Astăzi 15-07-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 18 posturi de agent operativ din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

Rezultate finale probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Barem de corectare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba sportivă:

Planificare probă sportivă:

Calendarul estimativ de desfășurare al concursului:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate parțiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă a 3 posturi de agent asistent medical la Penitenciarul Gherla

Rezultate finale:

Rezultate probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Barem de corectare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Planificare proba scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate proba practică:

Planificare proba practică:

Calendarul estimativ de desfășurare al concursului:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Erată

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate parțiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

După testarea psihologică, candidații declarați ,,apt,, psihologic vor depune o adeverință medicală,conform tipizatului descarcat aici, completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie

← Către pagina principală

21.09.2021 – Concurs de ocupare din sursă externă 7 posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ la Penitenciarul Gherla

Rezultate finale:

Rezultate probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Barem de corectare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Calendarul estimativ de desfășurare al concursului:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale testare psihologică:

Erată

Rezultate parțiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

După testarea psihologică, candidații declarați ,,apt,, psihologic vor depune o adeverință medicală,conform tipizatului descarcat aici, completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie

 

← Către pagina principală

Concurs de ocupare a 15 posturi vacante de agent de poliție penitenciară la Penitenciar Gherla

Evaluare psihologică:

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Chestionar COVID

Rezultate FINALE:

Rezultate contestații;

Rezultate proba scrisă:

Barem de corectare proba scrisă

Planificare proba scrisă

Rezultate interviu:

Planificare interviu:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate finale proba sportivă:

Planificare proba sportivă:

Calendarul estimativ al probelor de concurs

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate parțiale testare psihologică :

Planificare testare psihologică :

Soluţionare contestaţii verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

  • Nu au fost contestații la procesul verbal de verificare a dosarelor – postat 19.10.2020

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunt concurs agent operativ

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidații declarați “apt” psihologic vor depune o adeverințăconform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fișa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinței completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concus de ocupare a unor posturi pentru agenți și ofițeri din cadrul aceleiași categorii

Anunț

Rezultate finale:

Rezultate probă scrisă:

Barem de corectare proba scrisă:

Planificare proba scrisă:

Rezultate interviu:

Planificare interviu:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate finale proba sportivă:

Planificare proba sportivă:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic și „apt” medical:

Rezultate testare psihologică:

Verificare dosare concurs:

Anunț concurs din sursă internă pentru 6 posturi vacante de execuție

Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs

Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.