Astăzi 18-05-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Ce ai voie să introduci

Informare persoane vizitatoare

Având in vedere că începând cu data de 15.05.2020 s-a încheiat starea de urgență instituită pe teritoriul României, în temeiul Legii nr. 55 din 15.05.2020 dar și Decizia directorului general al ANP nr. 446 din 14.05.2020 cu anexele aferente, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, prin care au fost instituite, pe durata stării de alertă măsuri temporare și după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viată, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, în vederea prevenirii și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, a unor măsuri care să permită limitarea riscului de răspândire a infecției cu noul coronavirus în rândul persoanelor private de libertate și a personalului sistemului penitenciar.
De asemenea ținând cont de prevederile art. 148 din H.G. 157/2016 referitor la greutatea, numărul pachetelor și categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către persoanele persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate:

Art.1 Acordarea vizitei cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate;
Art.2 Numărul de vizitatori care pot vizita simultan unul sau mai mulți deținuți va fi de 2 persoane.
Art.3 Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa Chestionarul Coronavirus.
Art.4 Programările la vizită se vor efectua cu respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea distanței de minim 1,5 metri între vizitatori.
Art.5 Persoanele vizitatoare vor fi anunțate cu ocazia programării despre obligativitatea de a deține asupra lor și de a purta, în momentul prezentării și accesului în unitate, a echipamentului individual de protecție, împotriva răspândirii SARS-CoV-2.
Art. 6 Vizitele cu persoane cu atribuții oficiale se reiau în mod normal, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii SARS-CoV-2, aceștia vor fi supuși triajului epidemiologic și vor completa Chestionarul Coronavirus.
Art.7 Seriile de vizită vor fi constituite din persoane private de libertate, repartizate, în cadrul aceleiași secții de deținere, cu respectarea celorlalte criterii.
Art.8 În situația în care persoana privată de libertate se află în perioada de carantină medicală, izolare preventivă medicală sau monitorizare medicală, pe linia prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vizita va fi planificată la o dată ulterioară.
Art.9 Deținuții vor beneficia de acordarea dreptului la comunicări on-line, indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia.
Art.10 Dreptul la cumpărături se va efectua astfel încât seriile de deținuți vor fi constituite din persoane private de libertate, repartizate, în cadrul aceleiași secții de deținere, cu respectarea celorlalte criterii.
Art.11 Cu scopul protejării vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor private de libertate, în temeiul art.15 alin.(1) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, pentru exercitarea vizitei intime, se va solicita aparținătorului prezentarea unui document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecţioase, în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecţie curentă cu SARS-COV-2. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 zile înainte de data acordării dreptului la vizita intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de 3 zile).
Accesul în unitate a aparținătorului, pentru acordarea dreptului la vizită intimă, se va realiza cu respectarea condiției purtării echipamentului individual de protecție împotriva împotriva răspândirii SARS-CoV-2.
Art.12 Deţinuţii au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în Anexa 1 din H.G. nr. 157/2016 privind bunurile ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de către deținuți;
Art.13 Deținuții au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume.
Art.14 Pachetele se primesc cu ocazia efectuării vizitelor.
Art.15 Deţinuţii pot primi pachet cu ocazia efectuării vizitei intime în limita a 10 kg de produse alimente, la care se pot adăuga maxim 6 kg de legume şi fructe. Dacă deţinutul a beneficiat de dreptul la pachet în luna în care are loc vizita intimă nu mai poate beneficia de acest drept.
Art.16 alin.1 După încheierea căsătoriei în penitenciar şi aprobarea vizitei intime de 48 de ore, directorul penitenciarului poate aproba ca soţii să primească un pachet cu alimente în greutate de până la 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de legume şi fructe, dacă nu există posibilitatea acordării permisiunii ieşirii din locul de deţinere. În acest caz, pachetul suplimentar nu va afecta dreptul prevăzut la art. 148 alin.4.
Art.16 alin2 Pe perioada vizitei intime de 48 de ore persoana civilă poate solicita întreruperea vizitei pentru a face cumpărături de la magazinul din incinta penitenciarului.
Art.17 Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia penitenciarului.
Art.18 Ca măsura de siguranță impusă de Administrația Penitenciarului Giurgiu pentru a preveni introducerea de bunuri si substanțe interzise de lege, produsele alimentare se primesc, ambalate, vidate, sigilate de producător, cu etichetă care specifică conținutul acestora, termenul de valabilitate și care nu necesita încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice.
Art.19 Deținuții nu pot cumpăra produse alimentare ușor alterabile ori care, in vederea consumului, necesita încălzire, coacere fierbere sau alte tratamente termice, cu excepția cafelei, ceaiului şi a laptelui.
Art.20 Deținuții nu pot primi si cumpăra lămâi si derivate ale acestora.
Art.21 Sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase de către deținuți.
Art.22 Deţinuţii pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic specialist/primar curant, cu acordul medicului unităţii, în baza unei prescripţii medicale sau/şi a unei scrisori medicale, care însoţeşte medicamentele primite, şi să aibă cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate.
Art.23 Deţinuţii pot primi/preda aparate de radio sau TV cu respectarea condițiilor prevăzute în Anexa 1 din H.G. nr. 157/2016 prin întocmirea unei cereri. Este permisă deţinerea unui singur tip de aparat, pentru primirea altui aparat se face cu predarea obligatorie a celui pe care îl deține la magazie.
Art.24 În camerele de deţinere este permisă păstrarea unui singur aparat TV.
Art.25 Este permisă deţinerea unui singur fierbător de apă electric într-o cameră de deţinere (tip cană, termoplonjor, cafetieră ori filtru de cafea cu putere de maximum 550 W), pentru primirea altui aparat este necesară predarea obligatorie a celui pe care îl deține (chiar si defect).
Art.26. Cererile prin care sunt aprobate achiziționarea sau primirea de bunuri au valabilitate maxim două luni ( luna in curs și luna următoare aprobării acesteia), după această dată deținutul trebuie sa formuleze alta cerere daca nu a beneficiat de cea aprobată.

