Astăzi 13-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Ghidul vizitatorului

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

 Cu ocazia desfășurării vizitării persoanelor private de libertate încarcerate la Penitenciarul Gherla, aparținătorii acestora trebuie să respecte următoarele reguli :

 • să se prezinte la sediul Penitenciarului Gherla cu 30 de minute înainte de ora la care a fost planificată vizita, pentru efectuarea procedurilor specifice.
 • să poarte o ținută decentă.
 • să poarte echipament de protecție compus din mască de protecție de tip medical și mănuși de protecție.
 • să nu fie sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.
 • să completeze cu exactitate și în mod real toate documentele necesare pentru accesul în penitenciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • cu ocazia acordării dreptului la pachet, aparținătorii trebuie să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la conținutul și greutatea pachetului.
 • este interzisă transmiterea de către aparținători către persoanele private de libertate a unor bunuri/obiecte în alte moduri decât cele legale.
 • cu ocazia acordării dreptului la vizită cu dispozitiv de separare, aparținătorii sunt obligați să utilizeze cu atenție interfonul instalat și să nu-l deterioreze.
 • cu ocazia acordării dreptului la vizită, atât cu dispozitiv de separare, cât și fără dispozitiv de separare, aparținătorii sunt obligați să utilizeze un ton potrivit pentru a nu deranja celelalte persoane.
 • cu ocazia acordării dreptului la vizită fără dispozitiv de separare, aparținătorii sunt obligați să respecte așezarea pe scaune stabilită de personalul penitenciarului.

În vederea menţinerii unei legături constante şi a creşterii şanselor de îmbunătăţire a relaţiilor cu mediul de suport al deţinuţilor cu grad ridicat de vulnerabilizare sau identificaţi cu nevoi speciale se poate acorda dreptul la comunicări on-line, pe baza unei programări prealabile (conf.Art.134, alin.1 din Hotararea 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal)

Deţinuţii pot comunica online de 4 ori pe lună, în limita posibilităților de programare . Durata comunicării on-line este de până la 30 de minute, iar, pentru deţinuţii ai căror membri de familie, aparţinători sau alte persoane se află în situaţii de catastrofe, calamităţi, boală gravă, deces sau în alte cazuri temeinic justificate, până la 1 oră zilnic, strict pe durata întinderii evenimentelor (conf.Art.134, alin.5 din Hotararea 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal)

Comunicările on-line cu persoanele aflate in stare de libertate, se accordă cu cel mult două persoane majore și două minore, cu menționarea nominală a acestora, in e-mailul de programare expediat către unitatea penitenciară. Prin excepție, cu aprobarea prealabilă a directorului unității, la cererea motivată și justificată a persoanei private de libertate, numărul maxim de persoane participante poate fi modificat.

Solicitările de programare a comunicărilor on-line se vor trimite via e-mail, la adresa comunicată, de către aparținători si alte persoane cu care deținutul are cerere aprobată, in timpul programului de lucru sau in afara acestuia, cu mențiunea că vor fi preluate și prelucrate conform programului de lucru. Comunicarea răspunsului la solicitarea de programare se realizează în maxim 48 de ore de la primirea e-mail-ului.

Solicitarea de programare trimisă via e-mail trebuie sa conțină obligatoriu următoarele informații:

 1. Numele, prenumele, data nașterii, părinții deținutului cu care se solicită programarea comunicării on-line
 2. Numele, prenumele, data nașterii, părinții și gradul de rudenie al persoanelor solicitante, cu care există aprobare pentru comunicare on-line
 3. Data la care se solicită comunicarea on-line
 4. Adresa/userul aplicației electronice(Skype) prin care se va conecta persoana solicitantă, pentru acordarea comunicării on-line.
 5. Pentru persoanele adulte participante la comunicarea on-line se va anexa la e-mail-ul de programare fotocopie a unui act de identitate cu poză, aflat în perioada de valabilitate iar pentru participanții minori se va atașa în fotocopie, certificatul de naștere.( Art.7 alin.1,2,3 din Decizia Directorului General al Administrației Naționale a penitenciarelor nr. 838/06.08.2021)

Regulile privind conduita ce se impune a fi adoptată de către toate persoanele participante, inclusiv aparținători adulți si/sau minori aflați in stare de libertate sunt:

