Astăzi 15-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

ANUNȚ – achiziție servicii de asistență tehnică – diriginte de șantier

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5), alin. 7 lit. c al Legii nr. 98/2016 şi art. 45 din H.G. nr. 395/2016, Penitenciarul Gherla doreşte să achiziţioneze servicii de asistență tehnică  dirigenție de santier pentru lucrarile de construcţii şi instalaţii prestate la obiectivul de intervenții la imobile de natura  investițiilor: “Transformare atelier tâmplărie în bloc alimentar – Penitenciar Gherla, situat în municipiul Gherla, str. A. Mureșanu, amplasat în zona de protecție a monumentului istoric cuprins în lMI la poziția. 11714 cod CJ-II-M-B-07658.”

Termenul de depunere a ofertelor este 21.08.2023 inclusiv.

Ofertele se depun în plic închis la sediul Penitenciarului Gherla, respectiv Loc. Gherla, Jud. Cluj, Str. A.Mureşanu, nr.4 în conformitate cu caietul de sarcini atașat prezentului anunț. Oferta va fi exprimată în lei, fără T.V.A.

 

Valoarea estimată este de 45.800 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

CAIET DE SARCINI

Pentru informații suplimentare datele de contact sunt următoarele:

Telefon: 0264-241683; 241444/ Fax: 0264-241332, int. 178, 183

E-mail: pgherla@anp.gov.ro, achizitii.pgherla@anp.gov.ro

← Către lista de anunturi
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.