umane) – 19.11.2020

 

 • Proces-verbal depunere contestatii verificare dosare – concurs pentru ocuparea a 2 funcții de execuție  în cadrul biroului resurse umane  (1 ofițer psiholog resurse umane și 1 agent resurse umane), 20.11.2020

 

 • Soluționare contestații verificare dosare (23.11.2020):

 

 

 

 

 

 

Calendar estimativ probe concurs agent resurse umane:

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului agent resurse umane:

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului agent resurse umane:

Planificare probă interviu agent resurse umane:

Rezultate probă interviu agent resurse umane:

Planificare probă scrisă agent resurse umane:

Barem de evaluare și notare probă scrisă agent resurse umane:

Rezultate probă scrisă agent resurse umane:

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă agent resurse umane:

Rezultate finale concurs agent resurse umane:

Posturile scoase la concurs pentru Penitenciarul Slobozia (un ofițer psiholog resurse umane și un agent resurse umane):

 • ofițer psiholog resurse umane – 1 post (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la Penitenciarul București-Rahova);
 • agent resurse umane – 1 post (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la Penitenciarul București-Rahova);
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de execuție în cadrul sectorului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii

Concurs de ocupare a 27 posturi de execuţie în sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii – la Slobozia, 2 posturi (1 ofițer IT și un agent tehnic comunicații)

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 10.11.2020, ora 16:00.

Anunţul de concurs

Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
Anexa nr. 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

Decizia nr. 309/2011 privind aprobarea Normelor elementare de exploatare a resurselor informatice şi de comunicaţii IT de către utilizatori din sistemul administraţiei penitenciare

Formulare utile:

 1. Cerere de înscriere
 2. Declaraţie
 3. Opis
 4. Declarație evaluare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (10.11.2020, ora 16:00): Încheiat

 

 

 • Proces-verbal depunere contestatii verificare dosare – concurs pentru ocuparea a 2 funcții de execuție  în cadrul sectorului tehnologia informației și comunicații, 16.11.2020

 

 • Soluționare contestații verificare dosare (17.11.2020): nu este cazul, deoarece nu au fost depuse contestatii

 

 

 

 

 • Achitarea taxei de participare la concurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Posturile scoase la concurs pentru Penitenciarul Slobozia (un ofițer IT și un agent tehnic comunicații):
 • ofițer tehnologia informației – 1 post (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la Penitenciarul București-Rahova);
 • agent tehnic comunicații – 1 post (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la SNPAP Târgu Ocna);
← Către pagina principală

Concurs de ocupare a unor posturi din sectorul reintegrare socială

Concurs de ocupare a 75 posturi de execuţie (ofițer) în cadrul sectorului reintegrare socială, din unităţile penitenciare şi 12 posturi de preot din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate14.10.2020

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Chestionar COVID-19 din 26.01.2021

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 04.11.2020, ora 16:00.

Anunţul de concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

Declaratie evaluare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (04.11.2020, ora 16:00): Încheiat

 

 

 • Proces-verbal depunere contestatii verificare dosare – concurs pentru ocuparea a 4 funcții de ofițer în cadrul sectorului reintegrare socială, 10.11.2020

 

 • Soluționare contestații verificare dosare (30.10.2020): nu este cazul, deoarece nu au fost depuse contestatii

 

 

 

 

 

Calendar estimativ probe concurs:

 

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

 

Planificare probă interviu

Rezultate probă interviu

Planificare probă scrisă :

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Rezultate probă scrisă : 

 

Posturile scoase la concurs pentru Penitenciarul Slobozia (patru ofițeri):

 • ofițer psiholog – două posturi (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la Penitenciarul Ploiești);
 • ofițer asistent social – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la Penitenciarul Mărgineni);
 • ofițer educație – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Slobozia, iar examenul se susține la SNPAP Târgu Ocna);
← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 328 posturi din sectorul economico-administrativ, din unităţile penitenciare şi 2 posturi din aparatul propriu al A.N.P.

