Astăzi 15-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de asistent medical (generalist) – 2 posturi la Penitenciarul Gherla și 3 posturi la Secția Exterioară Cluj-Napoca

Rezultate finale proba scrisă:

Rezultate proba scrisă:

Barem proba scrisă: Împotriva baremului de evaluare și notare, candidații pot face contestație în termen de 24 de ore de la afișarea acestora, respectiv până la data de 22.02.2024, ora 16:30.

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică:

Planificare probă practică:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale evaluare psihologică:

Rezultate echivalare evaluări psihologice:

Rezultate inițiale evaluare psihologică:

Planificare evaluare paihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.