Astăzi 15-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi de asistent medical (generalist)

Rezultate finale:

Rezultate contestații la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Barem de corectare și notare:

Planificare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate proba interviului:

Planificare proba interviului:

Rezultate proba practică:

Planificare probă practică:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale evaluare psihologică

Planificare evaluare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.