Astăzi 13-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Sectorul Reintegrare Sociala

SERVICIUL EDUCAȚIE:

Domeniul educaţie cuprinde totalitatea programelor şi activităţilor de învăţare, instruire, dezvoltare aptitudinală, vocaţională, moral-religioasă, de creaţie, sportive, recreative care urmăresc dobândirea şi consolidarea unor comportamente prosociale, în scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

 

Activități specifice:

– evaluarea educativă a persoanelor private de libertate;

– consilierea educațională;

– derularea programelor educative, al căror scop constă în compensarea nevoilor şi valorificarea resurselor educative ale deţinuţilor, identificate în procesul de evaluare, facilitând reintegrarea socială a acestora;

– organizarea activităților de instruire școlară;

– organizarea de activități și cursuri de formare profesională;

– derularea de activități educative de scurtă durată, circumscrise următoarelor domenii reprezentative: intelectual, estetic, moral, profesional şi educaţie fizică;

– activități moral-religioase, susținute de preotul angajat;

– activități desfășurate de colaboratori externi;

– asigurarea accesului persoanelor private de libertate la biblioteca din incinta penitenciarului;

– asigurarea dreptului la informare, prin intermediul studioului radio-TV.

 

SERVICIUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ:

Domeniul asistenţei psihologice şi asistenţei sociale cuprinde totalitatea demersurilor specifice, care au ca scop oferirea de sprijin calificat pentru soluţionarea problemelor psihologice şi sociale ale persoanelor private de libertate pe timpul executării pedepsei, în vederea pregătirii acestora pentru reintegrarea în comunitate.

 

Activități specifice asistenței psihologice:

– evaluarea psihologică a persoanelor private de libertate;

– derularea de programe de asistență psihologică, specifice și generale, care se adresează nevoilor şi riscurilor identificate, în vederea ameliorării conduitelor dezadaptative ale deţinuţilor;

– consilierea psihologică;

– activități psihologice semistructurate.

 

Activități specifice asistenței sociale:

– evaluarea socială a persoanelor private de libertate;

– derularea de programe de asistență socială, care se adresează nevoilor şi riscurilor identificate, în vederea formării şi dezvoltării deprinderilor sociale, precum şi a îmbunătăţirii relaţiilor deţinuţilor cu mediul de suport;

– susținerea unor activități sociale semistructurate, sub forma grupurilor de tratament;

– consilierea pe probleme sociale;

– realizarea activităților de mediere socială, în raport cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale şi mediul de suport al persoanelor private de libertate.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.