Astăzi 23-05-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 10 posturi de agent în sectorul operativ (bărbați)

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de agent operativ – bărbați

Rezultate finale concurs

Rezultate probă scrisă

Barem evaluare și notare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate la proba interviului

Planificare la proba interviului

Rezultate probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Planificare la proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Rezultate probă sportivă

Planificarea probei sportive

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate verificare dosare concurs

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultate contestații la evaluarea psihologică

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică:

Planificare la evaluarea psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi de asistent medical (generalist)

Rezultate finale concurs

Rezultate probă scrisă

Barem evaluare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate la proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Planificare la proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate verificare finală dosare

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Planificare la evaluarea psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 27 posturi de agent operativ – bărbați

REZULTATE FINALE CONCURS

REZULTATE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA SCRISĂ

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ

PLANIFICARE LA PROBA SCRISĂ

REZULTATE LA PROBA DE INTERVIU

PLANIFICARE LA PROBA DE INTERVIU

REZULTATE LA PROBA DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

PLANIFICARE LA PROBA DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

REZULTATE PROBĂ SPORTIVĂ

PLANIFICARE PROBĂ SPORTIVĂ

CALENDAR ESTIMATIV DE DERULARE A PROBELOR DE CONCURS 

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate contestații evaluare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare la testarea psihologică:

ATENȚIE!! TESTAREA SE SUSȚINE LA PENITENCIARUL GIURGIU!

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi vacante de asistent medical (generalist)

Rezultate finale concurs 

Rezultate soluționare contestații proba scrisă

Erată privind modificarea datei de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Rezultate proba scrisă

Barem de evaluare și notare proba scrisă

Planificare la proba scrisă

Rezultate la proba de interviu

Planificare la proba de interviu

Rezultate probă practică

Planificare proba practică

Calendar estimativ desfășurare concurs

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultat contestație la evaluarea psihologică

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Planificări evaluare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

formular testare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 posturi de agent (operativ) – bărbați

Rezultate finale concurs

Rezultate soluționare contestații proba scrisă

Rezultate probă scrisă

Barem evaluare și notare probă scrisă

Planificare la proba scrisă

Rezultate la proba de interviu

Planificare la proba de interviu

Rezultate probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Planificare la proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Rezultate proba sportivă

Planificarea la proba sportivă

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate finale verificare dosare

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultate contestații evaluare psihologică:

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Planificare la evaluarea psihologică (13-14.03.2023)

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunțul de concurs

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea a  37 posturi de agent execuţie – sectorul operativ (6 posturi pentru femei – 31 posturi pentru bărbați )

REZULTATE FINALE CONCURS

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

MODEL CONTESTAȚIE BAREM EVALUARE ȘI NOTARE

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE

MODIFICARE CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE CONCURS

PLANIFICARE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA INTERVIU

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA CALCULATOR

PLANIFICARE PROBA CALCULATOR

REZULTATE PROBA SPORTIVA

PLANIFICARE PROBA SPORTIVĂ

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE CONCURS

REZULTATE FINALE VERIFICARE DOSARE DE CONCURS Erată (postat la 20.09.2022)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE CONTESTAȚII TESTARE PSIHOLOGICĂ: 09.08.2022; 25.08.2022; 26.08.2022; 30.08.2022

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ: 01.08.2022; 04-05.08.2022; 11-16.08.2022 (+echivalări), 11.08.2022; 17.08.2022; 18.08.2022

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical)

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Publicat la 13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 posturi de execuţie (agent barbati) din cadrul sectorului operativ

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA SCRISĂ

MODEL CONTESTAȚIE

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA INTERVIU SI PLANIFICARE PROBA SCRISA

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA CALCULATOR

PLANIFICARE PROBĂ CALCULATOR

REZULTATE PROBA SPORTIVĂ

PLANIFICARE PROBĂ SPORTIVĂ

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE CONCURS

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ) (postat la 29.12.2021)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICA (postat la 17.12.2021)

REZULTATE CONTESTATII TESTARE PSIHOLOGICA (postat la 16.12.2021)

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:  postat la – 13.12.2021; 14.12.2021;

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ: Seria I, Seria II.)

