Astăzi 19-04-2024 sunt: 690 persoane private de libertate

Concursuri sursă externă

Program cabinet medical (pentru fișe medicale candidați) : 11:00 – 13:00

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

07.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi vacante de medic specialist/primar (medicina generală/medicină de familie), la Penitenciarul Mioveni

Informațiile despre concurs se obțin accesând link-ul de mai jos:

https://anp.gov.ro/penitenciarul-spital-mioveni/publicat-la-07-04-2023-concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-17-posturi-vacante-de-medic-medicina-generala-medicina-de-familie-la-penitenciarul-spital-mioveni-penitenciarul-arad-penitenci/

07.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de execuție (agent) din cadrul sectorului economico-administrativ, din Penitenciarul Mioveni

Informațiile despre concurs se obțin accesând link-ul de mai jos:

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-97-posturi-vacante-de-executie-ofiteragent-din-cadrul-sectorului-economico-administrativ-din-unitatile-penitenciare/

 

05.04.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă a 6 posturi vacante de agent operativ la Penitenciarul Mioveni

Informațiile despre anunț se obțin accesînd link-ul de mai jos:

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-472-posturi-vacante-de-agent-din-cadrul-sectorului-siguranta-detinerii-si-regim-penitenciar-din-unitatile-penitenciare/

 

01.07.2022 – Concurs de ocupare din sursă externă, a 2 posturi de medic

Informațiile despre anunț se obțin accesând link-ul de mai jos:

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 26 posturi de medic, diverse specialităţi, din unităţile penitenciare – ANP (gov.ro)

 

19.11.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă, a 2 posturi de medic

Informațiile despre anunț se obțin accesând link-ul de mai jos:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-98-posturi-de-medic-diverse-specialitati-2-posturi-de-farmacist-si-2-posturi-de-biochimist-din-a-n-p-si-unitatile-subordonate/

 

11.11.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă, a 2 posturi de agent (construcții):

Având în vedere H.G. nr. 1237/2021 ultima zi de înscriere este 07.12.2021

Informațiile despre anunț se obțin accesând link-ul de mai jos:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-66-posturi-vacante-de-executie-ofiteragent-din-cadrul-sectorului-economico-administativ-domeniul-constructii/

 

21.09.2021 –  Concurs de ocupare, din sursă externă a 3 posturi de agent din cadrul sectorului economico-administrativ la Penitenciarul Mioveni

 • 1 post agent (electrician)
 • 1 post agent (fochist)
 • 1 post agent (instalator)

Anunț rezultate finale –  agent ( fochist )

Anunț rezultate finale – agent ( instalator )

Proces verbal rezultate probă scrisă – agent ( fochist )

Proces verbal rezultate probă scrisă – agent ( instalator )

Barem de evaluare și notare – agent ( fochist )

Barem de evaluare și notare – agent ( instalator )

Planificare probă scrisă – agent (fochist)

Planificare probă scrisă – agent (instalator)

Rezultate probă interviu – agent (electrician)

Rezultate probă interviu – agent (fochist)

Rezultate probă interviu – agent (instalator)

Replanificare probă interviu – agent  ( electrician )

Replanificare probă interviu – agent ( fochist )

Replanificare probă interviu – agent ( instalator )

Planificare probă interviu – agent ( electrician )

Planificare probă interviu – agent ( fochist )

Planificare probă interviu – agent ( instalator )

Calendar estimativ  al derulării probelor de concurs – agent ( electrician )

Calendar estimativ  al derulării probelor de concurs – agent ( fochist )

Calendar estimativ  al derulării probelor de concurs – agent ( instalator )

Proces-verbal rezultate verificare dosar agent (fochist) 

Proces-verbal rezultate verificare dosar agent (instalator) 

Proces-verbal rezultate verificare dosar agent (electrician) 

Rezultate finale evaluare psihologică – agent ( electrician )

Rezultate finale evaluare psihologică – agent ( fochist )

Rezultate finale evaluare psihologică – agent ( instalator)

Rezultate inițiale evaluare psihologică – agent ( electrician )
Rezultate inițiale evaluare psihologică – agent ( fochist )
Rezultate inițiale evaluare psihologică – agent ( instalator )

Planificare evaluare psihologică – agent ( electrician )
Planificare evaluare psihologică – agent ( fochist )
Planificare evaluare psihologică – agent ( instalator )

Proces-verbal verificare dosare agent (electrician)

Proces-verbal verificare dosare agent (fochist)

Proces-verbal verificare dosare agent (instalator)

Anunț

Anexa nr. 1 – condiții, probe, tematici

Anexa nr. 2 – prezentare generală a posturilor

Anexa nr. 3 – norme desfășurare proba eliminatorie

Cerere de înscriere

Declarație proprie răspundere

Model CV european

Opis

 


13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă a 22 posturi agent operativ (20 barbati / 2 femei) la Penitenciarul Mioveni

 

Formular candidați

 


Concurs de ocupare, din sursă externă a 3 posturi vacante de execuție (agent) în cadrul sectorului medical

 • 2 posturi asistent medical (generalist) 
 • 1 post asistent medical (stomatologie)

