Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

Acordarea dreptului la vizită

Acordarea drepturilor la pachete şi vizită persoanelor private de libertate se efectuează în baza unei programări prealabile. Membrii de familie ai persoanelor private de libertate ori alte persoane îşi vor anunţa intenţia de a efectua vizita cu cel puţin 48 ore înainte de data acordării.

Pentru a prelua cererea dvs. de programare la vizită sau la comunicare online, detalii găsiți la rubrica de Contact.

La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei desemnate să efectueze programarea:

 • datele de identificare ale persoanelor care solicita programarea ( numele şi prenumele, adresa, seria actului cu care se identifică, buletin sau carte de identitate, paşaport etc.)
 • numărul persoanelor vizitatoare (majore/minore), precum şi
 • numărul de telefon la care poate fi contactat

Persoanele solicitante vor fi anunţate atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificării.

Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologica a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate.

În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la pachet şi vizită se vor comunica solicitantului data şi intervalele orare pentru care se poate programa.

Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programata, pentru verificarea identităţii si efectuarea controlului antiterorist.

 

PRECIZĂRI:

Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele care intenţionează să viziteze o persoană privată de libertate:

1. Persoanele din afara unităţii care intenţionează sa viziteze o persoană privată de libertate încarcerată în Penitenciarul  SLOBOZIA, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 • să existe acordul persoanei private de libertate de a fi vizitată de persoanele în cauză (în cazul soţului/soţiei şi al rudelor până la gradul IV inclusiv);
 • să existe aprobarea directorului penitenciarului faţă de persoanele pentru care este necesar acest lucru, precum şi acordul persoanei private de libertate pentru care se face programarea;
 • să nu fie pe lista persoanelor cărora li s-a interzis accesul în penitenciar.

 

2.Având în vedere prevederile:

– art. 68 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

– art. 139, alin. (11) din HG nr. 157/2016 şi

– art. 3, alin. (8) din Dec. nr. 470/2016 privind procedura de lucru pentru programarea prealabilă a vizitei, în scopul îmbunătăţirii legăturii cu membri de familie şi având în vedere arhitectura spaţiului de acordare a vizitelor, la Penitenciarul Slobozia numărul persoanelor ce pot fi primite simultan pentru vizitarea uneia sau a mai multor deţinuţi este de:

– 3 persoane. 

3. O persoană privată de libertate poate beneficia pe parcursul unei zile de o singura vizită.

Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doua sau mai multe persoane private de libertate. Prin excepţie, soţul sau soţia ori rudele pana la gradul al IV-lea inclusiv pot vizita simultan doua sau mai multe persoane private de libertate, cu respectarea regulilor de acordare a vizitei, corespunzătoare regimului de executare cel mai sever in care se afla una dintre persoanele vizitate.

 

Cazuri în care nu se face programarea:

 • au fost deja acordate sau programate toate vizitele la care are dreptul persoana privată de libertate în luna pentru care se solicita programarea;
 • persoana privată de libertate este în executarea unei sancţiuni disciplinare cu izolarea sau cu suspendarea dreptului de a primi vizite in perioada pentru care se solicita programarea, când se poate face programarea doar pentru acordarea dreptului la pachet;
 • persoana privată de libertate este internată în spital în perioada pentru care se solicită programarea;
 • este făcută programare la vizită cu alt aparţinător în ziua pentru care se solicita programarea;
 • persoana privată de libertate trebuie prezentată la instanţe de judecata sau organe de urmărire penală ori la policlinică în ziua pentru care se solicită programarea;
 • participă la activităţi lucrative ori la cursuri de şcolarizare sau calificare în intervalul orar în care se solicită programarea;
 • toate seriile din ziua respectiva sunt ocupate.

Măsuri igienico-sanitare:

Având în vedere prevederile art.13, alin. 6 din OMJ nr.2714 / 20.10.2008, privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, se stabilesc următoarele reguli de igienă pentru pachetele cu alimente primite prin sectorul vizite, astfel:

 1. alimentele să fie ambalate şi etichetate de firmele producătoare pe care trebuie să fie menţionat, în mod obligatoriu, termenul de valabilitate şi data fabricaţiei;
 2. pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul persoanelor private de libertate, nu se vor primi alimente preparate în casă (de exemplu: prăjituri, mâncare gătită, friptură, cârnaţi, tobă, sarmale, salate, sucuri, iaurt, cozonaci, etc.) şi produse alimentare tip fast-food.

Reguli de respectat de către aparținători pe durata acordării vizitei :

 • să poarte permanent mijloacele de protecție individuală împotriva Covid – 19, când purtarea acestora este obligatorie;
 • să folosească un ton civilizat în convorbirea cu persoana private de libertate, precum și cu celelalte persoane cu care intrați în contact;
 • să respecte timpul acordat vizitei;
 • să nu influențeze în mod negativ persoana private de libertate:
 • să utilizeze în mod corespunzător bunurile puse la dispoziție de către administrația unității;
 • să poarte o ținută decentă, să nu folosească gesturi obscene sau de natură sexuală;
 • să respecte dispozițiile primite din partea personalului penitenciarului;
 • să adopte permanent un comportament civilizat, respectuos, fără gesturi de natură a aduce atingere demnității unei persoane.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la întreruperea/anularea vizitei.

Reguli de respectat de către aparținători pe durata acordării dreptului la comunicare ONLINE :

 • să nu permite participarea la comunicarea on-line, a altor persoane decât cele prevăzute în solicitare;
 • să poarte o ținută decentă, pe toată perioada convorbirii on-line;
 • să poarte discuțiile într-un mod civilizat;
 • să nu folosească gesturi obscene sau de natură sexuală;
 • să se conformeze indicațiilor primite din partea personalului unității de detenție;
 • să nu înregistreze, să nu transmită live și să nu disemineze comunicările on-line în spațiul public sau către terțe persoane, având în vedere că este interzisă filmarea în interiorul locului de deținere, în alte condiții decât cele reglementate de legislația în vigoare, existând, de asemenea posibilitatea încălcării dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;
 • să respecte scopul pentru care a fost acordat dreptul la comunicări on-line prevăzut de normele legale, orice alte activități contrare acestuia fiind interzise.

 Nerespectarea acestor reguli poate duce la întreruperea/anularea comunicării on-line.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.