Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

ANUNȚ de interes public

Informare 26.11.2023

AVÂND ÎN VEDERE CONDIȚIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE, CENTRAA TELEFONICĂ A UNITĂȚII ESTE NEFUNCȚIONALĂ!

Pentru urgențe, ne puteți contacta la următorul număr de telefon: 0744654991.

E-mail secretariat : pslobozia@anp.gov.ro;

E-mail pentru efectuarea programărilor aparținătorilor la vizite: vizite.pslobozia@anp.gov.ro;

 

Începând cu data de 12 martie 2020, în contextul epidemiologic actual, toate petițiile, sesizările, solicitările de informații și cererile de audiență, NU se mai depun personal la sediul PENITENCIARULUI SLOBOZIA. Acestea vor fi trimise EXCLUSIV prin poștă civilă/ curierat (Strada Gării nr. 54, Slobozia, cod poștal 920041) sau prin  e-mail(pslobozia@anp.gov.ro).

De asemenea, începând cu aceeași dată, se suspendă și acordarea audiențelor la sediul Penitenciarului Slobozia, urmând ca problematica necesar a fi supusă atenției să se comunice via e-mail/ curierat/ poștă civilă.

← Către pagina principală

În atenția persoanelor vizitatoare!

Dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul României, precum şi în considerarea măsurilor de prevenţie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, conducerea Penitenciarului Slobozia informează:

Persoanelor vizitatoare (aparţinători ai persoanelor private de libertate) care

 • au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)

 

 • au cunoştinţă că ar fi intrat în contact cu persoane care au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)

 

 • manifestă stări febrile, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare sau stări de oboseală

şi care şi-au programat sau intenţionează să se programeze pentru vizitarea unor persoane private de libertate, nu li se va permite accesul în unităţile penitenciare!

Facem apel la înţelegere şi la conştientizarea importanţei aplicării tututor măsurilor de natură a preîntâmpina orice situaţie de risc, atât pentru protecţia persoanelor private de libertate, a angajaţilor unităţilor penitenciare, cât şi a vizitatorilor. Subliniem caracterul temporar al acestei situaţii.

← Către pagina principală

ANUNȚ

Penitenciarul Slobozia poate asigura forţă de muncă specială (persoane private de libertate) pe bază de contract de prestări servicii, în interiorul şi exteriorul locului de deţinere, pentru executarea de lucrări necalificate ce ţin de domeniul public şi privat.

Tariful orar, este negociabil, în funcţie de numărul deţinuţilor contractaţi, de programul de muncă, etc, și nu poate fi sub nivelul celui aferent salariului minim brut pe economie.

Programul de muncă se poate negocia în funcţie de lucrările ce urmează a fi efectuate.

Avantajele folosirii constau în asigurarea de către penitenciar a unui număr constant de persoane private de libertate, supravegherea şi coordonarea lucrărilor de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentantul operatorului economic care contractează forţa de muncă. Se emite factură fiscală. Nu se calculează CAS, şomaj, etc.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Coman Vasilicã, biroul PRODUCȚIE, telefon 0749.101.665, 0243/232606, interior 210, fax 0243/232635, e-mail vasile.coman@anp.gov.ro, sau la sediul penitenciarului situat în  Slobozia, strada Gării nr.54.

 

Exemple de lucrãri ce pot face obiectul contractului:

 • săpat fundaţii hale, aşezat cofraje, legat etrieri fier beton, încărcat cu pământ , aşezat planşee sandwich ( pt. hale industriale ), spart manual pereti beton, etc;

–   sãpat gropi, şanţuri pentru cabluri electrice, conducte apă, canalizare, etc;

–   alte munci necalificate în domeniul construcţiilor;

–  demolat si decopertat diverse magazii, boxe, barăci, hale,etc;

–  munci necalificate în legumicultură şi pomicultură (adunat şi sortat legume şi fructe, etc)

–  nivelat terenuri ( în funcţie de nevoi cu adăugat/scos pământ);

–  încărcat/descărcat mobilier birouri, cladiri administrative, etc;

–  curatenie şi igienizare zone verzi, parcuri, etc;

–  curăţenie şi igienizare infrastructură rutieră ,etc;

–  curatenie în magazii, hale, depozite, etc;

–  curaţenie stradală, curăţenie islazuri , curăţat şanţuri şi rigole de scurgere pluvială;

–  curaţenie şi igienizare adăposturi animale fără stăpân, etc;

–  plantat pomi pentru perdele forestiere;

–  triat, sortat, ambalat, încarcat diverse material, etc;

–  munci agricole ( executat rigole, sapat, plantat, cosit, etc);

–  sortat selectiv deşeuri PET, carton, hartie, sticlă, metal  etc;

–  reparat europaleţi, lădiţe, confecţionat plicuri, cusut pantofi,etc.

