Astăzi 23-04-2024 sunt: 588 persoane private de libertate

05.04.2023 -CONCURS DE OCUPARE, DIN SURSĂ EXTERNĂ, A 17 POSTURI VACANTE DE AGENT OPERATIV (BĂRBAŢI) DIN CADRUL SECTORULUI SIGURANȚA DEȚINERII ȘI REGIM PENITENCIAR

 

PROCES – VERBAL REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ – afișat 06.10.2023

Proces – verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilorafișat 06.10.2023

Rezultate proba scrisă – afișat 03.10.2023

Barem de evaluare și notare proba scrisă – afișat 29.09.2023

Planificare proba scrisă – afișat 28.09.2023

Proces-verbal rezultate proba de interviu – afișat 28.09.2023

Planificare proba de interviu – afișat 26.09.2023

Proces-verbal rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat 26.09.2023

Planificare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 25.09.2023

Proces-verbal rezultate proba sportivă – afișat în data de 25.09.2023

Planificare proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice afișat în data de 18.09.2023

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 18.09.2023

Dată estimativă începere probe concurs: 25.09.2023


Rezultate verificare dosare concurs – afișat în data de 07.09.2023Rezultate inițiale testare psihologică – afișat în data de 10.08.2023

Planificare testare psihologicăafișat în data de 10.08.2023
Replanificare testare psihologică afișat în data de 07.08.2023

Planificare testare psihologicăafișat în data de 27.07.2023


Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – afișat la 02.05.2023


  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.