Astăzi 13-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Ce nu ai voie să introduci

Nu este permisă primirea următoarelor:

 1. Nuci de cocos, lămâi și derivate ale acestora, precum și legumele care necesită preparare termică în vederea consumului;
 2. Produse alimentare gătite, preparate sau semipreparate, cu excepția celor prezentate mai sus ²preparate acasă²;
 3. Produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;
 4. Produse alimentare care sunt ambalate în recipiente de sticlă (borcane, sticle, etc.);
 5. Produse ce contravin normelor sanitare de aplicabilitate generală, în vederea asigurării igienei și sănătății;
 6. Produse ce prezintă semne aparente de alterare (miros, culoare, consistență, etc.);
 7. Produse vrac (vărsat), excepție fructe și legume proaspete;
 8. Alimente în caserole, găletuțe de plastic, alte recipiente;

Bunurile, obiectele, produsele alimentare și fructele a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei aparținătoare, cu excepția bunurilor a căror deținere este interzisă de lege oricărui cetățean, care sunt reținute în vederea predării organului de urmărire penala competent.

Chiar dacă un obiect/bun sau o anumită categorie/gen/tip de obiecte/bunuri nu a fost enunțat/ă în prezenta listă, iar primirea acestora de către persoana privată de libertate este interzisă prin acte normative în vigoare, primirea de astfel de bunuri/obiecte nu este permisă.

Pentru prevenirea introducerii de bunuri, obiecte și substanțe interzise personalul penitenciarului care efectuează controlul specific procedează la :

 • desfacerea și/sau înlăturarea ambalajului;
 • deschiderea recipientului;
 • desfacerea, desigilarea, palparea, amestecarea, golirea conținutului în alt recipient, tăierea, sondarea bunurilor;
 • efectuarea controlului organoleptic.

Legea 254/2013

ART. 185

Introducerea în mod ilicit de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool

(1) Introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool într-un penitenciar, centru de reținere și arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ și centru de detenție, în scopul folosirii lor de către deținuți, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

……

(3) Tentativa se pedepsește.

 

ART. 186

Introducerea în mod ilicit a unor obiecte interzise

(1) Introducerea în mod ilicit de bunuri și obiecte interzise prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, precum și a obiectelor și bunurilor permise a fi primite, folosite și păstrate de persoanele supuse pedepselor și măsurilor privative de libertate, în penitenciar, centru de reținere și arestare preventivă, centru de arestare preventivă, centru educativ și centru de detenție, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul locului de deținere.

(3) Bunurile care au făcut obiectul contravenției se confiscă, prevederile art. 20 aplicându-se în mod corespunzător.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ordinul MJ Nr. 2714/C din 20 octombrie 2008

ART. 13
(3) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.

(8) Persoanelor private de libertate le este interzisă:

a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;

c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

(9) Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, situaţie în care este informat organul competent.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.