Astăzi 13-06-2024 sunt: 924 persoane private de libertate

Penitenciarul Gherla

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi vacante de agent operativ din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Gherla

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :


 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie


Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi vacante de agent operativ din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Gherla

Rezultate finale probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Barem de evaluare și notare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Planificare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate proba interviu:

Planificare proba interviului:

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba sportivă:

Planificare orară proba sportivă:

Calendar estimativ derulare probe de concurs:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale evaluare psihologică:

Rezultate inițiale evaluare psihologică:

Planificare evaluare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie


Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de asistent medical (generalist) – 2 posturi la Penitenciarul Gherla și 3 posturi la Secția Exterioară Cluj-Napoca

Rezultate finale proba scrisă:

Rezultate proba scrisă:

Barem proba scrisă: Împotriva baremului de evaluare și notare, candidații pot face contestație în termen de 24 de ore de la afișarea acestora, respectiv până la data de 22.02.2024, ora 16:30.

Planificare probă scrisă:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică:

Planificare probă practică:

Calendar estimativ derulare probe concurs:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale evaluare psihologică:

Rezultate echivalare evaluări psihologice:

Rezultate inițiale evaluare psihologică:

Planificare evaluare paihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie


Concurs de ocupare, din sursă externă, a 25 posturi vacante de agent ( 20 posturi bărbați și 5 posturi femei) din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Gherla

Rezultate finale probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate contestații la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Barem de evaluare și notare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Planificare probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului:

Rezultate probă interviu:

Planificare probă interviu:

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate probă sportivă:

Planificare probă sportivă:

Calendarul estimativ de desfășurare al concursului:

Rezultatele verificării dosarelor candidaților din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic, „apt” medical și a existenței dovezii de achitare a taxei:

Rezultate finale evaluare psihologică:

Rezultatele la evaluarea psihologică în urma contestațiilor:

Rezultate inițiale evaluare psihologică:

Planificare evaluare psihologică:

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :


 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

BUN VENIT PE PAGINA PENITENCIARULUI GHERLA

Această pagină o dedicăm tuturor categoriilor de public, aparţinători ai persoanelor private de libertate, personalului administraţiei penitenciare, organizaţiilor guvernamentale şi neguvenamentale, societăţii civile în general, în dorinţa de a deveni cu adevărat parteneri sociali şi de a demonstra că principalul nostru ţel este construirea unei societăţi mai bune, bazată pe valori reale.
      Împreună vom reuşi!

 

SUCCESE ÎN ACTIVITATEA DE REINTEGRARE SOCIALA

 

Premiu obținut pe scena Teatrului Nottara  


Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.