Astăzi 23-05-2024 sunt: 639 persoane private de libertate

Concurs de ocupare a 21 posturi de agent din SURSĂ INTERNĂ

Rezultate finale obținute la proba scrisă:

Rezultate proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului

ERATĂ la Calendarul estimativ al derulării probelor de concurs

Barem de evaluare și notare la proba scrisă:

Planificarea probei scrise:

 

Rezultate proba interviului:

Planificarea probei interviului:

 

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

 

Rezultate proba practică de verificare a forței motrice, a abilităților în tehnici de autoapărare și imobilizare:

Planificarea probei practice de verificare a forței motrice, a abilităților în tehnici de autoapărare și imobilizare:

 

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice:

Planificarea probei sportive pentru evaluarea performanței fizice:

 

Calendar estimativ:

 

Rezultate verificare dosare:

– agent operativ (grupa de intervenție)

– șef post control I

 

Rezultate finale obținute la evaluarea psihologică:

– agent operativ (grupa de intervenție)

– șef post control I

 

Rezultate contestații evaluare psihologică

Tabel cu rezultatele inițiale obținute la evaluarea psihologică– agent operativ principal I (grupa de intervenție)

 

Planificare evaluare psihologică

 

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

Anunț concurs

Anexa nr. 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs

Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Opis

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.