Astăzi 24-07-2024 sunt: 200 persoane private de libertate

Comunicate de presă 2022

 

PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC ȘI-A DESCHIS PORȚILE PENTRU CETELE DE COLINDĂTORI:

                În preajma sărbătorilor de iarnă, în perioada care precede Crăciunul Sfânt și al  Anului Nou 2023, din dorința de a promova valorile creștine și de a fi mai buni, personalul Penitenciarului Miercurea Ciuc a organziat o serie de activități menite să aducă mai aproape de sufletele oamenilor emoția nașterii lui Hristos, a speranței în mai bine și a Luminii.

Astfel, activitățile specifice au debutat la 06.12.2022 cu Campania umanitară “VREM, AJUTĂM”– în care deținuții, în mod voluntar, au donat din norma de hrană proprie alimente care au fost dăruite unui număr de 120 de copii aflați în plasament în 16 case de tip familial aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului- Harghita. În cadrul aceleiași campanii, colectivul Penitenciarului Miercurea Ciuc a oferit copiilor nevoiași, produse de igienă, jucării și încălțăminte.

Campania umanitară “VREM, AJUTĂM” a fost creată astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor aflați în grija statului român, nu numai în perioada sărbătorilor creștine, ci ori de câte ori este nevoie de o mână caldă în cursul anului.

În spiritul acelorași valori creștine, urmare a faptului că la nivel național ne aflăm într-o criză acută de sânge, polițiștii de penitenciare au organizat Campania de donare de sânge intitulată “DONEAZĂ PENTRU VIAȚĂ”, ocazie cu care colegii  donatori au venit în sprijinul bolnavilor, oferindu-le o șansă în plus la viață.

Ca în fiecare an, corurile de colindători care trec pragul unității penitenciare, au revenit în număr mare:

Astfel, corul de colindători acompaniați de fanfara militară  a Brigăzii 61 Vânători de Munte “General Virgil Bâdulescu”, a oferit un cadou special atât colectivului cât și persoanelor aflate în detenție: un concert de colinde.

Continuând același ton al sărbătorilor de iarnă, cetele de colindători au venit din cadrul Liceului de Arte Nagy Istvan, Liceului Teoretic “Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc,  Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” și ai Colegiului Național “Octavian Goga” din Miercurea Ciuc, precum și  a celorlalte structuri de ordine publică și siguranță națională: corul de colindători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltul, Inspectoratul Județean de Jandarmi Harghita, Inspectoratul de Poliție al Județului Harghita.

De asemenea, pentru a atenua lipsa prezenței în sânul familiei și a privării de libertate de către deținuți, personalul Serviciului Educație și Asistență Psihosocială a intensificat activitățile ocazionate de Praznicul Nașterii Domnului, prin slujbe religioase organizate de reprezentanți ai Bisericii Romano-catolice prin episcopul auxiliar Tamas Jozsef, precum și ai Bisericii Reformate din Miercurea Ciuc, prin prezența la capela unității a domnului preot Szilard Szatmari.

Pentru deținuții de rit ortodox, s-au organizat activități religioase diversificate: maslul de obște la care au fost prezenți 4 preoți din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei iar preotul capelan din cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc a ținut liturghia Nașterii Domnului și Soborul Maicii Domnului  la capela unității.

Cu binecuvântarea preasfințitului Andrei-Episcop al Covasnei și Harghitei, corul de colindători aparținând Episcopiei Ortodoxe din Miercurea Ciuc dirijat de preotul paroh Vasile Constantin Budeanu, a colindat personalul unității precum și persoanele aflate în detenție.

Pe această cale, conducerea Penitenciarului Miercurea Ciuc mulțumește tuturor colegilor și colaboratorilor implicați în activitățile ocazionate de sărbătoarea Nașterii Domnului, și le urează un An Nou încununat de succese, sănătate și prosperitate.

COMUNICAT DE PRESĂ:

         Penitenciarul Miercurea Ciuc inițiază, prin Biroul de Presă, Campania de informare și conștientizare a opiniei publice cu privire la problematica deținuților, intitulată “SUNTEM PRODUSUL MEDIULUI ÎN CARE TRĂIM”.

         Scopul campaniei are menirea de a înlătura mentalități discriminatorii care îngreunează incluziunea socială a acestui grup vulnerabil- parte a societății în care trăim.

