Astăzi 23-04-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Comunicate de presă 2024

           

COLABORARE ÎNTRE PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC ȘI AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE A                                  FORȚEI DE MUNCĂ PENTRU INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A DEȚINUȚILOR

În data de 05.04.2024, 10 deținuți tineri aflați în custodia Penitenciarului Miercurea Ciuc au fost beneficiarii unui proiect de informare și consiliere vocațională desfășurat la sediul unității, având-o ca invitat pe doamna Zsuzsanna VIRAGH- consilier EURES din partea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Harghita.

Proiectul face parte din activitățile specifice de pregătire pentru punerea în libertate a deținuților și care sunt coordonate de specialiștii Serviciului Educație și Asistență Psihosocială. Dintre acestea, programul PROLIB, ieșirile în comunitate, medierea muncii precum și alte activități au rolul de a sprijini deținuții în formarea unui comportament civic acceptat și asumat, și nu în ultimul rând de reducere a riscului la recidivă.

Proiectul a constat într-o informare cu privire la posibilitățile accesării locurilor de muncă, condițiile în care deținuții pot fi luați în evidență la sediile agențiilor de ocupare a forței de muncă atât în țară cât și în străinătate și avantajele parcurgerii unor cursuri de inițiere, calificare sau recalificare profesională.

Discuțiile libere, dialogul și exercițiile practice derulate au sprijinit deținuții, astfel încât  șansele acestora de angajare și desistare socială să fie maxime, iar punerea în libertate să fie punctul de cotitură între activitatea infracțională și una asumată moral, insistându-se asupra posibilităților reale și practice pe care deținuții le au după revenirea în comunitate.

Potrivit  Legii 76/2002 care reglementează  stimularea ocupării forţei de muncă,  informarea si consilierea vocațională și profesională se realizeaza prin acordarea de servicii individuale sau de grup persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă,  și  au ca scop cresterea sanselor de integrare pe piața muncii a categoriilor vulnerabile social,  corespunzator intereselor, pregatirii profesionale si ofertei de locuri de muncă existente pe piata muncii.

Serviciile oferite prin specialiștii colaboratori au promovat în același timp  egalitatea  șanselor la angajare pentru deținuții care urmează să revină în societate.

         

 

       PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC: TINERII DEȚINUȚI ÎN PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA FĂGEȚEL

 Începutul Postului Mare dedicat Sfintei sărbători pascale din anul 2024 a fost marcat la Penitenciarul din Miercurea Ciuc printr-o serie de activități religioase specifice, și în același timp adaptate mediului privativ de libertate: slujbele derulate la capela unității, activitățile de consiliere moral religioasă, programele specifice și discuțiile duhovnicești care și-au propus prin derularea de către preotul capelan, să sprijine tinerii condamnați în formarea unei atitudini corecte față de regulile de conviețuire morală și în acelai timp să le ofere un sprijin moral pe parcursul executării pedepsei.

Pe lângă activitățile derulate la capela din penitenciar, Serviciul Educație și Asistență psihosocială și-a propus în data de 27.03.2024 o ieșire în comunitate la Mănăstirea Făgețel din județ și prin acest proiect 8 deținuți cu vârste cuprinse între 18 și 21 ani au petrecut o zi dincolo de gratii, într-un cadru monahal, departe de zidurile închisorii.

Deținuții au participat la Sfânta Liturghie, au vizitat așezământul monahal și au purtat discuții duhovnicești cu starețul mănăstirii.

Activitatea s-a dovedit eficientă prin scopul în sine al proiectului- cel de ieșire în comunitate și  de exersare a unor comportamente adecvate și acceptate de societate, exersându-se, astfel,  conduita dezirabilă pentru integrarea post detenție.

Implicarea deținuților în activități moral religioase dincolo de gratii contribuie nu doar la cunoașterea și vizitarea stricto senso a lăcașurilor de cult, ci și la valorizarea unor norme creștine, la formarea unor atitudini prosociale și a respectului față de semeni, creșterea sentimentului de apartenență la comunitate, premise necesare reintegrării sociale a celor care au săvârșit infracțiuni.

 

 

PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC ȘI ASOCIAȚIA FOCUS FOR PARTNERSHIP COLABOREAZĂ PENTRU                                                         PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE

  Începutul primăverii a fost marcat la Penitenciarul din Miercurea Ciuc prin activități de educație informală dedicate nu doar tinerilor deținuți aflați în custodie, ci și elevilor din județul Harghita, care au  trecut pentru prima dată pragul închisorii din Miercurea Ciuc și dincolo de gratiile ei.

