Astăzi 23-05-2024 sunt: 588 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi vacante de asistent medical la Penitenciarul Mărgineni

ANUNȚ rezultate definitive – afișat 14.02.2024

Rezultate proba scrisă – afișat 09.02.2024

Barem de evaluare și notare proba scrisă – afișat 07.02.2024

Planificare proba scrisă – afișat 06.02.2024

Rezultate proba de interviu – afișat 06.02.2024

Planificarea probei de interviu –  afișat 05.02.2024

Rezultate proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu afișat 05.02.2024

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu – afișat 01.02.2024

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat 01.02.2024

Data estimativă pentru începerea probelor de concurs este 05.02.2024. 

ATENȚIE: – Candidații nu vor fi anunţați personal cu privire la datele şi orele la care se vor desfăşura etapele/probele de concurs şi rezultatele obţinute, acestora revenindu-le obligația de a se  informa prin verificarea permanentă a site-ului Penitenciarului Mărgineni și site-ului A.N.P. – (verificarea postărilor pe site se va realiza cu ajutorul codului unic primit de candidat după depunerea dosarului de înscriere la concurs).

 

 

 

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.