(Concurs pentru ocuparea a opt posturi de agent din cadrul sectorului economico-administrativ, la Penitenciarul Slobozia – 05.10.2020)

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Chestionar COVID-19 din 26.01.2021

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 26.10.2020, ora 16:00.

 

Anunţul de concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

Declaratie evaluare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (26.10.2020, ora 16:00): Încheiat

 

 

 

 • Soluționare contestații verificare dosare (30.10.2020): nu este cazul, deoarece nu au fost depuse contestatii

 

 

 

 

 

 • Achitarea taxei de participare la concurs 24.03.2021

 

Calendar estimativ probe concurs:

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Planificare probă interviu :

Rezultate probă interviu :

Planificare probă scrisă :

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Rezultate probă scrisă :

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă :

Rezultate finale concurs :

Calendar desfășurare concurs, probe concurs – AICI

Posturile scoase la concurs pentru Penitenciarul Slobozia (opt agenți):

← Către pagina principală

10 posturi de agent operativ (bărbați) la Penitenciarul Slobozia – 21.09.2020

Concurs pentru ocuparea a 10 posturi de agent operativ (bărbați) la Penitenciarul Slobozia – 21.09.2020

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID – nov 2020

Chestionar COVID-19 din 26.01.2021

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs din sursă externă, pentru încadrarea ca polițiști de penitenciare, zece posturi de agent în cadrul sectorului operativ – bărbați.

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 12.10.2020, ora 16:00.

La concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare!

Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, int. 125, e-mail concurs-slobozia@anp.gov.ro.

De asemenea, răspunsurile trimise de unitatea noastră celor ce au solicitat clarificări prin emailul de mai sus, pot fi consultate în pagina de Întrebări frecvente – Concursuri .

 

    Etape de concurs

 • Înscriere/Depunere dosare complete (12.10.2020, ora 16:00): Încheiat

 

 

 

 • Soluționare contestații verificare dosare (19.10.2020): nu este cazul, deoarece nu au fost depuse contestatii

 

 

 

 • Întocmire/depunere fișă medicală. După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează de unitate doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie conform tipizatului care se descarcă de aici – între 6-14.01.2021

 

 • Achitarea taxei de participare la concurs – până la 14.01.2021

 

 

 

 

 

 • Rezultate soluționare contestații: nu au fost depuse contestații

 

 

← Către pagina principală

Angajare din sursă externă, fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, a unui post vacant de medic primar (medicină generală/de familie) – personal civil contractual

Penitenciarul Slobozia cu sediul în municipiul Slobozia, strada Gării, nr. 54, angajează din sursă externă, fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, un post vacant de medic primar (medicină generală/de familie) – personal civil contractual, la Cabinetul medical al unității.

Selecția se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 1560/C/23.04.2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9  din anexa nr. 1 la decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

La selecție pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a postului.

 Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la angajare;
 7. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile (cerinţele) specifice:

 1. Studii universitare/postuniversitare în domeniul medical, specializarea medicină generală/de familie, cu diplomă de licență;
 2. Drept de liberă practică obținut în specializarea medicină generală/de familie, vizat la zi.

 Dosarul de înscriere va conține următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere, conform modelului atașat prezentului anunț (Anexa 1);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 4. curriculum vitae – model european;
 5. copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de poliţist de penitenciare;
 6. copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 7. copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 8. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – pentru posturile de funcţionari publici;
 9. copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 10. cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni,conform modelului atașat prezentului anunț (Anexa 2) ;
 11. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 12. declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii, conform modelului atașat la prezentul anunț (Anexa 3);
 13. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 14. alte documente relevante pentru angajare.

 

Documentele din dosarul de înscriere se transmit prin orice mijloc de comunicare la distanță pe adresa pslobozia@anp.gov.ro sau la nr. de fax 0243/232635, ori se depun la sediul Penitenciarului Slobozia, str. Gării , nr. 54, în termen de 2 zile lucrătoare (08.05 – 11.05.2020, ultima zi de depunere a dosarelor 11.05.2020 ora 15.00).

Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviu, dată la care acesta este obligat să prezinte și documentele în original, sub sancțiunea respingerii cererii de angajare.

Persoană de contact a fost desemnată dl. comisar de poliție penitenciară Lucian DAN – ofițer resurse umane, telefon 0243/232606/232607, int.125.

 

                                     CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR

– Perioada, data limită şi intervalul orar de depunere a dosarelor de angajare 08.05.2020, ora 08.15 –

11.05.2020, ora 15.00

– Selecţia dosarelor de angajare;

– afișarea rezultatul selecției dosarelor

11.05.2020 , interval orar 15.00-17.00

11.05.2020, ora 18.00

– Interviul și afișarea rezultatului interviului  12.05.2020
– Data prezentării la post şi a prezentării documentelor în original  (pentru toate documentele depuse în copie în dosarul de angajare) 14.05.2020, ora 08:00 la Biroul Resurse umane.

 

← Către pagina principală

29.11.2019 – Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat (ospătar), la Penitenciarul Slobozia – Centrul de Formare Profesională Amara

Concurs finalizat la 07.01.2020

 

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs pentru încadrare un post de muncitor calificat (ospătar) – personal contractual, pe durată nedeterminată, la Centrul de Formare Profesională Amara.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a postului.

 Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile (cerinţele) specifice: 

 1. studii generale/liceale;
 2. certificat/diplomă/atestat de calificare profesională (ospătar);
 3. vechime în specialitate: minim 6 luni.

Dosarul de concurs cuprinde:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința va conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 7. curriculum vitae – model european;

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii la care este scos postul la concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune la biroul resurse umane din cadrul Penitenciarului Slobozia, strada Gării, nr. 54, județul Ialomița, până la data de 13.12.2019, orele 16,00.

În cazul în care în perioada de înscriere, anumite zile vor fi declarate zile libere, calendarul estimativ se va decala corespunzător.

Toate probele vor fi susținute la sediul Penitenciarului Slobozia, după cum urmează:

 • proba scrisă se va susţine în data de 23.12.2019, ora 12,00;
 • interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, potrivit Calendarului de concurs.

Persoană de contact comisar de poliție penitenciară Lucian DAN – secretarul comisiei de concurs, telefon 0243/232606/232607, int.125.

Informații referitoare la organizarea, desfășurarea concursului, actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere, bibliografia și tematica sunt cuprinse în anunțul afișat la sediul Penitenciarului Slobozia și pe site-ul Penitenciarului Slobozia (secțiunea Concursuri sursă externă).

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 Bibliografie propusă:

 1. Constantin Florea, Marian Bugan – Ghidul Profesionistului În Restauraţie – Teste Pentru Evaluarea Cunoştinţelor Profesionale, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002;
 2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editura INTER REBS București;
 3. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 5. G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

Tematica propusă:

 1. Constantin Florea, Marian Bugan – Ghidul Profesionistului În Restauraţie – Teste Pentru Evaluarea Cunoştinţelor Profesionale, Editura Gemma Print, Bucureşti, 2002 – 11-141; 297-340.
 2. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor:

Pregătirea serviciilor : activitatea de curățenie și întreținere; mise-en- place;

           – Servirea clienților :  comportamentul și gestica profesională; reguli și tehnici privind efectuarea serviciilor;

 1.    Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată:

–    Titlul II, capitolul II –   Executarea contractului individual de muncă.

 1. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă:

– Obligațiile angajatorului; Obligațiile lucrătorilor.

 1. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena   produselor alimentare:

Igiena personalului; Prevederi aplicabile produselor alimentare; Deșeuri alimentare; Cerințe pentru echipamente.