 

Totodată suntem dispuşi să ţinem cont de propunerile dvs. în cazul în care identificaţi alte lucrări sau activităţi necalificate.

← Către pagina principală

Ofertă de preț

Vã  facem  cunoscut  cã  Penitenciarul  Slobozia  poate comercializa în anul 2020 răsaduri de flori anuale la prețul de 2,85 lei/firul fără TVA.

Pot fi comandate următoarele sortimente de flori: petunia, salvia, dahlia, tagetes, gazania. Comanda minimă 1000 buc. Pentru comenzi mai mari prețul poate fi negociat.

Comenzile ferme vor fi preluate până la data de 15 februarie 2020 la:

– fax 0243-23.26.35

– email  vasile.coman@anp.gov.ro

Termen de livrare : începând cu prima decadă a lunii mai 2020.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Coman Vasilicã, biroul Producţie,  telefon 0749.101.665, 0243/232606, interior 210, fax 0243/232635, e-mail vasile.coman@anp.gov.ro, sau la sediul penitenciarului situat în  Slobozia, strada Gării nr.54.

← Către pagina principală

Licitație publică cu strigare – vânzare cabaline

Penitenciarul Slobozia, cod fiscal RO 24843230, cu sediul în Slobozia, strada Gării, nr. 54, telefon 0243/232606 sau 0243/232607, fax 0243/232635, scoate spre vânzare prin licitaţie publică cu strigare, următoarele:

Preţul de începere al licitaţiei publice cu strigare al urmatoarelor cabaline:

 1. TINERET 1 – 3 ani (Cod/ Nr. crotalie 642019810854789) -greutate estimata 265 kg    = 2.01 lei/kg fara TVA;
  1. valoarea minimă a salturilor de supralicitare este 0,10 lei fara TVA.
  2. Ecvideul nu este destinat sacrificarii pentru consumul uman.
 1. CAL MUNCĂ (Cod/ Nr. crotalie 642019810853226) -greutate estimata 420 kg       = 3.24 lei/kg fara TVA;
  1. valoarea minimă a salturilor de supralicitare este 0,10 lei fara TVA.
  2. Ecvideul nu este destinat sacrificarii pentru consumul uman.

Bunurile pot fi vizionate la punctul de lucru ferma agrozootehnică AMARA.

Şedinţa de licitaţie publică cu strigare va avea loc în data de 15.11.2019 ora 11.00 la Penitenciarul Slobozia, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa,  care se va desfăşura în faţa comisiei de licitaţie, iar participanţii vor prezenta oferta de preţ prin strigare, care va putea fi crescută printr-un salt minim de 0,10 lei.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru şedinţele de licitaţie vor fi 22.11.2019, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 29.11.2019, ora 11.00, pentru ultima licitaţie.

La licitaţii poate participa orice persoană fizică sau juridică.

 Condiţii de participare:

 1. copie de pe Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului sau după caz copie de pe Certificatul de Inmatriculare la Registrul Comertului si de pe codul fiscal (ștampilată și semnată conform cu originalul) pentru persoanele juridice sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;
 2. dovada virării în contul unităţii a garanţiei de participare la licitaţie.

Documentatia pentru organizarea licitatiei cu strigare pentru vanzarea bunurilor scoase din functiune poate fi obtinuta gratuit de pe siteul www.anp.gov.ro sau prin solicitare scrisa prin e-mail.

Garanţiile de participare se vor depune prin virament în contul RO38TREZ3915005XXX000111, CUI 4231679, deschis la Trezoreria Slobozia sau în numerar la sediul unităţii noastre, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării şedinţei de licitaţie, respectiv 11.11.2019.

În caz de neadjudecare, garanţiile de participare vor fi depuse până în data de 18.11.2019  pentru cea de-a doua licitaţie şi 25.11.2019 pentru ultima licitaţie.

Garanţiile de participare sunt:

 1. TINERET 1 – 3 ani (Cod/ Nr. crotalie 642019810854789) = 58.06 lei cu TVA;
 2. CAL MUNCĂ (Cod/ Nr. crotalie 642019810853226) = 148.33 lei cu TVA.

