Astăzi 18-05-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Programare vizită

  • La numărul de telefon 0374 205 374 – în fiecare zi a săptămânii, între orele 0800 – 1700;
  • La adresa de e-mail vizite.pgiurgiu@anp.gov.ro  – indiferent de oră;
  • Direct, la sediul penitenciarului – în fiecare zi a săptămânii, între orele 0800 – 1700
Instrucțiuni privind acordarea dreptului la comunicări on-line! – click aici!

Adresa pentru programari online este comunicare.online.pgiurgiu@anp.gov.ro

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

Odată cu instituirea stării de alertă la nivel național , Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, începând cu data de 18.05.2020:

Administrațiile locurilor de deținere depun, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă, ca efortul să fie unul comun, al instituției penitenciare și al aparținătorilor.
În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială fiind esențială pentru menținerea actualului status – niciun caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate.

În atenţia persoanelor vizitatoare! (postat la 20.03.2020)

Dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul României, precum şi în considerarea măsurilor de prevenţie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, PENITENCIARUL GIURGIU informează:
Persoanelor vizitatoare (aparţinători ai persoanelor private de libertate) care
● au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)

● au cunoştinţă că ar fi intrat în contact cu persoane care au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)

● manifestă stări febrile, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare sau stări de oboseală
şi care şi-au programat sau intenţionează să se programeze pentru vizitarea unor persoane private de libertate, nu li se va permite accesul în unităţile penitenciare!
Facem apel la înţelegere şi la conştientizarea importanţei aplicării tuturor măsurilor de natură a preîntâmpina orice situaţie de risc, atât pentru protecţia persoanelor private de libertate, a angajaţilor unităţilor penitenciare, cât şi a vizitatorilor.
Subliniem caracterul temporar al acestei situaţii.

Dreptul la vizită  și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile familiale deosebite

Acordarea dreptului la vizită

(1) Pentru menținerea legăturii cu familia și pentru realizarea contactului cu diverse persoane și organizații, administrația penitenciarului asigură posibilitatea vizitării deținuților în spații amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului penitenciarului, directă sau prin intermediul sistemelor electronice.

(2) Deținuții pot fi vizitați de membrii de familie sau aparținători. Cu consimțământul deținutului, acesta poate fi vizitat și de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deținere.

(3) Administrația penitenciarului asigură un program zilnic de 12 ore pentru exercitarea dreptului la vizită de către deținuți.

(4) Acordarea dreptului la vizită pentru deținuți se efectuează pe baza unei programări prealabile, care se face înainte de data prezentării în vederea acordării vizitei.

(5) Solicitarea programării se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet și vizită.

(6) În funcție de conduita adoptată pe timpul detenției și a regimului de executare a pedepsei privative de libertate deținuții pot primi vizite cu dispozitiv de separare (cabină) pentru cei cărora li se aplică regimul de maximă siguranță sau regimul închis și deținuților condamnați cărora nu li s-a stabilit  regimul de executare și vizite fără dispozitiv de separare (la masă) pentru cei cărora li se aplică regimul semideschis și deschis.

(7) În mod excepțional, vizita fără dispozitiv de separare se poate acorda și deținuților pentru care nu s-a stabilit regimul de executare a pedepsei, celor cărora li se aplică regimul de maximă siguranță ori regimul închis, cu aprobarea directorului penitenciarului, în următoarele condiții: a) pentru stimularea celor care au o conduită corespunzătoare, participă activ la activitățile lucrative, educative, de asistență psihologică și asistență socială și îndeplinesc obiectivele stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică și pentru stimularea deținuților care au contribuit la prevenirea unor situații de risc confirmate; b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naștere, căsătorie, nașterea unui copil, decesul unui membru de familie; c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, respectiv Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante din cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu ocazia vizitelor întreprinse de aceștia în penitenciare.

(8) Directorul penitenciarului poate dispune ca vizitele deținuților cărora li se aplică regimul semideschis sau regimul deschis să aibă loc în spații prevăzute cu dispozitiv de separare, atunci când deținutul sau vizitatorul solicită acest lucru, când  există informații cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ, sau atunci  când împotriva deținuților s-a declanșat procedura disciplinară sau au fost sancționați disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deținere de droguri, medicamente fără prescripție medicală sau obiecte interzise, pentru
exercitarea de violențe ori pentru abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet și vizită.

(9) Deținuții pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită. Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulți deținuți, excepție făcând situația în care doi sau mai mulți deținuți sunt soț/soție ori rude până la gradul al II-lea, aceștia pot fi vizitați simultan de soț sau soție ori rude până la gradul al II-lea. Numărul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai mulți deținuți poate fi limitat prin decizia motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiții pentru desfășurarea normală a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita deținuții numai însoțiți de o persoană majoră.

(10) Deținuții cetățeni străini sau apatrizi pot fi vizitați în aceleași condiții ca și persoanele cu cetățenie română. Deținuții pot comunica în limba maternă atât între ei, cât și cu persoanele care le vizitează.

(11) Despre efectuarea vizitei se fac mențiuni în documentele de evidență ale deținutului și în aplicația informatizată de gestiune a datelor despre deținuți.

