Astăzi 23-04-2024 sunt: 200 persoane private de libertate

Admitere instituţii învăţământ

Admitere 2024

Admitere 2023

ADMITERE 2019

Admitere 2018

Penitenciarul Miercurea Ciuc recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sesiunea 2018, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

Instituții de învățământ universitar

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică –penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei).

2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie – informaţii – 5 locuri (bărbaţi şi femei).
3. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico – financiar, specialitatea militară Finanţe – contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

4. Academia Tehnică Militară Bucureşti – Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

5. Institutul Medico – Militar București :
Facultatea de medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină generală, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 8 locuri (femei și bărbați) după cum urmează:
- 3 locuri (femei și bărbați) în cadrul Institutului Medico – Militar, sediul din București – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București
- 5 locuri (femei și barbați) în cadrul InstitutuluiMedico – Militar, sediul din Târgu – Mureș – Universitatea de medicină și Farmacie Târgu Mureș.
Facultatea de medicină dentară, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină dentară, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei și bărbați).

Instituții de învățământ postliceal

 1. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
 • 240 locuri – bărbați
 • 30 locuri – femei.

Accesând pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – http://anp.gov.ro/admitere-in-institutii-de-invatamant sau paginile de web ale instituţiilor organizatoare se pot obţine informaţii referitoare la taxele de concurs, documentele-tip specifice pentru fiecare instituţie de învăţământ, probele de concurs şi metodologiile de desfăşurare a concursurilor de admitere.

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
3. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
4. Academia Tehnică Militară Bucureşti
5. Institutul Medico – Militar București
6. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna .

Evaluarea medicală a candidaţilor se va efectua conform baremelor medicale prevăzute în ORDIN Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de siguranţă naţională.
Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc, situat în localitatea Miercurea Ciuc, strada Zold Peter nr. 2 – Biroul resurse umane şi formare profesională.

Admitere 2017

Pentru mai multe detalii puteți accesa AICI pagina de Facebook – Admitere ANP

 

ADMITERE 2017

Penitenciarul Miercurea Ciuc recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sesiunea 2017, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

 

Instituții de învățământ universitar

 

1.   Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”Bucureşti

Ø  Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică –penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 14 locuri (bărbaţi şi femei).

2.  Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

Ø Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie – informaţii – 5 locuri (bărbaţi).

3.  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Ø Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 7 locuri (femei şi bărbaţi).

4.   Academia Tehnică Militară Bucureşti:

Ø Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

5.    Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

Ø Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licenţă, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

 

Instituții de învățământ postliceal

1.   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani:

Ø  Auto, specialitatea militară Auto – 1 loc (femei şi bărbaţi);

Ø  Comunicaţii şi informatică, specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Intendenţă, specialitatea militară Bucătar – 1 loc (femei şi bărbaţi).

2.  Admitere în instituţia de învăţământ postliceal proprie (SNPAP Tg. Ocna), cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

Ø  240 locuri – bărbaţi

Ø    30 locuri – femei.

Accesând pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  – http://anp.gov.ro/admitere-in-institutii-de-invatamant  sau paginile de web ale instituţiilor organizatoare:

1.  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

2.  Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

3.  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

4.  Academia Tehnică Militară Bucureşti

5.  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

6.  Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti

7. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

  se pot obţine informaţii referitoare la taxele de concurs, documentele-tip specifice pentru fiecare instituţie de învăţământ, probele de concurs şi metodologiile de desfăşurare a concursurilor de admitere.

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii, pot suporta modificări în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ.

Evaluarea medicală a candidaţilor se va efectua conform baremelor medicale prevăzute în ORDIN Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de siguranţă naţională.

Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc, situat în localitatea Miercurea Ciuc, strada Zold Peter nr.2 – Biroul resurse umane şi formare profesională. 

 

 

Admitere 2016

Pentru mai multe detalii puteți accesa AICI pagina de Facebook – Admitere ANP

 

ADMITERE 2016

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

 Instituții de învățământ universitar- sesiunea septembrie 2016

 

1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Ø  Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 1 loc (bărbaţi şi femei).

 

 

 Instituții de învățământ universitar

 

1.   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Ø Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei).

Rezultate admitere

 

2.    Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

Ø Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie – informaţii4 locuri (bărbaţi);

Ø Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii4 locuri (bărbaţi).

 

 1. Institutul Medico-Militar Bucureşti:

Ø  Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

 

 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Ø Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

Rezultate admitere

 

 1. Academia Tehnică Militară Bucureşti:

Ø  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

 

 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

Ø  Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

 

 

 

 Instituții de învățământ postliceal

 

1.    Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani:

Ø  Auto – specialitatea militară Auto2 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii2 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Intendență – specialitatea militară Bucătar3 locuri (femei şi bărbaţi).

 

2.    Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

Ø  240 locuri – bărbaţi

Ø  30 locuri – femei.

Suplimentare cifră şcolarizare

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere la SNPAP Tg. Ocna

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la SNPAP Tg. Ocna

 

Admitere 2015

ADMITERE 2015

Penitenciarul Miercurea Ciuc recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sesiunea 2015, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 

1.   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

 • Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);
 1. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti
 • Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, curs de zi, durata studiilor 3 ani:
 • specializarea Psihologie – informaţii10 locuri (femei şi bărbaţi);
 • specializarea Studii de securitate şi informaţii5 locuri (bărbaţi).
 1. Institutul Medico-Militar Bucureşti
 • Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 10 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de Farmacie, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi)
 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
 • Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
 1. Academia Tehnică Militară Bucureşti:
 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
 • domeniul de studii universitare de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);
 • domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Transmisiuni, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).
 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti
 • Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (bărbaţi şi femei).

 

 

 INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, învăţământ de zi, durata studiilor 2 ani:
 • Auto, specializarea Auto5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Comunicaţii şi informatică – specializările:
 • Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Construcţii, specializarea Construcţii2 locuri (femei şi bărbaţi).
 1. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
 • 190 locuri – bărbaţi
 • 30 locuri – femei

       Accesând pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelorwww.anp.gov.ro/Carieră/Admitere-în-instituții-de-învățământ  sau paginile de web ale:

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
 2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
 3. Institutul Medico-Militar Bucureşti
 4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
 5. Academia Tehnică Militară Bucureşti
 6. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti
 7. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
 8. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

se pot obţine informaţii referitoare la taxele de concurs, documentele-tip specifice pentru fiecare instituţie de învăţământ, probele de concurs şi metodologiile de desfăşurare a concursurilor de admitere.

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii, pot suporta modificări în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ.

Evaluarea medicală a candidaţilor se va efectua conform baremelor medicale prevăzute în ORDIN Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de siguranţă naţională.

Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc, situat în localitatea Miercurea Ciuc, strada Zold Peter nr.2 – Biroul resurse umane şi formare profesională.  

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.