Astăzi 18-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Concurs de ocupare a 15 posturi vacante de agent de poliție penitenciară la Penitenciar Gherla

Evaluare psihologică:

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Rezultate FINALE:

Rezultate contestații;

Rezultate proba scrisă:

Barem de corectare proba scrisă

Planificare proba scrisă

Rezultate interviu:

Planificare interviu:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate finale proba sportivă:

Planificare proba sportivă:

Calendarul estimativ al probelor de concurs

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate parțiale testare psihologică :

Planificare testare psihologică :

Soluţionare contestaţii verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

  • Nu au fost contestații la procesul verbal de verificare a dosarelor – postat 19.10.2020

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunt concurs agent operativ

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune o adeverințăconform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.