 1. Să nu permită participarea la comunicarea on-line a altor persoane decât cele prevăzute în solicitare și cu care deținutul are cerere aprobată.
 2. Să poarte o ținută decentă pe toată durata convorbirii on-line.
 3. Să poarte convorbiri pe un ton civilizat, fără a utiliza cuvinte obscene, rasiste, xenofobe sau sexiste.
 4. Să nu folosească gesturi obscene sau de natură sexuală
 5. Să se conformeze indicațiilor transmise de către personalul unității de detenție, cu privire la desfășurarea convorbirii on-line.
 6. Să nu înregistreze, fotografieze, să nu transmită live, să nu disemineze convorbirile on-line către terțe persoane sau în spațiul public, cu mențiunea că filmarea și/sau fotografierea în interiorul locului de deținere este interzisă prin lege, de asemenea există riscul încălcării prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 7. Să respecte scopul prevăzut de normele legale, pentru acordarea dreptului la comunicări on-line, orice alte activități contrare acestuia, fiind interzise. ( Art.9, alin.2 din Decizia Directorului General al Administrației Naționale a penitenciarelor nr. 838/06.08.2021 )

Conform art. 12, alin. 4 al HOTĂRÂRII de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
Accesul apartinatorilor persoanelor private de libertate în incinta Penitenciarului Gherla (sector vizita) este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2


Mesajul Administrației Naționale a Penitenciarelor – 17.03.2020


Instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, a impus, în sarcina unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, implementarea unor măsuri de primă urgență, cu implicații directe asupra persoanelor private de libertate și aparținătorilor acestora.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020,
 exercitarea dreptului de a primi vizite
 exercitarea dreptului la vizită intimă
 exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
 punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