De-a lungul timpului, s-a creat astfel o prăpastie între persoanele private de libertate şi comunitate, care insuficient  informată datorită avalanșei de știri sau date trunchiate cu privire la această problematică,  a plasat deţinuţii şi foştii deţinuţi la marginea societăţii.

Campania urmărește, pe lângă mediatizarea  activităților educative, de școlarizare și de formare profesională care se derulează în penitenciare, și încurajarea agenților economici în vederea angajării deținuților, ca principiu al responsabilității sociale.

În acest context, agenții economici sau societățile comerciale care doresc stabilitate, forță de muncă ieftină, eficiență și rentabilitate în activitățile desfășurate, au posibilitatea contractării deținuților pentru activități productive. Totodată, Penitenciarul Miercurea Ciuc face cunoscut faptul că folosirea la muncă a deținuților se poate face atât în exteriorul unității penitenciare, cât și prin înființarea unor puncte de lucru ale agenților economici, în interiorul acestuia.

Parteneriatele încheiate între agenții economici cu Penitenciarul Miercurea Ciuc, prezintă numeroase avantaje care pot conduce la optimizarea performanțelor economice sau de comerț, sens în care amintim:

 • Scutirea de obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fondul de șomaj;
 • Asigurarea unui număr constant de deținuțipe toată durata derulării contractului, ținând cont de nevoile beneficiarului;
 • Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;
 • Posibilitatea asigurării unor spații de producție în interiorul penitenciarului;
 • Negocierea tarifelor în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului și numărul de persoane private de libertate implicate;
 • Folosirea la muncă a deținuților nu implică încheierea unor contracte cu aceștia, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar și directorul penitenciarului;
 • Posibilitatea întreruperii temporare a activității, la solicitarea dumneavoastră, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare;
 • Siguranță asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor și utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
 • Posibilitatea supravegherii și coordonării lucrărilor de către personalul propriu, în colaborare cu reprezentanții beneficiarului.

Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administrația locului de deținere:

      Pentru persoane juridice:

 1. Copie a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial;
 2. Declarație pe propria răspundere că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Dovada bonității financiare certificată prin ultimul bilanț contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestației de servicii cu regularizarea acestuia lunară;
 4. Declarație autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligații de plată restante către unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.

      Pentru persoane fizice:

1.Actul de identitate;

 1. Achitarea în avans, a contravalorii estimate a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mica de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, contravaloarea estimate a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

În speranța unei colaborări benefice, transmitem alăturat datele de contact ale Penitenciarului Miercurea Ciuc: str. Zold Peter nr. 2, telefon 0266/316972, fax: 0266-316974, e-mail: pmciuc@anp.gov.ro, adresa web: www.anp.gov.ro/penitenciarul-miercurea-ciuc.

 

DEȚINUȚII DE LA PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC ÎN PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA SFÂNTUL ILIE- TOPLIȚA

            În data de 23.11.2022, 10 deținuți clasificați în regim semideschis care execută pedeapsa privativă de libertate la Penitenciarul din Miercurea Ciuc, au efectuat un pelerinaj la Mănăstirea Sfântul Ilie din localitatea Toplița, județul Harghita.

Acțiunea a fost realizată de specialiști din cadrul Serviciului Educație al Penitenciarului Miercurea Ciuc, în cooperare cu Episcopia Harghitei și a Covasnei, în baza protocoalelor încheiate la nivel național dintre Administrația Națională a Penitenciarelor și Patriarhia Română, precum și a actelor normative în vigoare care reglementează activitățile de reintegrare socială a persoanelor condamnate.

În acest sens, conform legislației europene la care România s-a aliniat odată cu aderarea la Uniunea Europeană, scopul executării pedepselor cu închisoarea este  de îndreptare și  reintegrare în societate a deținuților, iar unul din demersurile specifice, este de a asigura deținuților un climat execuțional penal care să fie cât mai apropiat de cel din libertate.

Prin acest gen de activități s-a urmărit  deschiderea nu numai a unei porți spre libertate, dar și către un nou univers de trăire în armonie cu semenii și aproape de Dumnezeu, urmărindu-se reducerea diferenţelor dintre viaţa de detenţie şi lumea exterioară, diminuarea efectelor produse de privarea de libertate precum și exersarea unor comportamente dezirabile social.

