Astăzi 15-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

             Penitenciarul Gherla cu sediul în str. Andrei Mureşanu nr. 4, mun. Gherla, jud. Cluj, telefon: 0264-241683; 241444/ fax: 0264-241332, oferă spre vânzare persoanelor fizice şi juridice interesate, la adresa mai sus menționată, în data de 26.06.2024  ora  10:00, următoarele bunuri scoase din funcţiune, după cum urmează:

Nr.

 

 

 

Denumire bunuri materiale Cod U/M Cant. Data intr.

în funcţiune

 

Starea la care se găseşte Preţ iniţial de vânzare            – lei/buc Val. garanţiei de participare                 (10%)          -lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220131 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
2 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220132 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
3 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220133 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
4 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220134 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70
5 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220135 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3857,00 385,70

Bunurile materiale care fac obiectul licitaţiei nu sunt în stare de funcţionare.

La preţul de vânzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A.(19%).

În caz de neadjudecare, la adresa mai sus menționată, se organizeazǎ o nouǎ licitaţie în data de 03.07.2024 ora 10:00, iar bunurile supuse valorificării vor avea următoarele preţuri (diminuate cu 20% faţă de preţurile iniţiale de vânzare):

Nr.

 

 

 

Denumire bunuri materiale Cod U/M Cant. Data intr.

în funcţiune

 

Starea la care se găseşte Preţ iniţial de vânzare            – lei/buc Val. garanţiei de participare                 (10%)          -lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220131 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
2 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220132 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
3 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220133 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
4 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220134 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56
5 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220135 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 3085,60 308,56

 

La preţul de vânzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A.(19%).

În caz de neadjudecare, la adresa mai sus menționată, se organizeazǎ o nouǎ licitaţie în data de 10.07.2024 ora 10:00, iar bunurile supuse valorificării vor avea următoarele preţuri (diminuate cu 40% faţă de preţurile iniţiale):

Nr.

 

 

 

Denumire bunuri materiale Cod U/M Cant. Data intr.

în funcţiune

 

Starea la care se găseşte Preţ iniţial de vânzare            – lei/buc Val. garanţiei de participare                 (10%)          -lei-
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220131 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
2 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220132 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
3 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220133 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
4 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220134 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42
5 REZERVOR FIBRA STICLA PT APA – SPONSORIZARE 220135 buc 1 01.05.2013 Uzurǎ 100% 2314,20 231,42

 

La preţul de vânzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A. (19%).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Penitenciarului Gherla, str. Andrei Mureşanu, nr. 4, mun. Gherla, jud. Cluj, contra sumei de 10 lei (inclusiv TVA) achitată la casieria unităţii.

Preţul de pornire şi cuantumul garanţiei de participare sunt arătate în tabel. Valoarea minimă a salturilor de supralicitare va fi de 10 lei.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care va prezenta până la data de 20.06.2024, ora  12:00, respectiv 27.06.2024 ora 12:00, în cazul primei repetări, sau 04.07.2024 ora 12:00, în cazul celei de – a doua repetări, următoarele documente:

  • Chitanţa eliberată de casieria unităţii reprezentând achitarea taxei de participare la licitaţie (c-val. Caiet de sarcini), în sumă de 10 lei (inclusiv TVA);
  • Dovada virării în contul unităţii (ordin de plată sau numerar) a garanţiei de participare la licitaţie. Garanția de participare se depune în contul unităţii organizatoare (RO07TREZ2185005XXX000046, deschis la Trezoreria Gherla) a licitaţiei sau se plăteşte la casieria acesteia cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării licitaţiei.

Garanţia de participare se va restitui participanţilor cărora nu li s-au adjudecat bunurile sau care nu s-au prezentat la licitaţie în termen de maximum 15 zile de la data desfăşurării acesteia.

  • Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice.
  1. Unitatea organizatoare a licitaţiei va întocmi şi va pune la dispoziţie persoanelor fizice şi juridice interesate, contra cost, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării licitaţiei următoarele documente:
  2. a) caietul de sarcini;
  3. b) fişele tehnice ale bunurilor scoase la licitaţie, în care se vor face şi precizări referitoare la starea de funcţionare a acestora;
  4. c) modelul contractului de vânzare-cumpărare, conţinând clauzele asiguratorii pe care comisia de licitaţie le consideră necesare pentru a fi incluse;
  5. d) liste, cataloage etc.

Licitatorul are obligaţia să examineze documentele menționare mai sus şi poate solicita în scris lămuriri sau poate propune modificarea acestora. Organizatorul licitaţiei răspunde în scris la toate solicitările primite, înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.

Modificarea documentelor licitaţiei, efectuată de organizator din proprie iniţiativă sau la solicitarea licitatorilor, va fi notificată în scris tuturor licitatorilor cu cel puţin 5 zile înainte de termenul limită de depunere a documentelor.

← Către lista de anunturi
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.