Extras din HG157/2016 REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Art.148 Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
(1) Deţinuţii au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate şi folosite este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Deţinuţilor le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase.

(4) Deţinuţii au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume.

(5) Pachetele prevăzute la alin. (4), precum şi bunurile şi obiectele prevăzute în anexa nr. 1 se primesc cu ocazia efectuării vizitelor.

(6) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia penitenciarului.

(7) Bunurile şi obiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi produsele prevăzute la alin. (4) sunt supuse, în prezenţa deţinuţilor, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.

(8) Deţinuţilor le este interzisă:     a) primirea de produse alimentare care, în vederea consumului, necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice;    b) cumpărarea de produse alimentare uşor alterabile ori care, în vederea consumului, necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice, cu excepţia cafelei, ceaiului, laptelui şi a supelor instant;     c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

(9) Bunurile, obiectele, produsele alimentare şi fructele a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia bunurilor a căror deţinere este interzisă de lege oricărui cetăţean, care sunt reţinute în vederea predării organului de urmărire penală competent.

(10) Se interzice primirea bunurilor, obiectelor şi produselor prevăzute de anexa nr. 3, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.

(11) Menţiuni despre greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate se fac în documentele de evidenţă de la sectorul vizită şi în modulul corespunzător al aplicaţiei informatizate de gestiune a datelor.

ART. 149 Primirea sumelor de bani   

(1) Sumele de bani, în lei şi valută, se primesc de la membrii de familie, aparţinători sau alte persoane prin mandat poştal ori prin depunere directă la sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită, se consemnează în fişa contabilă nominală şi pot fi folosite conform prevederilor Legii 254/20113.

(2) Sumele de bani introduse în penitenciar, în lei sau valută, pe alte căi decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi cele găsite asupra deţinuţilor cu ocazia percheziţiilor se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

(3) Pentru motive temeinic justificate, deţinuţii pot transfera sume de bani, în lei sau valută, membrilor de familie, inclusiv celor aflaţi în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, cu aprobarea directorului penitenciarului.

(4) Cererile deţinuţilor care presupun cheltuirea anumitor sume de bani în lei sau valută sunt urmate imediat de indisponibilizarea sumei de bani necesare plăţii serviciului inclus, după aprobarea acestora.

ART. 150 Primirea medicamentelor   

(1) Deţinuţii pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic specialist/primar curant, cu acordul medicului unităţii, în baza unei prescripţii medicale sau/şi a unei scrisori medicale, care însoţeşte medicamentele primite.

(2) Medicamentele trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului, şi să aibă cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate.

(3) Medicamentele primite sunt înregistrate la cabinetul medical şi se gestionează separat.

(4) Condiţiile de achiziţionare a medicamentelor de către deţinuţi şi de primire a acestora de la membrii de familie se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei, respectiv prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.