În acest sens, în data de 13.03.2024, 15 elevi ai Școlii Gimnaziale Geo BOGZA din Bălan au experimentat modul în care decurge o zi în detenție, începând de la depunere, amprentare, cazare în camera de deținere, respectarea cu strictețe a  programului zilnic și participarea la muncă și activități de reintegrare socială.

Scopul experimentării modului în care decurge o zi în închisoare a fost cunoașterea, formarea unui comportament civic asumat și prevenirea comportamentelor deviante.

Elevii au fost însoțiți de doamna Nicoleta Pinghiriac- profesor și președinte al Asociaței FOCUS FOR PARTNERSHIP din orașul Bălan. Asociația colaborează cu instituțiile școlare pentru susținerea elevilor în proiectele educaționale, astfel că prin proiectul de prevenire a delincvenței juvenile O ZI ÎN ÎNCHISOARE, tinerii au avut șansa  să își formeze o atitudine civică asumată și au  beneficiat de o lecție de educație civică care nu se învață la școală, ci prin experimentare directă.

Partea cea mai interesantă a experienței din închisoare a elevilor din Bălan a constat într-o discuție directă cu un tânăr deținut condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru infracțiuni multiple: conducere fără permis, furt și furt calificat. În calitate de beneficiar indirect al proiectului, deținutul a povestit tinerilor modul în care relația cu familia s-a deteriorat după debutul activității infracționale, anturajul cu preocupări ilicite care l-au influențat negativ dar și pierderea contactului cu realitatea, și în final pierderea libertății.

Mesajul tânărului deținut care a purtat dialogul interactiv cu tinerii elevi a fost unul de încurajare la autoreflecție, asumare dar și un semnal de alarmă major dat  în legătură cu  semnele care pot indica un comportament delincvențial la vârsta adolescenței.

Urmare a feed-back-ului pozitiv primit din partea Asociației Focus for Partnership, cele două instituții partenere au început demersurile specifice pentru semnarea unui protocol de parteneriat interinstituțional pentru proiecte similare, dedicate tinerilor.

 

ATELIER DE MĂRȚIȘOARE LA PENITENCIARUL DIN MIERCUREA CIUC

Anotimpul primăverii este motiv de energie și bucurie pentru toată lumea, inclusiv pentru tinerii deținuți care execută pedepse cu închisoarea la Penitenciarul Miercurea Ciuc.

În acest sens, personalul Serviciului Educație și Asistență Psihosocială a marcat debutul primăverii printr-un atelier de terapie ocupațională, intitulat ATELIERUL DE MĂRȚIȘOARE– un proiect în care 45 deținuți au confecționat mărțișoare și decorațiuni cu specific de primăvară.

La atelierul de terapie ocupațională au participat și voluntarii Fundației Berean Prison Ministries care sprijină deținuții din Penitenciarul Miercurea Ciuc de peste 20 de ani în demersurile complexe care presupun reintegrarea în societate.

Sprijiniți de voluntari, tinerii deținuți au confecționat mărțișoare și decorațiuni cu specific de primăvară iar o  parte dintre aceștia au ales să creeze felicitări mamelor, pe care le-au oferit cadou fie prin corespondență, fie dăruite direct cu ocazia vizitelor făcute de familie la penitenciar.

Tinerii beneficiari ai proiectului au fost selecționați fără ca aceștia să aibă inclinații artistice sau îndemânare în confecționarea decorațiunilor, ci prin simplul act de voință manifestat din suflet, pentru a dărui, fie și de dincolo de gratii, un simbol al primăverii creat de propriile măini mamelor, soțiilor sau celor dragi.

Despre atelierele de terapie ocupațională, tinerii au afirmat că sunt o formă utillă și terapeutică de petrecere a timpului liber în detenție, astfel încât claritatea gândirii și puterea de concentrare exersate în ergoterapie  să le ofere șansa unei vieți independente după punerea în libertate.