Documentele de calificare vor fi depuse cu două zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, la sediul instituţiei organizatoare, respectiv până în data de 12.11.2019, ora 11.00.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru depunerea documentelor de calificare vor fi 19.11.2019, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 26.11.2019, ora 11.00 pentru ultima licitaţie.

Link-uri utile: Documentatia pentru organizarea licitatiei cu strigare .

Vă așteptăm!

← Către pagina principală

Licitație publică – Implementare sistem de telefonie pentru deținuți

 1. PENITENCIARUL SLOBOZIA, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gãrii,  nr.54, judeţul Ialomita, codul fiscal  4231679, telefon  0243.232.606 sau 0243.232.607, email pslobozia@anp.gov.ro, persoană de contact: Coman Vasilică.
 2. Obiectul LICITAŢIEI PUBLICE: Implementarea unui sistem de telefonie în scopul exercitării dreptului   deţinuţilor la convorbiri telefonice
 3. Taxă de participare: 500,00 lei
 4. Documentaţia de atribuire se poate descărca de pe site-ul instituției organizatoare sau se poate solicita la sediul unităţii (Slobozia, strada Gării,  nr.54, judeţul Ialomița) ori la adresa de email: achizitii.pslobozia@anp.gov.ro
 5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 08.07.2019, ora 15 00
 6. Data limită de depunere a documentelor de calificare: 12.07.2019  ora 10 00
 7. Data de deschidere a documentelor de calificare: 12.07.2019  ora 11 00
 8. Locul de desfăşurare: Penitenciarul Slobozia, strada Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa
 9. Soluţionarea litigiilor : Tribunalul Ialomiţa , localitatea Slobozia,    B-dul Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa, e-mail tr-ialomita-pgref@just.ro, telefon 0243.236.952, fax 0243.232.266.
 10. Termenul pentru sesizarea instanţei este de  3 zile  de la luarea la cunoştinţă a actului administrativ  considerat nelegal.
Link-uri utile:
← Către pagina principală

Licitație publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor scoase din funcțiune

Penitenciarul Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Gării, nr. 54, telefon 0243/232606 sau 0243/232607, fax 0243/232635, scoate spre vânzare prin licitaţie publică cu strigare, următoarele:

Preţul de începere al licitaţiei publice cu strigare al urmatoarelor cabaline:

 1. TINERET 1 – 3 ani (Cod/ Nr. crotalie 642019810854789) -greutate estimata 310 kg  = 4.00 lei/kg cu TVA;
  1. valoarea minimă a salturilor de supralicitare este 0,10 lei cu TVA.
  2. CAL MUNCĂ (Cod/ Nr. crotalie 642019810853226) -greutate estimata 415 kg       = 4.00 lei/kg cu TVA;
  3. valoarea minimă a salturilor de supralicitare este 0,10 lei cu TVA.

Bunurile pot fi vizionate la punctul de lucru ferma agrozootehnică AMARA.

Şedinţa de licitaţie publică cu strigare va avea loc în data de 10.05.2019 ora 11.00 la Penitenciarul Slobozia, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa,  care se va desfăşura în faţa comisiei de licitaţie, iar participanţii vor prezenta oferta de preţ prin strigare, care va putea fi crescută printr-un salt minim de 0,10 lei.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru şedinţele de licitaţie vor fi 17.05.2019, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 24.05.2019, ora 11.00, pentru ultima licitaţie.

Link-uri utile:
← Către pagina principală

Licitație publică – Implementare sistem de telefonie pentru deținuți

 1. PENITENCIARUL SLOBOZIA, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gãrii,  nr.54, judeţul Ialomita, codul fiscal  4231679, telefon  0243.232.606 sau 0243.232.607, email pslobozia@anp.gov.ro, persoană de contact: Coman Vasilică.
 2. Obiectul LICITAŢIEI PUBLICE: Implementarea unui sistem de telefonie în scopul exercitării dreptului   deţinuţilor la convorbiri telefonice
 3. Taxă de participare: 500,00 lei
 4. Documentaţia de atribuire se poate descărca de pe site-ul instituției organizatoare sau se poate solicita la sediul unităţii (Slobozia, strada Gării,  nr.54, judeţul Ialomița) ori la adresa de email: achizitii.pslobozia@anp.gov.ro
 5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 03.05.2019, ora 15 00
 6. Data limită de depunere a documentelor de calificare: 08.05.2019  ora 09 00
 7. Data de deschidere a documentelor de calificare: 08.05.2019  ora 10 00
 8. Locul de desfăşurare: Penitenciarul Slobozia, strada Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa
 9. Soluţionarea litigiilor : Tribunalul Ialomiţa , localitatea Slobozia,    B-dul Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa, e-mail tr-ialomita-pgref@just.ro, telefon 0243.236.952, fax 0243.232.266.
 10. Termenul pentru sesizarea instanţei este de  3 zile  de la luarea la cunoştinţă a actului administrativ  considerat nelegal.
Link-uri utile:
← Către pagina principală