Astfel, sub coordonarea preotului capelan, deținuții au asistat la slujba Liturghiei, și au vizitat biserica nouă precum și  perimetrul istorico-bisericesc al mănăstirii.

Activitatea s-a finalizat printr-o conversaţie duhovnicească cu persoanele private de libertate, susţinută și ghidată constructiv de către preotul stareț al Mănăstirii și preotul capelan, pelerinajul deținuților concretizȃndu-se într-un real urcuș duhovnicesc în această perioadă a Postului Crăciunului.

 

-ZIUA EDUCAȚIEI CELEBRATĂ DINCOLO DE GRATII-

           În perioada 10.10- 17.10.2022, personalul Serviciului Educație din Penitenciarul Miercurea Ciuc a demarat o serie de activități menite să marcheze Ziua Internațională a Educației în Penitenciare.

Acțiunile specifice au pus în lumină ziua de 13 octombrie 1989- data adoptării de către Consiliul Europei a Recomandării nr. R (89) 12 privind educația în penitenciare, prin care s-a stabilit ca activitățile educative derulate cu deținuții să fie similare cu cele din afara închisorilor. Alinierea procesului educațional și a programelor de formare și calificare profesională derulate în penitenciare la normele naționale de învățământ, dar și dezvoltarea cooperării interinstituționale și deschiderea către societatea civilă, conturează rolul central alocat educației în procesul recuperativ general.

Astfel, educația asociată privării de libertate aduce un impact pozitiv în timpul, dar și post detenție, consilidând reintegrarea socială.

Acest fapt se datorează legislației europene, dar și specialiștilor din sectoarele de reintegrare socială din sistemul penitenciar, a căror activitate și inițiativă vine să compenseze și să dezvolte etape esențiale din parcursul individual, lacune și valori cheie în conștientizarea și prevenirea actului infracțional. Cu migală și pasiune, cu responsabilitate și profesionalism, prin eforturi zilnice, ei modelează caractere și contribuie la modificarea, în sens pozitiv, a comportamentului celor închiși și, implicit, la siguranța societății.

În acest sens, activitățile specifice s-au concretizat în ateliere de lucru având ca temă educația, pe postul TV cu circuit închis au fost difuzate documentare și materiale privind importanța educației în penitenciare ca funcție recuperativă a persoanelor care au săvârșit fapte penale, și 20 de deținuți au fost implicați în dezbaterea “ÎNCHISOAREA CA MEDIU DE ÎNVĂȚARE”.

În ceea ce privește educația non- formală, la nivel de parteneriate interinstituționale s-a realizat proiectul de prevenire a delincvenței juvenile “O ZI ÎN ÎNCHISOARE”, în colaborare cu Colegiul Național Octavian Goga și Liceul Tehnologic Johannes Kajoni din Miercurea Ciuc, unde elevii claselor a IX-a și a X-a au participat la o lecție de educație civică diferită de cea din sala de clasă a școlii: au experimentat o zi în penitenciar, unde mărturiile a 2 deținuți privind modul în care și-au pierdut libertatea, faptul că au fost condamnate la pedepse cu închisoarea  pentru trafic de droguri, precum și urmările în plan fizic și psihic al dependenței de substanțe toxice și a anturajului nepotrivit au avut menirea de a sprijini tinerii adolescenți în a le forma o atitudine civică, responsabilă și asumată.         

 PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA FĂGEȚEL 

Continuând seria activităților interinstituționale dintre Penitenciarul Miercurea Ciuc și Episcopia Harghitei și Covasnei, miercuri- 28.09.2022, Serviciul Educație și Protopopiatul Miercurea Ciuc au organizat un scurt pelerinaj la Mănăstirea Făgețel din județul Harghita, ocazie cu care 10 deținuți au avut posibilitatea petrecerii a câtorva ore de libertate, într-un lăcaș de cult.

Activitățile cuprinse în cadrul vizitei efectuate au avut drept scop exersarea unor conduite dezirabile social, reducerea impactului pe care privarea de libertate o produce în plan emoțional, respectiv a  diferenţelor dintre viaţa de detenţie şi lumea exterioară penitenciarului, precum și exersarea de către deținuți a unor comportamente care să vină în sprijinul dezvoltării personale și reintegrării sociale.