se suspendă pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Având în vedere faptul că, încă de la finele lunii februarie 2020, au existat premisele unui potențial risc de natură epidemiologică, Administrația Națională a Penitenciarelor a adoptat o atitudine preventivă și orientată către interesul superior al persoanelor custodiate și angajaților, procedând la elaborarea și remiterea, spre imediată aplicare, în unitățile penitenciare, a unui Plan de măsuri în vederea prevenirii îmbolnăvirii și răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului și al persoanelor private de libertate.
Setul de măsuri a fost actualizat periodic și adaptat dinamicii virusului SARS-CoV-2 la nivel național, în paralel cu respectarea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, și a presupus implementarea graduală a unor măsuri de reducere/limitare a interacțiunii persoanelor private de libertate cu mediul exterior, în vederea prevenirii extinderii riscului epidemiologic. Totodată, măsurile au vizat și angajații unităților penitenciare, avându-se în vedere excluderea tuturor ipotezelor de răspândire a virusului SARS-CoV-2 și, implicit, respectarea obligației de a proteja viața, integritatea corporală și sănătatea, atât a persoanelor private de libertate custodiate și a personalului, cât și, prin extensie, a societății civile.
Astfel, la începutul lunii în curs, exercitarea dreptului la vizită intimă, punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar, derularea activităților de reintegrare socială cu colaboratori externi sau a celor susținute în comunitate, precum și desfășurarea activităților lucrative în afara locurilor de deținere, la beneficiari, au fost suspendate, promovând conduita preventivă necesară protejării celor peste 20.000 de deținuți custodiați și a celor peste 12.000 de polițiști de penitenciare care asigură funcționarea sistemului administrației penitenciare, în condiții de siguranță și legalitate. În același context, exercitarea dreptului de a primi vizite s-a realizat doar cu dispozitiv de separare, urmărindu-se evitarea oricărui contact cu persoane din exteriorul locurilor de deținere, în lipsa unei garanții de protejare a vieții și sănătății persoanelor custodiate și a personalului.
Pe de altă parte, având în vedere caracterul restrictiv al măsurilor adoptate, s-a urmărit menținerea și promovarea unui climat custodial favorabil executării pedepselor privative de libertate, prin extinderea posibilităților de dialog, schimb de informații și suport emoțional între persoanele custodiate și aparținători. Astfel, sfera drepturilor la convorbiri telefonice, la comunicări on-line și la informare a fost suplimentată, acordându-se o atenție sporită confortului psihic al persoanelor custodiate și necesităților de ordin social, informațional și afectiv.
Măsurile cu caracter preventiv adoptate, gradual și în conformitate cu hotărârile factorilor decidenți de la nivel national, până la momentul decretării stării de urgență, au permis protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate, aparținătorilor și polițiștilor de penitenciare, până la data prezentei, în sistemul penitenciar, nefiind înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.
Măsurile prezentate se înscriu în linia de intervenție avansată inclusiv la nivelul sistemelor penitenciare partenere, în țări precum Austria, Cehia, Franța, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Scoția, Letonia, Ungaria, astfel că inițiativele cu caracter de prevenție ale sistemului penitenciar din România nu sunt singulare. În acest sens, exemplificăm demersurile întreprinse de câteva dintre sistemele penitenciare ale statelor anterior amintite, în procesul defensiv/ofensiv impus de acest context epidemiologic global:
AUSTRIA
 Începând cu data de 16.03.2020, toate vizitele au fost anulate;
 Nu se mai acordă permisiuni de ieșire din penitenciar;
 Dacă există deținuți ce se întorc din permisiuni, aceștia vor fi plasați în carantină timp de 14 zile;
 Transferurile între penitenciare se efectuează respectând normele de igienă, cele ce nu sunt necesare nu se vor mai efectua.
FRANȚA
 Nu mai sunt acceptați următorii vizitatori: femei însărcinate, minori, persoane cu vârste de peste 70 ani sau persoane cu boli cronice sau dificultăți respiratorii;
 Persoanele cu vârste de peste 70 de ani, cele cu boli cronice sau dificultăți respiratorii și femeile gravide nu mai primesc vizite;
 Suspendarea activităților sociale, educative sau sportive în afara locurilor de deținere;
 Suspendarea activităților religioase;
 Transferurile sunt suspendate, cu excepția celor făcute din motive de siguranță.
LITUANIA
 Toate vizitele în interior și în exterior sunt anulate, toate evenimentele amânate; sunt oferite informații și instruiri privind coronavirusul, atât deținuților cât și angajaților.
SLOVACIA
 Începând cu data de 09.03.2020, sunt anulate următoarele:
1. Activitățile organizate în orice tip de unitate penitenciară;
2. Vizitele în penitenciare;
 Începând cu 06.03.2020, toate vizitele au fost anulate (excepție fac activitățile oficiale);
 Începând cu 06.03.2020, munca în afara penitenciarului a fost anulată.
Prezentele precizări urmăresc corecta informare a aparținătorilor persoanelor private de libertate pe care sistemul penitenciar din România le custodiază și față de care are obligația întreprinderii tuturor măsurilor necesare în vederea protejării vieții, integrității corporale și sănătății.
Situația epidemiologică actuală, răspândirea accelerată a virusului SARS-CoV-2, precum și riscul asociat colectivităților, deci, implicit, efectivelor de deținuți, justifică și impune adoptarea acestor măsuri absolut necesare, în pofida caracterului restrictiv și a potențialului disconfort cauzat părților implicate.
Prevenirea impune, prin definiție, „evitarea unui rău prin măsuri luate la timp”, iar pasivitatea, în sensul neadoptării măsurilor necesare la nivelul unui sistem de tipul celui penitenciar, de altfel un mediu închis și propice răspândirii oricărui agent patogen, poate produce efecte negative în sens extins.
Prin măsurile adoptate progresiv, precum și prin cele stabilite de Președintele României, în Decretul privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, sistemul penitenciar se aliniază cauzei naționale de protejare a întregii populații și de limitare a efectelor negative ale pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 la nivel mondial.
Astfel, facem apel la înțelegere, calm și responsabilitate, suportul și încrederea acordate sistemului administrației penitenciare de către aparținătorii persoanelor private de libertate, în această perioadă care necesită un efort conjugat, fiind esențial pentru menținerea unui mediu de detenție sigur și a unei stări de spirit corespunzătoare în rândul persoanelor private de libertate.
Mai jos, regăsiți redat textul articolului 47, punctele (1)-(4) din Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020, Act nr. 195/16 Martie 2020, prin care sunt dispuse o serie de măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă pentru persoanele private de libertate aflate în locuri de deținere în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor:
Art. 47 – (1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.
(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.
(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.
(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

Persoanele aflate în executarea măsurilor privative de libertate, denumite în continuare persoane private de libertate, au dreptul să primească vizite în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice.

