Astăzi 23-06-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi de asistent medical (generalist)

Rezultate finale concurs

Rezultate probă scrisă

Barem evaluare probă scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate la proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Planificare la proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate verificare finală dosare

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Planificare la evaluarea psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.