Grupul țintă a fost format din persoane private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, care s‑au implicat în mod constant la activităţile și programele moral-religioase desfăşurate în cadrul traseului execuțional penal, și care s‑au implicat în mod constant în muncă.

Deținuții participanți au luat parte la oficierea  Sfintei Liturghii, unde monahii locului au făcut  rugăciuni pentru cei care sunt în închisori, iar în continuarea activităților ghidul a prezentat istoricul Mănăstirii Făgețel, iar la finalul pelerinajului deținuții  au primit binecuvântarea preotulului slujitor în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc  și a părintelui stareț, și au primit în dar obiecte de colportaj: icoane, cărți de rugăciuni și îndreptare de spovedanie și de conduită.

 

Implicarea deținuților în activități moral religioase dincolo de gratii contribuie nu doar la cunoașterea și vizitarea stricto senso a lăcașurilor de cult, ci și la valorizarea unor norme creștine, la formarea unor atitudini prosociale și a respectului față de semeni, creșterea sentimentului de apartenență la comunitate, premise necesare reintegrării sociale a celor care au săvârșit infracțiuni.

 

 

UN NOU CURS DE CALIFICARE FINALIZAT ÎN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC 

           În perioada 18.08- 26.09.2022,  în cadrul activităților specifice de reintegrare socială derulate la nivelul Penitenciarului Miercurea Ciuc prin Serviciul Educație și Asistență Psihosocială, 14 deținuți custodiați în Penitenciarul Miercurea Ciuc au absolvit cursul de calificare în meseria de îngrijitor spații verzi.

Cursul a fost implementat în baza obiectivelor asumate prin Strategia Națională de Reintegrare Socială 2020- 2024, prin protocolul încheiat între Penitenciarul Miercurea Ciuc și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Harghita, furnizorul de servicii fiind Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov.

Cursul de calificare a avut ca obiective creșterea șanselor de reinserție în comunitate și pe piața muncii  prin obținerea unei calificări care să  permită deținuților facilitarea integrării pe piața muncii, precum și implicarea societății civile în ceea ce privește problematica reintegrării în societate a unei categorii vulnerabile: acea a unor condamnați care anterior depunerii în penitenciar nu aveau studiile sau calificarea necesare angajării.

Cursul de calificare a fost implementat de lectori autorizați din partea Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Brașov, și a avut durata de 180 de ore din care beneficiarii au desfășurat pe langă cele 60 de ore de teorie, 120 ore de practică, astfel încât acesta să le permită deținuților să își formeze și consolideze deprinderile practice necesare exercitării acestei meserii.

Potrivit legislației în vigoare,  în urma susținerii examenului final,  deținuții primesc  diplome de absolvire care sunt recunosute atât de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cât și de Ministerul Educației, iar pedeapsa privativă de libertate se reduce cu 20 de zile- acestea fiind considerate ca executate.

Participarea deținuților la cursuri de calificare și reconversie profesională precum și la alte activități de reintegrare socială constituie o componentă importantă a normalizării, și încurajează și stimulează independența și responsabilitatea deținuților după punerea în libertate.

 

 

LA PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC SUNĂ CLOPOȚELUL PENTRU NOUL AN ȘCOLAR:

PESTE 30 DEȚINUȚI ÎNSCRIȘI ÎN CLASELE PRIMARE ȘI GIMNAZIALE

           În data de 12.09.2022, începând cu orele 8.00, în sălile de clasă de la Penitenciarul din  Miercurea Ciuc, va suna clopoțelul pentru deținuții care nu au avut posibilitatea ca în libertate să își exercite un drept constituțional: dreptul la învățătură.

Așa cum prevede legislația europeană la care România s-a aliniat după aderarea la blocul comunitar european, persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au posibilitatea exercitării dreptului constituțional la educație, prin frecventarea cursurilor de școlarizare, cursuri care se realizează în penitenciar, prin protocoale încheiate cu instituții școlare aflate în subordinea Inspectoratelor școlare județene.

