Astăzi 23-06-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Publicat la 13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 posturi de execuţie (agent barbati) din cadrul sectorului operativ

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

REZULTATE FINALE PROBA SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA SCRISĂ

MODEL CONTESTAȚIE

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA INTERVIU SI PLANIFICARE PROBA SCRISA

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA CALCULATOR

PLANIFICARE PROBĂ CALCULATOR

REZULTATE PROBA SPORTIVĂ

PLANIFICARE PROBĂ SPORTIVĂ

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE CONCURS

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ) (postat la 29.12.2021)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICA (postat la 17.12.2021)

REZULTATE CONTESTATII TESTARE PSIHOLOGICA (postat la 16.12.2021)

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:  postat la – 13.12.2021; 14.12.2021;

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ: Seria I, Seria II.)

Notă: Candidații înscriși și la concursul publicat în 18.06.2021 vor verifica și planificările aferente acestui concurs

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 3 posturi în sectorul medical – asistent medical generalist

INFORMARE! În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

ANUNȚ ÎNCHIDERE PROCEDURĂ

PLANIFICARE PROBA SCRISĂ

REZULTATE PROBA INTERVIU

PLANIFICARE PROBA INTERVIU

REZULTATE PROBA PRACTICĂ

PLANIFICARE PROBA PRACTICĂ 

MODIFICARE CALENDAR ESTIMATIV

CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE CONCURS

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după TESTAREA PSIHOLOGICĂ și FIȘA MEDICALĂ)

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – 06.12.2021

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – Seria I (postat la 19.11.2021)

Notă: Candidații înscriși și la concursul publicat în 02.08.2021 vor verifica și planificările aferente acestui concurs

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Erată tematică și bibliografie

Cerere înscriere

Opis documente dosar candidat

Declarație

Informare COVID

Formular candidat testare psihologică

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 7 posturi în sectorul economico-administrativ – agent 

REZULTATE FINALE: Ag. conducător auto, Ag. electrician, Ag. Gospodar

REZULTATE PROBA SCRISA: Ag. conducător auto, Ag. electrician, Ag. Gospodar

BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ: Ag. conducător auto, Ag. electrician, Ag. Gospodar

PLANIFICARE PROBA SCRISA: Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducator auto

REZULTATE PROBA INTERVIU: Ag. Electrician, Ag. Gospodar, Ag. Conducător auto

PLANIFICARE PROBA INTERVIU: Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

CALENDAR ESTIMATIV CONCURS: Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

ANUNȚ ÎNCHIDERE PROCEDURĂ: Ag. reponsabil economic

VERIFICARE FINALĂ DOSARE (după testarea psihologică și fișa medicală): Ag. electrician, Ag. gospodar, Ag. conducător auto, Ag. responsabil economic

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Rezultate contestaţii testare psihologică: conducător auto

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ: 

PLANIFICĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ:

Precizări privind testarea psihologică

VERIFICARE DOSARE CONCURS (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Ag. fochist, Ag. electrician, Ag. responsabil economic, Ag. gospodar, Ag. conducător auto

Anunț concurs – click aici

Anexa nr. 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, probe de concurs, tematică și bibliografie

Anexa nr. 2 –  Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice – probe cu caracter eliminatoriu

Cerere înscriere

Opis documente dosar candidat

Declarație

Formular candidat testare psihologică

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.