Astăzi 12-04-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Concursuri din sursă externă

 

Concurs de ocupare 1 post vacant de ofițer cooperare și programe (FINALIZAT)

 • Calendar concurs și planificare probă interviu:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Modificare calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Planificarea probei de interviu

 • Rezultate interviu:

Proces verbal rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cooperare și programe

 • Planificare probă calculator:

Tabel planificare orară probă calculator la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cooperare și programe

 • Rezultate probă calculator:

Proces verbal rezultate probă calculator la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cooperare și programe

 • Rezultate probă scrisă:

Proces verbal rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cooperare și programe

 • Rezultate contestații probă scrisă:

Proces verbal rezultate contestații la proba scrisă pentru ocuparea posturilor de ofițer cooperare și programe

 • Rezultate finale:

Proces verbal rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cooperare și programe

Concurs de ocupare 1 post vacant de ofițer cooperare și programe și 1 post vacant de agent tehnic instalator (FINALIZAT)

Anunț concurs:

 • 1 post ofițer cooperare și programe
 • 1 post agent tehnic instalator

Anexa concurs 1 post de ofițer cooperare și programe și 1 post de agent tehnic instalator

Anunț locație desfășurare concurs pentru ocuparea postului de ofițer cooperare și programe

 • Programări testări psihologice:

Tabel cu candidații programați în data de 29.08.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea postului de ofițer cooperare și programe

Tabel cu candidații programați în data de 12.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea postului de agent tehnic instalator

 • Rezultate testări psihologice:

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 29.08.2017 pentru ocuparea postului de ofițer cooperare și programe(afișat în data de 01.09.2017)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 12.09.2017 pentru ocuparea postului de agent tehnic instalator(afișat în data de 13.09.2017)

 • Rezultate FINALE testări psihologice:

Rezultate finale evaluare psihologică candidați din data de 29.08.2017 pentru ocuparea postului de ofițer cooperare și programe(afișat în data de 15.09.2017)

Rezultate finale evaluare psihologică candidați din data de 12.09.2017 pentru ocuparea postului de agent tehnic instalator(afișat în data de 15.09.2017)

 • Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de ofițer cooperare și programe

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de agent tehnic instalator – FINALIZAT

Concurs de ocupare a 19 posturi vacante de agent  (FINALIZAT)

Anunt concurs de ocupare a 19 posturi de agent:

 • 16 posturi agent operativ (bărbați și femei) – FINALIZAT
 • 2 posturi agent operativ (evidență deținuți) – FINALIZAT
 • 1 post agent administrativ (bucătar) – FINALIZAT

Anexa concurs de ocupare a 19 posturi de agent

 • Programări testări psihologice:

Tabel cu candidații programați în data de 30.08.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ (evidență deținuți) 

Tabel cu candidații programați în data de 31.08.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ (evidență deținuți)

Tabel cu candidații programați în data de 01.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 04.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 05.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 06.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 07.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 08.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 11.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 12.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Tabel cu candidații programați în data de 12.09.2017 la evaluarea psihologică pentru ocuparea postului de agent administrativ (bucătar)

 • Rezultate testări psihologice:

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 30.08.2017, 31.08.2017 și 01.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ (evidență deținuți)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 01.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ(afișat în data de 05.09.2017)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 04.09.2017 și 05.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ(afișat în data de 07.09.2017)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 06.09.2017 și 07.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ(afișat în data de 11.09.2017)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 08.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ(afișat în data de 12.09.2017)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 11.09.2017 și 12.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ(afișat în data de 13.09.2017)

Rezultate evaluare psihologică candidați din data de 12.09.2017 pentru ocuparea postului de agent administrativ (bucătar) (afișat în data de 13.09.2017)

 • Rezultate FINALE testări psihologice:

Rezultate finale evaluare psihologică candidați din data de 30.08.2017, 31.08.2017 și 01.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ (evidență deținuți) (afișat în data de 15.09.2017)

Rezultate finale evaluare psihologică candidați din perioada 01.09.2017-12.09.2017 pentru ocuparea posturilor de agent operativ(afișat în data de 15.09.2017)

Rezultate finale evaluare psihologică candidați din data de 12.09.2017 pentru ocuparea postului de agent administrativ (bucătar) (afișat în data de 15.09.2017)

 • Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți)

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(bărbați)

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(femei)

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de agent administrativ (bucătar) – FINALIZAT

 • Calendar concurs și planificare probă interviu:

Calendar estimativ și planificare probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți)

Calendar estimativ și planificare probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Rezultate interviu:

Proces verbal rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți)

Proces verbal rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Planificare probă sportivă:

Tabel planificare probă sportivă la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Rezultate probă sportivă:

Proces verbal rezultate probă sportivă la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Planificare probă calculator:

Tabel planificare orară probă calculator la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți)

Tabel planificare orară probă calculator la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Rezultate probă calculator:

Proces verbal rezultate probă calculator la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți)

Proces verbal rezultate probă calculator la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Rezultate probă scrisă:

Proces verbal rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți)

Proces verbal rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Rezultate contestații probă scrisă:

Proces verbal rezultate contestații la proba scrisă pentru ocuparea posturilor de agent operativ(evidență deținuți) 

Proces verbal rezultate contestații la proba scrisă pentru ocuparea posturilor de agent operativ

 • Rezultate finale:

Proces verbal rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ (evidenta detinuti)

Proces verbal rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor de agent operativ

Concurs de ocupare a 12 posturi vacante de ofițer și agent – FINALIZAT

Concurs de ocupare a 12 posturi vacante de ofiter si agent

Conditii specifice, probe de concurs, tematica si bibliografie

Anunt modificare perioada depunere dosare candidati pentru cele 12 posturi scoase la concurs

Metodologie proba calculator

OM.J nr 1316_2016 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a A.N.P.

Precizare

 • Programări testări psihologice:

Tabel cu candidaţii programaţi la evaluarea psihologică pentru posturile de agent operativ educator, agent administrativ gospodar, agent magaziner, agent conducător auto, agent administrativ – responsabil sector economic – logistică, agent tehnic (electrician) și agent (secretariat)

Tabel cu candidatii programati la testarea psihologica pentru posturile de ofiter asistent social si ofiter evidenta detinuti

 • Rezultate testări psihologice:

Rezultate evaluare psihologică candidati concurs agenti educator, magaziner, responsabil sector ec-log, gospodar, electrician, conducator auto, secretariat Gherla

Rezultate FINALE la evaluarea psihologică sustinuta in perioada 02.03.2017 – 03.03.2017

Rezultate evaluare psihologică candidati concurs ofiter (asistent social) și ofiter (evidenta detinuti) Gherla

Rezultate FINALE la evaluarea psihologică sustinuta in data de 13.03.2017 Gherla

 • Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși:

Rezultatele verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de: agent (conducator auto) Gherla afisat azi 31.03.2017agent (magaziner) Gherla afisat azi 31.03.2017agent (secretariat) Gherla afisat azi 31.03.2017agent administrativ (gospodar) Gherla afisat azi 31.03.2017agent administrativ sector economic-logistica Gherla afisat  azi 31.03.2017agent operativ (educator) Gherla afisat azi 31.03.2017agent tehnic (electrician) Gherla afisat azi 31.03.2017ofiter (asistent social) Gherla afisat azi 06.04.2017ofiter (evidenta detinuti) Gherla afisat azi 06.04.2017

 • Calendar concurs și planificare probă interviu:

Calendar estimativ si planificare proba interviu concurs: agent (conducator auto) Gherla (2 posturi) afisat azi 14.04.2017agent (magaziner) Gherla (2 posturi) afisat azi 14.04.2017agent tehnic (electrician) Gherla (1 post) afisat azi 20.04.2017agent administrativ (responsabil sector economic – logistica) Gherla (1 post) afisat azi 20.04.2017ofiter (evidenta detinuti) P.Gherla  (1 post) afisat astazi 05.05.2017agent secretariat P.Gherla (1 post) afisat astazi 12.05.2017

Calendar estimativ concurs: agent operativ (educator)ofiter (asistent social)

Planificare proba interviu: agent operativ (educator)ofiter (asistent social)

 • Rezultate interviu:

PV rezultate proba interviu: agent magazineragent conducator autoagent administrativ (responsabil sector economic – logistica)agent tehnic (electrician)ofiter (evidenta detinuti)agent secretariatofiter (asistent social)agent operativ (educator)

 • Planificare probă calculator:

Planificare proba calculator: agent magazinerofiter (evidenta detinuti)agent secretariatofiter (asistent social)agent operativ (educator)

 • Rezultate probă calculator:

PV rezultate proba calculator: agent magazineragent tehnic (electrician)agent administrativ (responsabil sector economic – logistica)ofiter (evidenta detinuti)agent secretariatofiter (asistent social)agent operativ (educator)

 • Rezultate probă scrisă:

PV rezultate proba scrisa: agent magazineragent conducator autoagent tehnic (electrician), agent administrativ (responsabil sector economic – logistica)ofiter (evidenta detinuti), agent secretariat, agent operativ (educator), ofiter (asistent social)

 • Rezultate soluționare contestații:

PV rezultate contestatii proba scrisa: agent administrativ (responsabil sector economic – logistica)ofiter (evidenta detinuti), agent secretariat

 • Rezultate finale:

Anunt rezultate FINALE concurs: agent magaziner P. Gherlaagent conducator auto P.Gherlaconcurs agent tehnic (electrician) P. Gherla, agent operativ (educator) P.Gherla, ofiter (asistent social) P.Gherla

PV rezultate FINALE concurs: agent administrativ (responsabil sector economic – logistica) P.Gherlaofiter (evidenta detinuti) P.Gherla, agent secretariat P.Gherla

Concurs de ocupare a 18 posturi vacante agent operativ – FINALIZAT

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.