Astăzi 15-07-2024 sunt: 200 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de agent – asistent medical (generalist)

Proces verbal rezultat final probă scrisă – 18.05.2023

Proces verbal rezultat probă scrisă – 15.05.2023

Barem de evaluare și notare la proba scrisă – 11.05.2023

Planificare probă scrisă– 10.05.2023

Proces verbal rezultate proba de interviu– 10.05.2023

Planificare probă interviu – 09.05.2023

Proces verbal cu rezultatele la proba practică – 09.05.2023

Planificare probă practică – 08.05.2023

Calendar estimativ al desfășurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare candidați asistent medical (generalist) – afișat în data de 02.05.2023

MCiuc rezultate finale psihologic asistent medical(generalist) – afișat în data de 19.04.2023

PV solutionare contestatii asistent medical(generalist)

MCiuc rezultate inițiale psihologic-asistent medical generalist

Planificare psihologic asistent medical generalist

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.