Astăzi 23-05-2024 sunt: 200 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de agent operativ, la Penitenciarul Miercurea Ciuc

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”APT” psihologic sau medical)

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

 Concurs de ocupare din sursă externă a 3 posturi vacante de agent operativ (bărbați) la Penitenciarul Miercurea Ciuc

Rezultate finale probă scrisă – 11.10.2022

Rezultate probă scrisă – 07.10.2022

Barem de evaluare și notare probă scrisă – 05.10.2022

Planificarea candidaților în vederea susținerii probei scrise – 04.10.2022

Rezultate probă interviu – 04.10.2022

Planificare probă interviu03.10.2022

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului 03.10.2022

Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului 02.10.2022

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice02.10.2022

Planificarea candidaților la proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice – 30.09.2022

Calendarul estimativ al desfășurării probelor de concurs30.09.2022

Rezultate verificare dosare candidați înscriși, din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor ”APT” psihologic și ”APT” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs – 26.08.2022

Rezultate finale evaluare psihologică – 12.08.2022

Rezultate inițiale evaluare psihologică – 09.08.2022

Planificare examinare psihologică – 27.07.2022

Verificare dosare concurs cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

13.09.2021 – Concurs pentru ocuparea din sursă externă a 9 posturi de agent operativ (bărbați) la Penitenciarul Miercurea Ciuc

Rezultate finale proba scrisă – 21.12.2021

Rezultate proba scrisă – 17.12.2021

Barem de corectare proba scrisă – 15.12.2021

Planificarea candidaților în vederea susținerii probei scrise – 14.12.2021

Rezultate probă interviu – 14.12.2021

Planificare probă interviu – 13.12.2021

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – 13.12.2021

Planificarea probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – 12.12.2021

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice – 12.12.2021

Planificarea candidaților la proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice – 10.12.2021

Calendarul estimativ al desfășurării probelor de concurs – 10.12.2021

Rezultate verificare dosare candidați înscriși, din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor „APT” psihologic și „APT” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs – 10.12.2021

Rezultate finale evaluare psihologică – 26.11.2021

Rezultate inițiale evaluare psihologică – 23.11.2021

Planificare evaluare psihologică seria 1 – 05.11.2021

Verificare dosare concurs cu excepția „apt” psihologic și „apt” medical

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea din sursă externă a 14 posturi de agent operativ (11 bărbați și 3 femei) la Penitenciarul Miercurea Ciuc – 18.06.2021

Erată proces verbal proba scrisă – 17.11.2021

Rezultate finale proba scrisă – 16.11.2021

Rezultate probă scrisă – 10.11.2021

Barem de corectare proba scrisă varianta finală – 08.11.2021

Rezultatul soluționării contestației la baremul de corectare – 08.11.2021

Erată barem de corectare probă scrisă – 08.11.2021

Barem de corectare probă scrisă – 05.11.2021

Planificarea candidaților în vederea susținerii probei scrise – 04.11.2021

Rezultate proba interviu – 04.11.2021

Planificare probă interviu – 01.11.2021

Rezultate probă practică de verificare a abilitaților de utilizare a calculatorului – 01.11.2021

Planificare probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – 31.10.2021

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice – 31.10.2021

Planificarea candidaților la proba sportivă pentru evaluarea performanțelor fizice – 28.10.2021

Calendarul estimativ al desfășurării probelor de concurs – 28.10.2021

Rezultate verificare dosare candidați înscriși, din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs – 08.10.2021

Rezultate finale testare psihologică – 24.09.2021

Rezultate inițiale testare psihologică – 20.09.2021

Planificare evaluare psihologică seria 5 – 10.09.2021

Planificare evaluare psihologică seria 4 – 27.08.2021

Planificare evaluare psihologică seria 3 20.08.2021

Planificare evaluare psihologică seria 2 – 13.08.2021

Planificare evaluare psihologică seria 1 – 06.08.2021

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după dep

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 8 posturi vacante de ofiţer şi agent din 24.10.2016 –  FINALIZAT

Rezultate finale

Rezultate proba scrisă  

Rezultate probă calculator

Rezultate proba sportivă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Calendar estimativ

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: 28.02.2017

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați „admis” vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): 03.02.2017 şi 06.02.2017

Rezulate testare prsihologică: 03.02.2017 şi 06.02.2017

Planificare testare psihologică: 03.02.201706.02.2017

Anunţ de scoatere la concurs a 8 posturi vacante de agent operativ, bărbaţi – 24.10.2016

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 4 posturi vacante de ofiţer şi agent din 27.10.2016 –  FINALIZAT

Rezultate finale: agent tehnic conducător auto

Rezultate proba scrisă: agent tehnic conducător auto

Rezultate probă calculator: agent tehnic conducător auto

Rezultate probă interviu: agent tehnic conducător autoofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului

Planificare probă interviu: agent tehnic conducător autoofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului;

Calendar estimativ: agent tehnic conducător autoofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: agent tehnic conducător autoofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului; Pentru postul de ofiţer asistent social nu au fost depuse cereri.

