Astăzi 23-05-2024 sunt: 405 persoane private de libertate

13.09.2021 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent operativ (bărbați), Penitenciarul Satu-Mare

Proces- Verbal rezultate finale proba scrisă

Proces-Verbal rezultat soluționare contestație

Model contestație proba scrisă

Rezultate proba scrisă

Model contestație barem

Barem de evaluare și notare (afișat în data de 28.12.2021, ora 21:30)

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Erată calendar estimativ

Planificare proba interviu

Rezultate proba calculator

Planificare probă calculator

Rezultate probă sport

Planificare proba sport

Calendarul estimativ al derulării probelor

Rezultatul verificării dosarelor  candidaților,  din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt psihologic” , apt medical” și a existenței dovezii de achitare a taxei: Verificarea dosarelor

Rezultate finale testare psihologică

Rezultatele inițiale la testarea psihologică, susținută în data de 24.11.2021 și 25.11.2021

Planificare testare psihologică -24.11.2021 – 25.11.2021

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical) : Verificare dosare concurs cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.