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv.

Cu acordul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. Refuzul directorului locului de deţinere de a aproba vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane trebuie motivat în scris.
Împotriva actului prin care directorul locului de deţinere a refuzat vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane aceasta poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea măsurilor privative de libertate, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, denumit în continuare regulament.
În funcţie de regimul de executare a pedepsei şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel:
– cu dispozitive de separare, tip cabină;
– fără dispozitive de separare.
Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă şi regimul închis, persoanelor arestate preventiv şi persoanelor condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei.
Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis.
În mod excepţional, vizita fără dispozitive de separare se poate acorda şi persoanelor condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei, persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă ori regimul închis, precum şi arestaţilor preventiv, cu aprobarea directorului locului de deţinere, în condiţiile art. 38 alin. (4) din regulament.
Directorul locului de deţinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis şi regimul deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, atunci când:
– există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;
– vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest lucru;
– împotriva persoanelor private de libertate s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise ori pentru exercitarea de violenţe.
Minorii sancţionaţi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare beneficiază numai de vizită fără dispozitiv de separare.
Directorul locului de deţinere poate aproba vizite între persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul vizită din cadrul penitenciarului, în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în condiţiile prevăzute de art. 40 din regulament.
Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.
Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (2) din regulament.
Pentru minori, durata vizitei este de la o oră la 3 ore.
Persoanele private de libertate cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitate în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.
Numărul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate este:
– condamnaţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună;
– condamnaţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună;
– arestaţii preventiv şi persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază de 4 vizite/lună;
– condamnaţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază de 3 vizite/lună;
– condamnaţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază de două vizite/lună;
– minorii şi femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de 8 vizite/lună;
– minorii sancţionaţi cu internarea într-un centru de reeducare beneficiază de un număr nelimitat de vizite.
Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocaţiale înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi.
Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.
Persoanele private de libertate de altă cetăţenie decât cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de deţinere, de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizitaţi.
Întrevederile cu persoanele menţionate mai sus, sunt confidenţiale şi se desfăşoară sub supraveghere în spaţii special amenajate, prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri. Supravegherea poate fi numai vizuală, nefiind permisă ascultarea conversaţiei purtate de persoana privată de libertate cu oricare dintre persoanele enumerate mai sus.
Vizitele efectuate în condiţiile descrise în aliniatele precedente, se acordă în afara drepturilor de vizită, dar se consemnează în documentele de evidenţă de la sectorul vizită din cadrul penitenciarului şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatizată de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.
Persoanele private de libertate internate în spitale din afara sistemului penitenciar pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de deţinere şi cu avizul medicului în a căror supraveghere se află, în prezenţa unui lucrător al sectorului vizită din cadrul penitenciarului.
Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.
În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.
Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 din regulament.
Accesul vizitatorilor implică măsuri de control care constau în observare, palpare, control corporal sau în utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise.
Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt admişi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de deţinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, şi organele competente, în situaţia în care deţinerea acestor bunuri este interzisă de lege.
Decizia prin care s-a interzis accesul la vizită, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanei în cauză.
Prevederile de mai sus, se aplică în mod corespunzător şi în cazul descoperirii de bunuri şi obiecte interzise în bagajele sau pachetele pe care vizitatorii le au asupra lor.
Accesul persoanelor private de libertate la vizită presupune obligativitatea efectuării percheziţiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, respectiv a percheziţiei corporale amănunţite pentru vizita fără dispozitiv de separare şi obligativitatea acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru asigurarea securităţii în penitenciare.
Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a percheziţiei din partea persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei.
Nerespectarea regulilor privind acordarea şi desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului locului de deţinere, iar motivele se consemnează într-un registru special destinat, în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia, precum şi persoanele implicate. În aceste situaţii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.
În situaţia naşterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie, directorul locului de deţinere poate aproba ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită în afara celor de drept.
Vizita prevăzută mai sus, se poate acorda fără dispozitiv de separare, cu respectarea dispoziţiilor art. 38 din regulament.
Vizita intimă se poate acorda persoanelor private de libertate în condiţiile prevăzute de art. 43 – 45 din regulament.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.