Vânzare bunuri prin licitaţie publică cu strigare

 

Licitație publică cu strigare – vânzare autoturisme

Penitenciarul Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Gării, nr. 54, telefon 0243/232606 sau 0243/232607, fax 0243/232635, scoate spre vânzare prin licitaţie publică cu strigare, următoarele:

 1. Autoturism Dacia 1310
 2. Autoturism Dacia Supernova Clima
 3. Autospecială Transport Deținuți AB 16230
 4. Autospecială Transport Deținuți TIP AB 8130
 5. Autocamion RD 10215

 

Prețul de începere al licitației publice cu strigare este următorul:

 

 1. Autoturism Dacia 1310 (nr. inventar 400011) = 3.025,34 lei
 2. Valoarea minimă a salturilor de suprasolicitare este de 10,00 lei
 3. Autoturism Dacia Supernova Clima (nr. inventar 400034) = 4.033,72 lei
 4. Valoarea minimă a salturilor de suprasolicitare este de 10,00 lei
 5. Autospecială Transport Deținuți AB 16230 (nr. inventar 400016) = 48.609,12 lei
 6. Valoarea minimă a salturilor de suprasolicitare este de 10,00 lei
 7. Autospecială Transport Deținuți tip AB 8130 (nr. inventar 400033) = 52.416,45 lei
 8. Valoarea minimă a salturilor de suprasolicitare este de 10,00 lei
 9. Autocamion RD 10215 (nr. inventar 400020) = 48.147,40 lei
 10. Valoarea minimă a salturilor de suprasolicitare este de 10,00 lei

 

Bunurile pot fi vizionate la sediul instituției.

 

Ședința de licitație publică cu strigare va avea loc în data de 05.05.2023, orele 11.00 la sediul Penitenciarului Slobozia, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa,  care se va desfăşura în faţa comisiei de licitaţie, iar participanţii vor prezenta oferta de preţ prin strigare, care va putea fi crescută printr-un salt minim de 10,00 lei.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru şedinţele de licitaţie vor fi 12.05.2023, orele 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 19.05.2023, orele 11.00, pentru ultima licitaţie.

 

La licitaţii poate participa orice persoană fizică sau juridică

 

 

Condiții de participare:

 1. a) chitanța de achitare a documentației întocmită în vederea organizării licitației;
 2. b) copie de pe Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului sau după caz copie de pe codul fiscal pentru persoanele juridice sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;
 3. c) dovada virării în contul unității a garanției de participare la licitație.

 

Garanțiile de participare se vor depune prin virament în contul RO38TREZ3915005XXX000111, CUI 4231679, deschis la Trezoreria Slobozia sau în numerar la sediul unității noastre, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării ședinței de licitație, respectiv 28.04.2023.

În caz de neadjudecare garanţiile de participare vor fi depuse până în data de 08.05.2023  pentru cea de-a doua licitaţie şi 15.05.2023 pentru ultima licitaţie.

 

Garanţiile de participare sunt:

 

 1. Autoturism Dacia 1310, (nr. inventar 400011) = 302,50 lei
 2. Autoturism Dacia Supernova Clima (nr. inventar 400034) = 403,30 lei
 3. Autospecială Transport Deținuți AB 16230 (nr. inventar 400016) = 4.860,90lei
 4. Autospecială Transport Deținuți tip AB 8130 (nr. inventar 400033) = 5.241,60 lei
 5. Autocamion RD 10215 (nr. inventar 400020) = 4.814,70 lei

 

Documentele de calificare vor fi depuse cu două zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației, la sediul instituției organizatoare, respectiv până în data de 02.05.2023, ora 11.00.

În caz de neadjudecare următoarele termene pentru depunerea documentelor de calificare vor fi 09.05.2023, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitație și 16.05.2023, ora 11.00 pentru ultima licitaţie.

