Astăzi 18-05-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Ce nu ai voie să introduci

Extras din HG157/2016 REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Infracţiuni şi contravenţii
ART. 185    Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool    

(1) Introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool într-un penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, în scopul folosirii lor de către deţinuţi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârşită de către personalul administraţiei locului de deţinere sau personalul centrelor de reţinere şi arestare preventivă, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani.

(3) Tentativa se pedepseşte.

ART. 186 Introducerea în mod ilicit a unor obiecte interzise   

(1) Introducerea în mod ilicit de bunuri şi obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, precum şi a obiectelor şi bunurilor permise a fi primite, folosite şi păstrate de persoanele supuse pedepselor şi măsurilor privative de libertate, în penitenciar, centru de reţinere şi arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ şi centru de detenţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul locului de deţinere.

(3) Bunurile care au făcut obiectul contravenţiei se confiscă.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile deţinuţilor.

ANEXA 3 la regulament
BUNURILE interzis a fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi   

A. Bunuri şi obiecte care pot fi folosite pentru a vătăma alţi deţinuţi ori alte persoane sau care pot provoca distrugeri ale proprietăţii, incluzând:

1. aerosoli – produse ori ambalaje;

2. cuţite ori alte arme albe, inclusiv cele folosite pentru practicarea artelor marţiale;

3. materiale pirotehnice.

B. Bunuri şi obiecte care pot fi folosite pentru a înregistra sistemele ori activităţile în legătură cu asigurarea siguranţei penitenciarului, incluzând:

1. camere video ori alte aparate electronice care pot înregistra sau stoca imagini în orice format;

2. playere ori casetofoane, cu excepţia celor autorizate de prezentul regulament;

3. aparate de fotografiat ori echipament fotografic de orice fel.

C. Bunuri şi obiecte care afectează ori interferează cu sistemul de utilităţi al locului de deţinere, incluzând:

1. aparate electrice, cu excepţia celor autorizate de prezentul regulament;

2. materiale ce pot fi utilizate pentru tatuare;

3. bani (monede şi cupiuri);

4. simboluri aferente bandelor şi grupărilor interlope şi de crimă organizată, indiferent de suportul de stocare;

5. rezistenţe electrice folosite ca sursă de căldură;

6. convectoare, încălzitoare electrice.

D. Altele:    1. lămâi şi derivate ale acestora;     2. energizante şi anabolizante, pentru creşterea masei musculare;     3. orice fel de magneţi, inclusiv cei din compunerea unor tipuri de jocuri autorizate;     4. filme, materiale video, publicaţii, fotografii, postere cu caracter rasist, xenofob, pornografic; 5. componente, subansamble, accesorii pentru dispozitive de comunicare la distanță.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.