(12) Deținuții au dreptul de a primi oricând, în condiţii de confidenţialitate, vizite ale apărătorului

(13) Deținuții internați în unități spitalicești din afara penitenciarului pot fi vizitați, în prezența unui lucrător al sectorului vizită, cu avizul medicului curant și cu aprobarea directorului penitenciarului.

(14) Modalităţi de programare:

a) la numărul de telefon 0374205374 – în fiecare zi a săptămânii, între orele 0800 – 1700;

b) la adresa de e-mail vizite.pgiurgiu@anp.gov.ro – indiferent de oră;

c) direct, la sediul penitenciarului – în fiecare zi a săptămânii, între orele 0800 – 1700, pentru a evita aglomeraţia şi a se putea acorda dreptul în condiţii decente.

Refuzul acordării vizitei și întreruperea vizitei

(1) Directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie motivată, efectuarea vizitei solicitate, în următoarele situații: a) au fost descoperite armament, muniție, substanțe halucinogene, droguri, medicamente ori alte obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului; b) vizitatorii pot avea o influență negativă asupra comportamentului deținuților; c) vizitatorii se află în stare de ebrietate;  d) există date și informații potrivit cărora vizitatorii ar putea periclita siguranța, ordinea și disciplina în locul de deținere; e) vizitatorii nu se supun controlului de specialitate.

(2) În caz de refuz de efectuare a vizitei, prin decizia directorului se stabilește perioada în care vizitatorilor nu li se permite accesul la vizită, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Decizia se comunică în scris persoanei în cauză, cu precizarea motivului și a perioadei stabilite.

(3) În cazul în care asupra vizitatorilor se descoperă bunuri a căror deținere este interzisă de lege oricărui cetățean, sunt informate organele competente sau, după caz, se constată existența contravenției și se aplică sancţiunea cu amenzii de la 100 lei la 500 lei. Dacă este necesar, se poate  proceda la percheziționarea deținuților, a bagajelor și bunurilor personale, inclusiv putându-se proceda la confiscarea bunurilor interzise şi a sumelor de bani aflați asupra deținuților.
(4) Nerespectarea regulilor privind desfășurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. Motivele încetării vizitei se consemnează într-un registru în care se menționează data și ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia și persoanele implicate.

(5) Chiar dacă vizita a fost anulată sau întreruptă, din motivele menționate anterior, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

Durata, numărul și periodicitatea vizitelor

(1) Durata unei vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcție de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor și de spațiile existente.  (2) Numărul de vizite la care au dreptul deținuții este: a) deținuții cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite; b) deținuții cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite; c) deținuții pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază lunar de 5 vizite; d) deținuții cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite; e) deținuții cărora li se aplică regimul de maximă siguranță beneficiază lunar de 3 vizite; f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deținere, beneficiază lunar de 8 vizite.

(3) În situația nașterii copilului deținutului ori a decesului unui membru de familie, directorul penitenciarului poate aproba ca deținuții, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită suplimentară, în afara celor de drept . Această vizită, se poate acorda fără dispozitiv de separare. Efectuarea controlului antiterorist și de specialitate

(1) Vizitatorii sunt obligați să își dovedească calitatea, precum și identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, cu pașaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetățeni sau rezidenți sunt. În cazul în care nu se poate dovedi relația de rudenie, sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.

(2) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar de armament, muniție ori substanțe stupefiante, toxice sau explozive, precum și a altor bunuri și obiecte interzise a se afla în posesia deținuților, vizitatorii sunt supuși, în mod obligatoriu, controlului antiterorist ori de specialitate, prin observare, palpare, control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare, inclusiv prin folosirea unităților canine. Înainte de efectuarea controlului antiterorist și de specialitate, persoanele vizitatoare sunt informate, prin afișare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile și obiectele interzise, precum și la bunurile și obiectele permise a se afla în posesia deținuților.

(3) Bunurile și obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul controlului asupra persoanelor vizitatoare și bagajelor ori pachetelor acestora, se ridică și se conservă, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens. În cazul bunurilor a căror deținere este interzisă prin lege oricărui cetățean, a celor care prin introducerea lor în penitenciar constituie infracțiune sau față de care există suspiciunea că au legătură cu săvârșirea unor infracțiuni, administrația penitenciarului anunță de îndată organele de cercetare penală.

(4) Deținutul este supus măsurilor de control (a percheziției) atât înainte de acordarea vizitei, cât și după efectuarea acesteia, după cum urmează:
a) percheziție corporală sumară, pentru vizita cu dispozitiv de separare; b) percheziție corporală amănunțită, pentru vizita fără dispozitiv de separare; c) alte măsuri de control necesare pentru asigurarea securității în penitenciare.

(5) Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor deținuților conduce la neacordarea vizitei.
ATENȚIE: Nu este permisă vizita persoanelor care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului deținuților, a persoanelor care se află în stare de ebrietate sau a celor care încearcă să introducă alcool ori obiecte interzise în locul de deţinere. Persoanele despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt primite la vizită. Constatarea situaţiilor de mai sus, se face prin dispoziţia directorului locului de deţinere.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.