Condiții specifice de ocupare a postului

Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs

Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cererea de înscriere la concurs

Opis cu documente necesare înscrierii la concurs

Declarație proprie răspundere

Formular testare psihologică

Rezultate finale concurs asistent medical (stomatologie)

Proces verbal rezultate probă scrisă asistent medical (stomatologie)

Barem de evaluare și de notare probă scrisă concurs asistent medical (stomatologie)

Planificare probă scrisă concurs asistent medical (stomatologie)

Rezultate probă interviu concurs asistent medical ( stomatologie )

Planificare probă interviu concurs asistent medical (stomatologie)

Proces verbal rezultate probă practică concurs asistent medical (stomatologie)

Planificare probă practică concurs asistent medical (stomatologie)

Calendar estimativ probe concurs asistent medical (stomatologie)

Proces verbal verificare dosare asistent medical (stomatologie)

Rezultate finale concurs asistent medical (generalist)

Proces-verbal rezultate probă scrisă concurs asistent medical (generalist) 

Barem evaluare și notare probă scrisă concurs asistent medical (generalist) postat la ora 15:40

Planificare probă scrisă concurs asistent medical (generalist)

Rezultate probă interviu concurs asistent medical (generalist)

Planificare probă interviu concurs asistent medical (generalist)

Proces-verbal rezultate probă practică concurs asistent medical (generalist)

Planificare probă practică concurs asistent medical (generalist)

Calendar estimativ probe concurs asistent medical (generalist)

Rezultate verificare dosare asistent medical (generalist)

Rezultate finale evaluare psihologica asistent medical ( stomatologie )

Rezultate finale evaluare psihologică asistent medical (generalist)

Rezultate inițiale evaluare psihologică asistent medical (generalist)

Rezultate inițiale evaluare psihologică asistent medical (stomatologie)

Rezultate verificare dosare concurs ( cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical ):

 –  Proces verbal verificare dosare asistent medical (generalist)

 – Proces verbal verificare dosare asistent medical (stomatologie)

TABEL EVALUARE PSIHOLOGICĂ ASISTENT MEDICAL GENERALIST

TABEL EVALUARE PSIHOLOGICĂ ASISTENT STOMATOLOGIE

 

Concurs de ocupare, din sursă externă a 2 posturi de medic la Penitenciarul Mioveni

 

Concurs organizat la Penitenciarul Mioveni pentru ocuparea unor posturi de ofițer achiziții publice și agent achiziții publice, în sistemul administrației penitenciare

Erată rezultate finale ofițer achiziții publice

Rezultate finale ofițer achiziții publice

Proces verbal soluționare contestații ofițer achiziții publice

Rezultate finale agent achiziții publice

Proces verbal rezultate probă scrisă agent achiziții publice

Proces verbal rezultate proba scrisă ofițer achiziții publice

Barem corectare probă scrisă agent achiziții publice

Barem corectare probă scrisă ofițer achiziții publice

Planificare probă scrisă agent achiziții publice

Proces verbal rezultate probă interviu agent achiziții publice

Planificare probă scrisă ofițer achiziții publice

Proces verbal rezultate probă interviu ofițer achiziții publice

Planificare probă interviu agent achiziții publice

Proces verbal rezultate probă calculator agent achiziții publice

Planificare probă interviu ofițer achiziții publice

Proces verbal rezultate probă calculator ofițer achiziții publice

Planificare probă calculator ofițer achiziții publice – ERATĂ

Planificare probă calculator agent achiziții publice – ERATĂ

Planificare probă calculator ofițer achiziții publice

Planificare probă calculator agent achiziții publice

Calendar estimativ probe concurs ofițer achiziții publice

Calendar estimativ probe concurs agent achiziții publice

17.05.2021 – Concurs organizat la Penitenciarul Mioveni pentru ocuparea unor posturi vacante de preot în sistemul administrației penitenciare

30.10.2020 – Concurs de ocupare a 3 posturi în sectorul medical: 1 medic primar medicină generală/medicină de familie, 1 medic specialist medicină generală/medicină de familie, 1 medic specialist psihiatrie la Penitenciarul Mioveni.

Rezultate concurs

Informațiile despre anunț se obțin accesând link-ul de mai jos:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-87-posturi-de-medic-diverse-specialitati-2-posturi-de-biolog-si-2-posturi-de-biochimist-din-aparatul-propriu-al-a-n-p-si-unitatile-subordonate/

Tipizate suplimentare necesare înscrierii:

 

02.10.2020 – 6 posturi de polițist de penitenciare în sectorul economico-administrativ (1 ofițer și 5 agenți) la Penitenciarul Mioveni

Rezultate finale agent conducător auto

Rezultate finale ofițer construcții

Rezultate finale agent instalator

Calendar estimativ ofițer construcții

Calendar estimativ agent conducător auto

Calendar estimativ agent instalator

Proces verbal verificare dosar ofițer construcții

Proces verbal verificare dosar conducător auto

Proces verbal verificare dosar electrician

Proces verbal verificare dosar fochist

Proces verbal verificare dosar instalator

ADEVERINȚĂ MEDICALĂ

Din motive ce tin de nesincronizarea site-ului unității cu site-ul  ANP, termenul de închidere a fișei medicale și a plății taxei de concurs va fi 30.03.2021.