Notă: Candidații înscriși și la concursul publicat în 18.06.2021 vor verifica și planificările aferente acestui concurs

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi în sectorul medical – asistent medical generalist

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

ANUNȚ ÎNCHIDERE PROCEDURĂ

PLANIFICARE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA INTERVIU

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA PRACTICĂ

PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ 

MODIFICARE CALENDAR ESTIMATIV

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE CONCURS

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – 06.12.2021

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – Seria I (postat la 19.11.2021)

Notă: Candidații înscriși și la concursul publicat în 02.08.2021 vor verifica și planificările aferente acestui concurs

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Erată tematică și bibliografie

Cerere înscriere

Opis documente dosar candidat

Declarație

Informare COVID

Formular candidat testare psihologică

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 7 posturi în sectorul economico-administrativ – agent 

REZULTATE FINALE: Ag. conducător auto, Ag. electrician, Ag. Gospodar

REZULTATE PROBA SCRISA: Ag. conducător auto, Ag. electrician, Ag. Gospodar

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ: Ag. conducător auto, Ag. electrician, Ag. Gospodar

PLANIFICARE PROBA SCRISA: Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducator auto

REZULTATE PROBA INTERVIU: Ag. Electrician, Ag. Gospodar, Ag. Conducător auto

PLANIFICARE PROBA INTERVIU: Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

CALENDAR ESTIMATIV CONCURS: Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

ANUNȚ ÎNCHIDERE PROCEDURĂ: Ag. reponsabil economic

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după testarea psihologică și fișa medicală): Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducător auto, Ag. responsabil economic

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Rezultate contestaţii testare psihologică: conducător auto

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ: 

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Precizări privind testarea psihologică

VERIFICARE DOSARE CONCURS (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Ag. fochist, Ag. electrician, Ag. responsabil economic, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Cerere înscriere

Opis documente dosar candidat

Declarație

Formular candidat testare psihologică

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 1 post în sectorul medical

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA SCRISĂ

BAREM EVALUARE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA INTERVIU ȘI PLANIFICARE PROBA SCRISĂ

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA PRACTICĂ

PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ

MODIFICARE CALENDAR ESTIMATIV

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE DE CONCURS

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE CONTESTAȚII TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – Seria I (Postat la 19.11.2021)

VERIFICARE DOSARE CONCURS (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) – Asistent medical

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Cerere înscriere

Opis documente dosar candidat

Declarație

Informare COVID

Formular candidat testare psihologică

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 10 posturi în sectorul economico-administrativ

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

REZULTATE FINALE: Ofițer achiziții, Ofițer construcții, Ofițer producție, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

REZULTATE CONTESTAȚII: Ofițer producție, Ag. gospodar

MODEL CONTESTAȚIE

REZULTATE PROBA SCRISĂ: Ofițer achiziții, Ofiter constructii, Ofițer producție, Ag. conducător auto, Ag. gospodar

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ: Ofițer achiziții, Ofiter constructii, Ofiter productie, Ag. conducător auto, Ag. gospodar

PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ: Ofițer construcții, Ofițer producție, Ag. gospodar, Ag. conducator auto

REZULTATE PROBA INTERVIU: Ofițer construcții, Ofițer achiziții, Ofițer producție, Ag. gospodar, Ag. conducator auto

PLANIFICARE PROBA INTERVIU: Ofițer construcțiiOfițer achiziții, Ofițer producție, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

REZULTATE PROBA CALCULATOR: Ofițer construcții, Ofițer achiziții, Ofițer producție

PLANIFICARE PROBA CALCULATOR: Ofițer construcții,  Ofițer achiziții, Ofiter productie

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE DE CONCURS: Ofițer construcții, Ofițer achiziții, Ofiter productie, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

ANUNȚ ÎNCHIDERE PROCEDURĂ: ag. bucătar, ag. contabil, ag. instalator

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după testarea psihologică și fișa medicală): ofițer achiziții, ofițer producție, ofițer construcții; ag. conducător auto, ag. bucătar, ag. contabil, ag. gospodar, instalator

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ: ag. gospodar,  ag. instalator, ag. conducător auto, ag. bucătar, ag. contabil, ofițer achizițiiofițer producție, ofițer construcții

REZULTATE CONTESTAȚII TESTARE PSIHOLOGICĂ: ofițer achiziții (postat la data de 27.12.2021)ofițer achiziții, ofițer construcții, Ag. conducător auto, Ag. contabil

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ: 

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ:

VERIFICARE DOSARE CONCURS (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Ofițer construcții; Ofițer achiziții; Ofițer producție; Ag. contabilAg. gospodarAg. instalatorAg. bucătarAg. conducător auto 

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Cerere înscriere

Opis documente dosar candidat

Declarație

Informare COVID

Formular candidat testare psihologică

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 37 posturi din cadrul sectorului operativ

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie, la cabinetul medical al Penitenciarului Giurgiu.
 • Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei menționate mai sus.
 • Program cabinet medical: Luni, Miercuri și Vineri în intervalul 12.00-14.00

REZULTATE FINALE

REZULTATE PROBA SCRISA

MODEL CONTESTATIE BAREM

BAREM EVALUARE SI NOTARE

REZULTATE PROBA INTERVIU

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

MODIFICARE CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE DE CONCURS (postat la 16.12.2021)

REZULTATE PROBA PRACTICĂ UTILIZARE CALCULATOR

PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ UTILIZARE CALCULATOR

REZULTATE PROBA SPORTIVĂ (postat la 15.12.2021)

PLANIFICARE PROBA SPORTIVĂ (postat la 14.12.2021)

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ)

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE DE CONCURS

Termen final încheiere fișa medicală și plata taxă de concurs – 13.12.2021 ora 14.00

Rezultate finale testare psihologică – postat la 02.12.2021

Rezultate contestații testare psihologică: 23.11.2021; 24.11.2021; 25.11.2021; 26.11.2021; 02.12.2021

Rezultate inițiale testare psihologică: 11.11.2021, 12-16.11.2021; 17-22.11.2021.

