Astăzi 22-04-2024 sunt: 639 persoane private de libertate

07.05.2021 – Concurs de ocupare a unui post de asistent medical (generalist)

– Rezultate finale obținute la proba scrisă

–  Rezultate obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă

Rezultate proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului
Barem de evaluare și notare la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului
Planificare probă scrisă

 

Rezultate probă interviu
Planificare probă interviu

 

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu
Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu

 

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

 

Rezultatele finale verificare dosare concurs:

Reultate finale testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Planificare testare psihologică:   18.06.2021

 

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

 

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunț de concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

 

 

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.