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOHICĂ:

Informațiile despre anunț se obțin accesând link-ul de mai jos:

http://anp.gov.ro/blog/2-concurs-de-ocupare-a-328-posturi-din-sectorul-economico-administrativ-din-unitatile-penitenciare-si-2-posturi-din-aparatul-propriu-al-a-n-p/

Tipizate suplimentare necesare înscrierii:

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Proces verbal rezultare probă interviu

PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU

Proces verbal rezultate probă calculator

PLANIFICARE PROBĂ SPORTIVĂ 

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE

Chestionar COVID model 2021

Adeverință medicală

 

!!! ATENȚIE – Termenul limită de închidere a fișei medicale respectiv plata taxei este 04.03.2021 – ora 16:00

 

Program cabinet medical: 11:30 – 13:30

Pentru respectarea termenului prevăzut de legislație și pentru evitarea supraaglomerării, după afișarea rezultatelor inițiale la testarea psihologică, candidații declarați „APT” psihologic se prezintă la cabinetul medical al unității cu adeverința medicală completată de medicul de familie, în vederea deschiderii fișei medicale.

Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.

ERATĂ REZULTATE VERIFICARE DOSARE, INCLUSIV APT PSIHOLOGIC ȘI MEDICAL – 10.03.2021

REZULTATE VERIFICARE DOSARE, INCLUSIV APT PSIHOLOGIC ȘI MEDICAL – 09.03.2021

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – 23.02.2021

REZULTATE CONTESTAȚII – 23.02.2021

REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Important! candidații care au susținut evaluarea psihologică, dar nu se regăsesc în tabel, sunt rugați să verifice pe site noile postări, care vor fi făcute imediat după primirea la unitate, de la centrul de testare, a următorului grup de avize.

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Tipizate necesare înscrierii:

 

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune o adeverință (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.

Legislație utilă:

12.07.2017 – 1 post agent de penitenciare

11.07.2017 – 5 posturi ofiţer/agenţi de penitenciare

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs un număr de 1 post ofiţer de penitenciare şi 4 posturi agent de penitenciare, după cum urmează:

 • 1 post de ofiţer (asistent social);
 • 4 posturi de agent operativ (bărbaţi)

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

1 post de ofiţer (asistent social)

4 posturi de agent operativ (bărbaţi)

19.06.2017 – 4 posturi agent de penitenciare

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs un număr de 4 posturi agent de penitenciare, după cum urmează:

 • 1 post agent tehnic (electrician);
 • 1 post agent administrativ (gospodar)
 • 1 post agent tehnic (conducator auto);
 • 1 post agent tehnic (mecanizator)

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

        1 post agent tehnic (electrician)

        1 post agent tehnic (conducator auto)

        1 post agent administrativ (gospodar)

         1 post agent tehnic (mecanizator)

07.04.2017 – 1 post ofițer de penitenciare

06.04.2017 – 1 post agent de penitenciare

 Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs  un post  de agent  de penitenciare, după cum urmează:

 • 1 post agent tehnic (conducator auto)

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

Concurs finalizat (candidatii cu dosar complet au optat pentru alta unitate)

23.12.2016 – 2 posturi ofiţer de penitenciare

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs un număr de 2 posturi ofiţer de penitenciare, după cum urmează:

 • 1 post ofiţer economist (financiar-contabilitate);
 • 1 post ofiţer (educaţie).

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

1 post ofiţer economist (financiar-contabilitate)

1 post ofiţer (educaţie)

08.12.2016 – 6 posturi agent de penitenciare

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs un număr de 6 posturi agent de penitenciare, după cum urmează:

 • 4 posturi agent operativ în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar (bărbați);
 • 1 post agent operativ (evidență);
 • 1 post agent tehnic (conducător auto).

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

4 posturi agent operativ în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar (bărbați)

1 post agent operativ (evidență)

1 post agent tehnic (conducător auto)

 04.11.2016 – 3 posturi agent de penitenciare

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Mioveni scoate la concurs un număr de 3 posturi agent de penitenciare, după cum urmează:
 • 2 posturi agent administrativ (gospodar);
 • 1 post agent tehnic (mecanizator).

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

2 posturi agent administrativ (gospodar)

1 post agent tehnic (mecanizator)

28.10.2016 – 9 posturi agent de penitenciare

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Colibași scoate la concurs un număr de 9 posturi agent de penitenciare, după cum urmează:

 • 6 posturi agent operativ în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar (bărbați);
 • 2 posturi agent administrativ (magaziner);
 • 1 post agent tehnic (conducător auto).

Anunțul de concurs, precum și anexa ce cuprinde condițiile specifice, tematica, bibliografia, probele de concurs și toate detaliile necesare înscrierii la concurs se pot consulta accesând link-urile de mai jos:

6 posturi agent operativ în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar (bărbați)

2 posturi agent administrativ (magaziner)

1 post agent tehnic (conducător auto)

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.