Astăzi 14-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Despre instituţie

DECLARAŢIE DE PRINCIPII

 

Penitenciarul Gherla, ca unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi implicit structură a sistemului judiciar, îşi asumă următoarea misiune:

garantează respectarea drepturilor fundamentale ale individului în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate; asigură educaţia persoanelor private de libertate în vederea reintegrării şi responsabilizării sociale; contribuie la creşterea siguranţei comunităţii prin crearea şi menţinerea unui mediu custodial sănătos de natură a pregăti persoanele private de libertate pentru reinserţia socială.

Pentru îndeplinirea misiunii, Penitenciarul Gherla promovează:

profesionalismul şi integritatea personalului; obiectivitatea şi corectitudinea; transparenţa în activitatea instituţiei; eficienţa şi eficacitatea în realizarea obiectivelor.

În desfăşurarea activităţii, Penitenciarul Gherla are în vedere:

asumarea responsabilităţii şi a rolului social; respectul faţă de drepturile fundamentale ale individului şi demnitatea umană; respectarea valorilor sociale; potenţialul de reabilitare al persoanelor private de libertate; necesitatea diminuării efectelor negative ale privării de libertate.

Funcţiile serviciului penitenciar prin care Penitenciarul Gherla înţelege să-şi ducă la bun sfârşit misiunea sunt:

a) educaţia şi asistenţa psihosocială – Penitenciarul Gherla urmăreşte reabilitarea persoanelor private de libertate în vederea reinserţiei sociale precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei;

b) garantarea respectării drepturilor individului – Penitenciarul Gherla asigură recunoaşterea, garantarea şi aplicarea efectivă a drepturilor enunţate de lege, în scopul creării condiţiilor necesare menţinerii unui mediu custodial sănătos;

c) comunicare şi imagine – Penitenciarul Gherla urmăreşte asigurarea unei bune comunicări interne, cu instituţiile publice şi cu partenerii din societate;

d) siguranţa unităţii – Penitenciarul Gherla creează un mediu sigur pentru persoanele private de libertate, pentru angajaţi, vizitatori sau orice alte persoane care desfăşoară activităţi în locurile de deţinere;

e) ordinea în locul de deţinere – Penitenciarul Gherla menţine ordinea şi disciplina în condiţiile asigurării unui climat care respectă demnitatea umană a persoanelor private de libertate;

f) sănătatea – Penitenciarul Gherla asigură asistenţă medicală pentru persoanele private de libertate, având în vedere parametrii calitativi şi standardele existente în sistemul public de sănătate;

g) management eficient – managementul în cadrul Penitenciarului Gherla trebuie să gestioneze activitatea în aşa fel încât obiectivele să fie atinse în condiţiile unui consum optim de resurse.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.