În acest an școlar, la Penitenciarul din Miercurea Ciuc s-au înființat 4 clase cu predare simultană, din care două se desfășoară prin programul “A DOUA ȘANSĂ”, acestea având ca scop principal reintegrarea în învățământ a persoanelor care au depășit cu 4 ani vârsta de școlarizare pentru învățământul primar, și care, fie nu au parcurs nicio clasă primară, fie au abandonat școala pe parcurs, depășind vârsta necesară pentru înscrierea în învățământul de masă.

Ca și în anii anteriori, pregătirea elevilor va fi realizată de către cadrele didactice din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 9 Liviu Rebreanu- pentru clasele cu predare în limba română, respectiv Școala Gimnazială Petofi Sandor- pentru filiera maghiară, școli cu care Penitenciarul Miercurea Ciuc colaborează de peste două decenii.

Conducerea Penitenciarului Miercurea Ciuc informează că exercitarea dreptului la educație și învățământ reprezintă o prioritate în demersurile de reintegrare socială, iar un demers eficient poate fi conceput doar în prezența școlii, prin aceasta deținuții pregătindu-se pentru revenirea în societate și creșterea șanselor de reintegrare. Nelson Mandela spunea că ”educația este singura armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea”: prin transpunere la mediul carceral, conducerea unității subliniază caracterul continuu al educației și importanța acumulării a cât mai multe cunoștințe, care, în final, vor contribui la creșterea șanselor de reintegrare în societate.

În acest sens, cei 33 deținuți care vor începe cursurile în acest an școlar vor avea posibilitatea studierii într-un cadru organizat, similar celui de dincolo de gratii, ocupându-și, astfel, timpul într-un mod util și constructiv.

 

                             DEȚINUȚII DIN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC ÎN VIZITĂ LA MÂNÂSTIREA IZVORUL MUREȘULUI

Executarea pedepselor cu închisoarea de către deținuți reprezintă o perioadă cu un puternic impact psihologic, emoțional și social.

Pe lângă rolul punitiv al pedepsei prin separarea de mediul social, scopul executării pedepselor privative de libertate este de exersare a conduitelor prosociale de către persoanele custodiate, iar unul din demersurile specifice de reintegrare socială este acordarea de sprijin specializat în vederea activităților derulate în cadrul comunității.

În acest sens, în data de 03.08.2022, Serviciul Educație din Penitenciarul Miercurea Ciuc, a efectuat o vizită în comunitate la Mănăstirea Izvorul Mureșului din județ.

Beneficiarii- 10 deținuți repartizați în regim semideschis au participat la o zi din viața comunității monahale: au luat parte la serviciul religios și  au vizitat lăcașul de cult, muzeul și atelierele de lucru specifice.

Persoanele condamnate participante la această activitate au fost selecționate avându-se în vedere dorința acestora de participare în cadrul activității, precum și comportamentul pozitiv al acestora pe perioada detenției.

Activitatea derulată în colaborare cu reprezentanții Episcopiei Harghitei și Covasnei, a venit în completarea demersurilor specifice de formare a conduitelor dezirabile social și a  unor  deprinderi de viaţă cotidiană, dorindu-se, în același timp, sensibilizarea  membrilor societăţii în raport cu problematica reintegrării sociale a persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, ca parte a unui întreg.

 

                           PELERINAJ LA CATEDRALA EPISCOPALĂ “SFÂNTUL NICOLAE” DIN MIERCUREA CIUC

Privarea de libertate pentru infracțiunile comise reprezintă o perioadă cu o puternică încărcătură emoțională pentru deținuții aflați în executarea pedepselor privative de libertate.

În acest sens, legislația europeană în materie execuțional penală la care România s-a aliniat odată cu aderarea la Uniunea Europeană, prevede că scopul executării pedepselor cu închisoarea este  de îndreptare și  reintegrarea în societate a deținuților.

Astfel, în data de 13.07.2022, Serviciul Educație din cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc, a organizat un pelerinaj cu un grup de 9 deținuți la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din municipiu.

Sub coordonarea preotului capelan al unității, proiectul și-a propus deschiderea nu numai a unei porți spre libertate, dar și către un nou univers de trăire în armonie cu semenii și aproape de Dumnezeu, urmărindu-se reducerea diferenţelor dintre viaţa de detenţie şi lumea exterioară, diminuarea efectelor produse de privarea  de libertate precum și exersarea unor comportamente dezirabile social.

