Astăzi 13-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Integritatea instituțională

 • Cod etic/deontologic/de conduită

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

Raport-privind-evaluarea-incidentelor-de-integritate-la-nivelul-Penitenciarului-Gherla

Planul-de-integritate-al-Penitenciarul-Gherla-pentru-perioada-2022-2025

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organnizationala a Penitenciarului Gherla

Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Penitenciarului Gherla 2022

Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul Penitenciarului Gherla 2023

Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2020 întocmit la nivelul Penitenciarului Gherla

Planul de integritate al Penitenciarului Gherla pentru perioada 2022-2025 actualizat

Raport narativ privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție și a Planului de integritate de la nivelul Penitenciarului Gherla pentru 2022

 • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora.

În anul 2021 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2022 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2023 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Semnalarea tuturor neregulilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale persoanei care a formulat sesizarea;
  2. numele şi prenumele angajatului Penitenciarului Gherla a cărui presupusă neregularitate este sesizată şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
  3. descrierea presupusei nereguli care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia (dacă este cunoscută);
  4. prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;
  5. descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaşte acest prejudiciu);
  6. data;
  7. semnătura.
 •  Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante. Hotărârea guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia.Hotărârea guvernului Nr. 599/2018 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale.OMJ-nr.-2127-C-2020 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul ANP și al unităților subordonate.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.