 

SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL ASISTĂRII TINERILOR DEȚINUȚI DIN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC, CENTRUL EDUCATIV TÂRGU OCNA ȘI PENITENCIARUL NR. 10 GOIAN DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Pentru că îmbunătățirea calității muncii și dezvoltarea unui sistem managerial bazat pe calitate și inovație sunt printre principalele obiective ale Penitenciarului Miercurea Ciuc, vă facem cunoscut că în 21.02.2024  unitatea noastră a fost gazda unui schimb de experiență interinstituțional, organizat de Centrul Educativ Târgu Ocna și Penitenciarul nr. 10 Goian din Republica Moldova.

Reprezentanții celor 3 unități s-au reunit sub egida schimbului de experiențe: atât Penitenciarul din Miercurea Ciuc cât și Centrul Educativ Târgu Ocna respectiv Penitenciarul Goian, au în custodie deținuți tineri, a căror specific dat de vârstă, riscul de marginalizare socială, tipul pedepsei (cu închisoarea sau internare în centrul educativ), vulnerabilitatea categoriei custodiate precum și separarea de mediul familial,  fac ca activitățile derulate prin schimburi de experiențe să aducă plus valoare muncii desfășurate în domeniul execuțional penal, în special în domeniul educației recuperative.

Delegația din Republica Moldova reprezentată de domnul inspector principal de justiție A. R- director al Penitenciarului nr. 10 Goian împreună cu directorul Centrului Educativ Târgu Ocna- domnul comisar de poliție penitenciară Viorel M. VOICU precum și domnul comisar șef Octavian POP- directorul Penitenciarului Miercurea Ciuc, au vizitat unitatea din Miercurea Ciuc și au desfășurat activități ce au țintit schimburi de experiențe și modele de bune practici, împărtășind experiențe și discuții a căror liant urmărește sprijinul calificat oferit tinerilor pentru reintegrarea post detenție dar și pentru reducerea ratei de recidivă după punerea în libertate.

Cele trei unități reunite la evenimentul din 21.02.2024 în schimbul de experiențe și bune practici au în vedere continuarea unor acțiuni similare și cu alte penitenciare.

 

 

                         RAPORTUL ACTIVITĂȚII PENTRU ANUL 2023 A PENITENCIARULUI MIERCUREA CIUC

La sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc, marți- 30.01.2024, comisar șef de poliție penitenciară Octavian POP- director al instituției, a prezentat în format videoconferință raportul de activitate al unității pentru anul 2023.

Alături de polițiștii de penitenciare prezenți, la ședința festivă a participat din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor doamna comisar de poliție penitenciară Evelina AVIMOV, domnul judecător de supraveghere a privării de libertate Adrian Doru RUSSU- delegat din partea Curții de Apel Mureș și reprezentanții organizațiilor sindicale.

Activitatea principală din punct de vedere operativ s-a axat pe reprofilarea unității care  începând cu luna august custodiază tineri condamnați la pedeapsa cu închisoarea, inclusiv tineri  asupra cărora instanța a stabilit internarea in centre educative cu continuarea executării măsurii educative în penitenciare.

Dat fiind faptul că scopul principal al executării pedepsei este reintegrarea în societate,  în anul 2023 deținuții au fost determinați și responsabilizați să participe la activități de educație, asistență psihosocială și moral religioasă, fiind pregătiți pentru liberare 118 deținuți, din care 31 au absolvit anul școlar anterior și au fost organizate 2 cursuri de formare profesională în meseriile de ajutor bucătar și competențe digitale. Au mai fost instruiți în mseriile de zugrav, vopsitor și dulgherie 24 deținuți, astfel încât șansele de recidivă să se reducă după punerea în libertate.

Un alt pilon de sprijin în vederea reintegrării sociale este stimularea  deținuților să participe la activități lucrative, fiind astfel încheiate 5 contracte prestări servicii cu beneficiari din sectorul privat, care au adus venituri suplimentare atât pentru bugetul deținuților cât și pentru cel al penitenciarului.

Privite în ansamblu, activitățile specifice s-au desfășurat în condiții bune, fără să fie înregistate evadări, părăsiri a punctelor de lucru sau neprezentări din permisiunea de ieșire din penitenciar a deținuților.

Printre obiectivele majore asumate pentru anul 2024, vor continua demersurile de creștere a capacității de cazare a deținuților,  asigurarea legalității deținerii acestora, diversificarea și adaptarea activităților de reintegrare socială la specificul categoriei deținute dar și promovarea unui climat organizațional sănătos și  încadrat  normelor europene în vigoare.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.