 

Comisia de licitaţie

numită prin Decizia directorului nr 400125 din 27.12.2022

Semnătura
Inspector de poliție penitenciară George Adrian LAZĂR – preşedinte
Agent principal de poliție penitenciară Livia DIMA
Agent principal de poliție penitenciară Bogdan SULIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Penitenciarul Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Gării, nr. 54, telefon 0243/232606 sau 0243/232607, fax 0243/232635, scoate spre vânzare prin licitaţie publică cu strigare, următoarele bunuri (având prețul de începere a licitației menționat alături):

1. Autoturism Dacia 1310 break                                          (nr. inventar 400026) 1.924,89 lei
2. Autoturism Dacia 1310 (ambulață)                                (nr. inventar 400025) 1.924,89 lei
3. Plug PP90                                                                            (nr. inventar 200034) 2.234,28 lei
4. Autospecială CIG 16215 F/ATD                                       (nr. inventar 400017) 25.838,64 lei
5. Remorcă cisternă RCU-4                                                 (nr. inventar 200076) 5.468,04 lei
6. Autoturism de teren Aro 243                                           (nr. inventar 400013) 6.832,30 lei
7. Remorcă furgon transport deținuți Rema 6250         (nr. inventar 400030) 10.848,24 lei
8. Autoutilitară furgon Rocar TV14F                                 (nr. inventar 400019) 10.975,20 lei
9. Autoutilitară furgon Rocar 14F                                       (nr. inventar 400021) 10.975,20 lei

 

Bunurile pot fi vizionate la sediul instituţiei.

Şedinţa de licitaţie publică cu strigare va avea loc în data de 02.11.2018, ora 11.00 la Penitenciarul Slobozia, cu sediul în localitatea Slobozia, strada Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa, și se va desfăşura în faţa comisiei de licitaţie, iar participanţii vor prezenta oferta de preţ prin strigare, care va putea fi crescută printr-un salt minim de 10,00 lei.

În caz de neadjudecare, următoarele termene pentru şedinţele de licitaţie vor fi 09.11.2018, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 16.11.2018, ora 11.00, pentru ultima licitaţie.

 

La licitaţii poate participa orice persoană fizică sau juridică.

Condiţii de participare (documente necesare):

 1. chitanţa de achitare a documentaţiei întocmită în vederea organizării licitaţiei;
 2. copie de pe Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului sau după caz copie de pe codul fiscal pentru persoanele juridice sau copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice;
 3. dovada virării în contul unităţii a garanţiei de participare la licitaţie.

 

Garanţiile de participare se vor depune prin virament în contul RO38TREZ3915005XXX000111, CUI 4231679, deschis la Trezoreria Slobozia sau în numerar la sediul unităţii noastre, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării şedinţei de licitaţie, respectiv până pe 29.10.2018.

Garanţiile de participare sunt:

1. Autoturism Dacia 1310 break                                                         (nr. inventar 400026) 192,00 lei
2. Autoturism Dacia 1310 (ambulață)                                                (nr. inventar 400025) 192,00 lei
3. Plug PP90                                                                                         (nr. inventar 200034) 223,00 lei
4. Autospecială CIG 16215 F/ATD                                                     (nr. inventar 400017)  2.583,00 lei
5. Remorcă cisternă RCU-4                                                                (nr. inventar 200076)  546,00 lei
6. Autoturism de teren Aro 243                                                           (nr. inventar 400013)  683,00 lei
7. Remorcă furgon transport deținuți Rema 6250                            (nr. inventar 400030)  1.084,00 lei
8. Autoutilitară furgon Rocar TV14F                                                   (nr. inventar 400019)  1.097,00 lei
9. Autoutilitară furgon Rocar 14F                                                        (nr. inventar 400021)  1.097,00 lei

 

Documentele de calificare vor fi depuse cu două zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, la sediul instituţiei organizatoare, respectiv până în data de 30.10.2018, ora 11.00.

În caz de neadjudecare, următoarele termene pentru depunerea documentelor de calificare vor fi 06.11.2018, ora 11.00 pentru cea de-a doua licitaţie şi 13.11.2018, ora 11.00 pentru ultima licitaţie, iar garanţiile de participare vor fi depuse până în data de 05.11.2018  pentru cea de-a doua licitaţie şi 12.11.2018 pentru ultima licitaţie.

← Către pagina principală

Arendare teren arabil

 

Anunț licitație publică cu strigare pentru arendă teren arabil – deschidere 06.09.2018!

Pentru detalii consultați documentul atașat, sau îl puteți contacta pe domnul comisar de penitenciare ARSENIE Dorel-Ninel – Ofițer Achiziții, telefon: 0727.894.294

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.