Astăzi 17-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Concus de ocupare a unor posturi pentru agenți și ofițeri din cadrul aceleiași categorii

Anunț

Rezultate finale:

Rezultate probă scrisă:

Barem de corectare proba scrisă:

Planificare proba scrisă:

Rezultate interviu:

Planificare interviu:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate finale proba sportivă:

Planificare proba sportivă:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic și „apt” medical:

Rezultate testare psihologică:

Verificare dosare concurs:

Anunț concurs din sursă internă pentru 6 posturi vacante de execuție

Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs

Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.