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 10 posturi în sectorul economico-administrativ – ofițer 2 și agent 8

REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ

Ag. conducător auto, Ag. instalator, Ofițer economist, Ag. contabil, Ag. casier, Ag. bucătar, Ag. gospodar

REZULTATE CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ

Ofițer economist

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Ag. conducător auto, Ag. instalator, Ofițer economist, Ag. contabil, Ag. casier, Ag. bucătar, Ag. gospodar

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE LA PROBA SCRISĂ 

Ag. conducător auto, Ag. instalator, Ofițer economist, Ag. contabil, Ag. casier, Ag. gospodar, Ag. bucătar

REZULTATE PROBĂ INTERVIU ȘI PLANIFICARE LA PROBA SCRISĂ 

Ag. conducător auto, Ag. instalator, Ofițer economist, Ag. contabil, Ag. casier, Ag. gospodar , Ag. bucătar

PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU 

Ag. conducător auto, Ag. instalator; Ofițer economist; Agent contabil; Ag. casier, Ag. bucătar, Ag. gospodar

REZULTATE PROBĂ CALCULATOR 

Ofițer economistAgent contabil; Ag. casier

PLANIFICARE PROBĂ CALCULATOR

Ofițer economistAgent contabil; Ag. casier

CALENDAR ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS

Ag. conducător auto, Ag. instalator; Ofițer economistAgent contabil; Ag. casier, Ag. bucătar, Ag. gospodar

VERIFICARE FINALĂ DOSARE CONCURS

Ofițer economist; Agent contabil; Agent gospodar; Agent instalator; Agent conducator auto; Agent bucătar; Ag. casier

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Ofițer economist; Agent contabil; Agent conducător auto; Agent gospodar; Agent instalator; Agent bucătar; Ag. casier

REZULTATE CONTESTAȚII TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Ofițer economist; Agent casier

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Ofițer economist; Agent contabilAgent conducător auto; Agent gospodar – S1; S2; Agent casier – S1; S2

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Ofițer economist; Agent contabil; Agent conducător auto; Agent instalator; Agent bucătar; Agent gospodar – seria Iseria II; Agent casier – seria Iseria II

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune o adeverință (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.

Chestionar COVID

Precizări privind testarea psihologică

VERIFICARE DOSARE CONCURS (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Ofițer economist; Ag. contabil; Ag. casier; Ag. gospodar; Ag. instalator; Ag. electrician; Ag. bucătar; Ag. conducător auto 

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Cerere înscriere;   Opis documente dosar candidat;   Declarație;   Informare COVID

← Către pagina principală

Concurs 42 posturi de agent operativ

Etape de concurs

REZULTATE FINALE

Rezultate soluționare contestații

REZULTATE PROBA SCRISĂ

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA INTERVIU

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA CALCULATOR

PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ DE VERIFICARE A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

REZULTATE PROBA SPORTIVĂ

PLANIFICARE PROBA SPORTIVĂ

CALENDARUL ESTIMATIV AL PROBELOR DE CONCURS

Program eliberare/încheiere fișa medicală: luni-vineri între orele 12.00-14.00 (pentru ridicarea fișei medicale candidații se vor prezenta obligatoriu cu cartea de identitate și adeverința completată și asumată prin semnatură, parafă și stampilă rotundă, de către medicul de familie)

VERIFICARE FINALA DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Rezultate contestații testare psihologică depuse în data de: 02.12.2020; 02-04.12.2020; 04.12.2020; 07.12.2020; 08.12.2020; 09.12.2020; 10.12.2020; 15-16.12.2020

Rezultate testare psihologică: seria V –  03-04.12.2020; seria IV – 02.12.2020; seria III  – 26-28.11.2020; seria II  – 20-25.11.2020; seria I  18-19.11.2020

Planificare testare psihologică: seria III – 02-04.12.2020seria II – 23-28.11.2020seria I – 16-21.11.2020

Precizări privind organizarea testării psihologice

Chestionar COVID

Anunt concurs

← Către pagina principală

Concursuri din sursă externă 2023

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 115/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

ANUNȚ privind Memorandumul nr. 742/2023 – continuarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 34/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

  — CONCURSURI —

2024

05.04.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 10 posturi de agent în sectorul operativ (bărbați)

18.03.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (responsabil popotă) și agent (tehnician agronom) în sectorul economico-administrativ

01.03.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de asistent medical (stomatologie)

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.