Astăzi 13-06-2024 sunt: 1382 persoane private de libertate

Deschiderea anului școlar 2019-2020

În data de 9 septembrie, la Penitenciarul Giurgiu, a avut  loc deschiderea anului şcolar 2019 – 2020, având drept obiectiv crearea cadrului care să permită îmbunătăţirea condiţiilor de şcolarizare şi a rezultatelor procesului de educare şi profesionalizare a persoanelor aflate în executarea unei pedepse private de libertate  în condiţii similare celor din comunitate cu scopul creşterii şanselor de reintegrare socială şi profesională a acestora.Şcolarizarea organizată şi desfăşurată în penitenciar constituie o componentă principală a normalizării şi încurajează independenţa şi responsabilitatea deţinuţilor.

În Penitenciarul Giurgiu, organizarea cursurilor de școlarizare de nivel primar pentru un număr de 36 de deținuți, este asigurată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu împreună cu Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Giurgiu.

Directorul adjunct educație și asistență psihosocială și șeful Serviciului Educație au transmis mesajul domnului director general al Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu ocazia  deschiderii noului an şcolar, un mesaj de susţinere, încurajare a cursanţilor, dar şi aprecierea pentru toţi factorii implicaţi în creşterea nivelului educaţional şi de formare profesională a persoanelor cu nevoi speciale, în vederea facilitării reintegrării sociale în familie şi pe piaţa muncii. Aceștia au mulțumit pe această cale personalului didactic care își desfășoară activitatea în sistemul penitenciar, pentru efort și consecvență, asigurându-i totodată de întreaga apreciere și dorind pe această cale ca acest nou an de învățământ să decurgă în cele mai bune condiții – motivante, din punct de vedere personal și profesional.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.