Astăzi 25-07-2024 sunt: 200 persoane private de libertate

Penitenciarul Miercurea Ciuc

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de agent – asistent medical (generalist)

Proces verbal rezultat final probă scrisă – 18.05.2023

Proces verbal rezultat probă scrisă – 15.05.2023

Barem de evaluare și notare la proba scrisă – 11.05.2023

Planificare probă scrisă– 10.05.2023

Proces verbal rezultate proba de interviu– 10.05.2023

Planificare probă interviu – 09.05.2023

Proces verbal cu rezultatele la proba practică – 09.05.2023

Planificare probă practică – 08.05.2023

Calendar estimativ al desfășurării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare candidați asistent medical (generalist) – afișat în data de 02.05.2023

MCiuc rezultate finale psihologic asistent medical(generalist) – afișat în data de 19.04.2023

PV solutionare contestatii asistent medical(generalist)

MCiuc rezultate inițiale psihologic-asistent medical generalist

Planificare psihologic asistent medical generalist

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie


Anunț ofertă prestări servicii Penitenciarul Miercurea Ciuc

În contextul economico-social actual, pentru cei care doresc stabilitate, eficienţă şi rentabilitate în activităţile desfăşurate, folosirea forţei de muncă speciale reprezintă cea mai bună soluţie.

Penitenciarul Miercurea Ciuc pune la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice forţă de muncă specială (persoane private de libertate), în condiţii deosebit de avantajoase, pe perioade de timp de până la 12 luni şi cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile concrete ale beneficiarului.

Contractul de prestări servicii se încheie pentru executarea de activităţi auxiliare muncii necalificate, în domenii multiple şi diverse: lucrări în construcţii, amenajări drumuri şi străzi, lucrări în agricultură, îmbunătăţiri funciare, lucrări silvice (plantat şi întreţinut culturi), igienizare / salubrizare (curăţat parcuri şi spaţii verzi), săpat şanţuri, recuperarea deşeurilor şi reciclarea acestora, descărcat-încărcat mijloace de transport, manipulat materiale în cadrul depozitelor, etc., precum şi activităţi care pot fi desfăşurate în interiorul locului de deţinere (cusut feţe încălţăminte, etc.).

Tariful orar se situează la nivelul salariului minim brut pe economie, iar programul de muncă se poate negocia în funcţie de lucrările ce urmează a fi efectuate.

Avantajele concrete ale încheierii unui contract cu Penitenciarul Miercurea Ciuc, în vederea utilizării forţei de muncă speciale, constau în:

 • încheierea contractului de prestări servicii se face cu administraţia locului de deţinere şi nu individual cu persoanele private de libertate;
 • asigurarea de către penitenciar a unui număr constant şi stabil de persoane private de libertate pe toată perioada derulării contractului;
 • scutirea beneficiarului forţei de muncă speciale de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj;
 • eliminarea problemelor generate de legislaţia muncii (concedii de odihnă, concedii medicale, contract colectiv de muncă, ore suplimentare, );
 • negocierea programului de lucru, plata efectuându-se la numărul de ore prestate;
 • posibilitatea întreruperii sau opririi procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare;
 • paza şi hrana persoanelor private de libertate sunt asigurate de către penitenciar;
 • supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii

Informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Organizarea Muncii, la numărul telefon 0266316972, fax 0266316974, e-mail: pmciuc@anp.gov.ro sau la sediul Penitenciarului Miercurea Ciuc situat în strada Zold Peter, nr. 2.


 

 


Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.