Astăzi 23-06-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi vacante de asistent medical (generalist)

Rezultate finale concurs 

Rezultate soluționare contestații proba scrisă

Erată privind modificarea datei de soluționare a contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Rezultate proba scrisă

Barem de evaluare și notare proba scrisă

Planificare la proba scrisă

Rezultate la proba de interviu

Planificare la proba de interviu

Rezultate probă practică

Planificare proba practică

Calendar estimativ desfășurare concurs

Rezultate finale verificare dosare concurs

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultat contestație la evaluarea psihologică

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Planificări evaluare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical)

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

formular testare psihologică

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 posturi de agent (operativ) – bărbați

Rezultate finale concurs

Rezultate soluționare contestații proba scrisă

Rezultate probă scrisă

Barem evaluare și notare probă scrisă

Planificare la proba scrisă

Rezultate la proba de interviu

Planificare la proba de interviu

Rezultate probă de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Planificare la proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului

Rezultate proba sportivă

Planificarea la proba sportivă

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate finale verificare dosare

Rezultate finale la evaluarea psihologică

Rezultate contestații evaluare psihologică:

Rezultate inițiale la evaluarea psihologică

Planificare la evaluarea psihologică (13-14.03.2023)

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunțul de concurs

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.