ANUNȚ CONCURS

CALENDAR CONCURS

FISA POSTULUI

HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Proces-verbal rezultate selectie dosare

Rezultate finale selectare dosare – concurs ospătar

Grila proba scrisa – concurs muncitor calificat ospatar

Proces-verbal rezultate proba scrisa – concurs muncitor calificat ospătar

Planificare interviu – concurs muncitor calificat ospătar

Rezultate finale proba scrisa – concurs muncitor calificat ospătar

Proces-verbal rezultate interviu – concurs muncitor calificat ospătar

Rezulate finale proba interviu – concurs muncitor calificat ospătar

Proces-verbal rezultate finale – concurs muncitor calificat ospătar

← Către pagina principală

23.10.2018 – Concurs de ocupare a 123 posturi de executie (ofiter + agent) din sectorul economico-administrativ, din unitatile penitenciare

Actualizat la data de 25.04.2019

 

 

Calendar estimativ – ofițer asigurare tehnico-materială

 

Planificare interviu – ofițer asigurare tehnico-materială

 

IMPORTANT pentru candidaţii declarați ADMIS la examenul psihologic!

FIȘA MEDICALĂ:

Începând cu data de  03.01.2019 şi până pe 11.01.2019 inclusiv,  ora 15:00, candidaţii din sursă externă declaraţi ADMIS la testarea psihologică, vor depune fişele medicale încheiate (complete)  la cabinetul medical.

Candidații vor ridica fișele medicale de la cabinetul medical al unității în vederea completării acestora, între orele   13:00- 15:00 în  perioada menționată.

TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Odată cu depunerea Fişei medicale complete dar cel târziu până pe 11.01.2019 inclusiv, ora 15:00,  candidaţii vor  plăti TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS, în valoare de 85 lei. Taxa se plăteşte cu numerar, la casieria unităţii,  iar copia chitanţei va fi depusă la biroul resurse umane şi formare profesională

Anunţul de concurs

 • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
 • Anexa 2 – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
 • Anexa 3 – Unităţile organizatoare
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, prin republicare, a 10 posturi de medic din unităţile penitenciare 07.09.2018

Concurs de ocupare, prin republicare, a 10 posturi de medic din unităţile penitenciare

 

Anunțul de concurs – Ziarul-Viața-Medicală 07 09 2018

Ziarul „Viaţa Medicală”

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs pentru încadrarea ca funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, o funcție de medic (medicină generală/medicină de familie).

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidat este 24.09.2018, ora 16,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, e-mail pslobozia@anp.gov.ro

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 59 posturi de ofițer în domeniul economico-administrativ 08.06.2018

 Concurs de ocupare a 59 posturi de ofițer în domeniul economico-administrativ

 

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs pentru încadrarea ca funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, două funcții de ofițer economist.

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidat este 29.06.2018, ora 15,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, e-mail pslobozia@anp.gov.ro

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 17 posturi de agent operativ din unitățile penitenciare 24.07.2018

 Concurs de ocupare a 17 posturi de agent operativ din unitățile penitenciare

Actualizat la data de 18.09.2018.

 

IMPORTANT pentru candidaţii ADMIS la examenul psihologic!

      FIȘA MEDICALĂ:

Începând cu data de  19.09.2018 şi până pe 27.09.2018 inclusiv,  ora 15:00, candidaţii din sursă externă declaraţi ADMIS la testarea psihologică, vor depune fişele medicale încheiate (complete)  la cabinetul medical.

Candidații vor ridica fișele medicale de la cabinetul medical al unității în vederea completării acestora, între orele   13:00- 15:00 în  perioada menționată.

      TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Odată cu depunerea Fişei medicale complete dar cel târziu până pe 27.09.2018 inclusiv, ora 15:00,  candidaţii vor  plăti TAXA DE PARTICIPARE LA CONCURS, în valoare de 85 lei. Taxa se plăteşte cu numerar, la casieria unităţii,  iar copia chitanţei va fi depusă la biroul resurse umane şi formare profesională

Anunțul de concurs

 • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unități penitenciare
 • Anexa 2 – Condiții specifice, tematica, bibliografia și probele de concurs
 • Anexa 3 – Unitățile organizatoare

 

Penitenciarul Slobozia scoate la concurs pentru încadrarea ca funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, o funcție de agent în sectorul operativ.

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidat este 14.08.2018, ora 15,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, e-mail pslobozia@anp.gov.ro

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.