Deținuții participanți la pelerinaj au vizitat catedrala episcopală și au asistat la o slujbă religioasă- acatistul Maicii Domnului  Prodromița de la Muntele Athos- înscrisă în calendarul creștin ortodox la 12 iulie a fiecărui an.

Activitatea s-a derulat în colaborare cu reprezentanți ai Episcopiei Covasnei și Harghitei, părintele paroh prezentând ulterior slujbei, istoricul catedralei din Miercurea Ciuc și subliniind pe această cale faptul că educația moral- religioasă este prima formă de educație, dar și un drept constituțional la care omul are acces.

 

                          ZIUA PERSONALULUI DIN PENITENCIARUL MIERCUREA CIUC

Polițiștii de penitenciare- parte integrantă a sistemului de ordine publică și securitate națională celebrează anual, la 29 iunie, ziua personalului din sistemul administrației penitenciarelor, așa cum este stipulat în Legea nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, la articolul 197: “Se proclamă ziua de 29 iunie Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare”.

Protocoalele semnate între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei, privind desfăşurarea asistenţei religioase în sistemul penitenciar românesc, primul din anul 1993 – la articolul 15, iar al doilea din anul 1997 – la articolul 10, prevăd că „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel vor fi consideraţi ocrotitori ai sistemului penitenciar din România”.

Au fost consideraţi a fi cei mai potriviţi ocrotitori ai angajaților  din penitenciarele  României, deoarece ambii au fost închiși în temnițele Romei în timpul prigoanei creștine din vremea Împăratului Nero, ulterior fiind executați: Sfântul Apostol Petru a fost  răstignit cu capul în jos iar Sfântului Pavel tăindu-i-se capul cu sabia- ambii murind în aceeaşi zi la marginea Romei.

Ca în fiecare an, la data de 29 iunie, polițiștii din cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc au marcat  această zi  prin activități specifice care au avut rolul de a promova tradiţiile organizaţionale ale instituţiei penitenciare, precum şi în scopul  îmbunătăţirii percepţiei opiniei publice cu privire la rolul polițiștilor de  penitenciare în societate: „Administraţia Naţională a Penitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, la menţinerea ordinii publice şi a securităţii naţionale”.

Cu această ocazie, conducerea Penitenciarului Miercurea Ciuc a transmis personalului din subordine “LA MULȚI ANI”, apreciind totodată, contribuția fiecăruia la îndeplinirea misiunii încredințate prin Lege: aceea de a fi în slujba oamenilor, în pofida dificultăților inerente acestui domeniu profesional.

 

                   Proiect educational „DEPENDENT DE SPERANŢĂ – ÎNCHISOAREA NU ESTE  UN CAPĂT DE DRUM

În data de 23.06.2022, Serviciul Educație și Asistență Psihosocială din cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc, în colaborare cu Centrul de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Harghita din cadrul Agenției Naționale Antidrog, a implementat proiectul de prevenire a consumului de droguri în penitenciare: „DEPENDENT DE SPERANŢĂ – ÎNCHISOAREA NU ESTE  UN CAPĂT DE DRUM”, care a avut rolul de a marca ziua internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri.

Grupul țintă format din persoane condamnate pentru trafic de droguri, precum și foști consumatori de droguri au desfășurat activități specifice de informare, consiliere, și au primit informații din partea specialiștilor  referitoare la rețeaua de servicii complexe care pot oferi sprijin celor interesați, în perioada pre și  postdetenție.

Proiectul a mai cuprins activități de prezentare a unui video clip cu testimoniale ale foștilor consumatori de droguri, dezbateri interactive cu specialiștii Centrului de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Harghita, precum și distribuirea de materiale informative de prevenire a consumului de droguri.

Participanții au putut experimenta “ochelarii de droguri”- care au simulat gama largă a efectelor care pot fi declanșate de consumul de droguri.

Proiectele educaționale de prevenire a consumului de droguri fac parte din principalele obiective ale Serviciului Educație și Asistență Psihosocială: acelea de a îndruma persoanele custodiate să adopte un stil de viață asumat social ca alternativă a consumului de droguri, precum și de a crește nivelul de conștientizare, informare și sensibilizare asupra  impactului social, psihologic și medical ale dependenței de droguri.

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.