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați „admis” vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): agent tehnic conducător auto – 03.02.2017ofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului – 17.03.2017

Rezultate testare psihologică: agent tehnic conducător auto – 03.02.2017; ofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului – 17.03.2017

Planificare testare psihologică: agent tehnic conducător auto – 03.02.2017ofiţer sănătate şi securitate în muncă – 17.03.2017

Anunţ de ocupare a 4 posturi de ofiţer şi agent de penitenciare – 27.10.2016

Anexa – Condiţiile specifice, tematici, bibliografii şi  probe de concurs

O.M.J. 1316/C/29 martie 2012 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi vacante de ofiţer şi agent din 01.11.2016 –  FINALIZAT

Rezultate finale: ofiter educaţie

Rezultate proba scrisă: ofiţer educaţie

Rezultate probă calculator: ofiţer educaţie

Rezultate probă interviu: agent tehnic audio-videoofiţer educaţie

Planificare probă interviu: agent tehnic audio-videoofiţer educaţie

Calendar estimativ desfăşurare concurs: agent tehnic operator audio-videoofiţer educaţie

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: agent tehnic operator audio-videoofiţer educaţie; Pentru postul de agent administrativ gospodar – nu au fost depuse cereri.

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați „admis” vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): agent tehnic operator audio-video – 03.02.2017ofiţer educaţie – 17.03.2017

Rezultate testare psihologică: agent tehnic operator audio-video – 03.02.2017ofiţer educaţie – 17.03.2017

Planificare testare psihologică: agent tehnic operator audio-video – 03.02.2017ofiţer educaţie – 17.03.2017

Anunţ de ocupare a 3 posturi vacante de ofiţer şi agent – 01.11.2016

Anexă – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs – 01.11.2016

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 10 posturi vacante de ofiţer şi agent – 30.12.2016 FINALIZAT

Rezultate finale: agent administrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Rezultate proba scrisă: agent administrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Rezultate probă calculator: agent administrativ gospodaragent administrativ responsabil logisticăagent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Rezultate proba sportivă agent operativ bărbaţi şi femei

Rezulate probă interviu: agent administrativ gospodaragent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Planificare proba interviu: agent adfministrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Calendar estimativ: agent administrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi: agent administrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţi şi femeiofiţer asistent social

Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați „admis” vor completa dosarul de concurs cu fișa medicală și chitanța de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului atașat): agent administrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ femeiagent operativ bărbaţiERATĂ – agent operativ bărbaţiofiţer asistent social -17.03.2017

Rezultate testare psihologică: agent administrativ (gospodar)agent administrativ (responsabil logistică)agent operativ bărbaţiagent operativ femeiofiţer asistent social

Planificare testare psihologică: agent administrativ (gospodar); agent administrativ (responsabil logistică) 03.03.201706.03.2017; agent operativ bărbaţi 03.03.201706.03.2017agent operativ femei 06.03.2017Ofiţer asistent social – 17.03.2017

Completare Anunţ – prelungire termen de înscriere 

Anunţ de ocupare din sursă externă a 10 posturi vacante de ofiţer şi agent – 30.12.2016

Anexă la anunţ – Condiţiile specifice, tematica, bibliografia şi probele de concurs

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 2 posturi vacante de agent operativ – bărbaţi – 28.03.2017 – FINALIZAT

Rezultate finale

Rezultate proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice – 27.07.2017

← Către pagina principală

Concursuri în derulare

 

2024

22.05.2024Concurs de ocupare, din sursă internă, a unor posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Miercurea Ciuc

20.05.2024Concurs de ocupare, din sursă internă, a unui post vacant de director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar) la Penitenciarul Miercurea Ciuc

15.05.2024Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de  medic rezident ultimul an/medic specialist/ medic primar, la Penitenciarul Miercurea Ciuc

05.04.2024Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de agent operativ, la Penitenciarul Miercurea Ciuc 

18.03.2024 – Concurs de ocupare din sursă externă, a 3 posturi vacante de agent din sectorul economico- administrativ la Penitenciarul Miercurea Ciuc

01.03.2024Concurs de ocupare din sursa externa, a unui post vacant de agent (organizarea muncii) la Penitenciarul Miercurea Ciuc

01.03.2024Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (psiholog resurse umane), la Penitenciarul Miercurea Ciuc

01.03.2024Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de agent (comunicații), la Penitenciarul Miercurea Ciuc

   2023

20.12.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (psiholog) din cadrul sectorului reintegrare socială

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 115/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 115/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

12.12.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de agent- asistent medical (generalist)

20.11.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a două posturi vacante de agent din sectorul economico- administratriv ( agent electrician și agent instalator)

Concursuri finalizate

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.