Astăzi 13-06-2024 sunt: 594 persoane private de libertate

Publicat la data de 10.07.2023 – Concurs pentru ocuparea, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (generalist)

 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

13.09.2021 – Concurs de ocupare a 9 posturi de agent operativ (bărbați), Penitenciarul Galați 

 

06.10.2021 – Tabel verificare dosare de concurs cu excepția avizului psihologic și fișei medicale – 9 posturi agent (operativ)

26.11.2021 – Planificare testare psihologică agent operativ – seria 1

10.12.2021 –Planificare testare psihologică agent operativ – seria 2

21.12.2021 – Rezultate testare psihologică – seria 1

Model contestație testare psihologică

28.12.2021 – Rezultate soluționare contestații testare psihologică – seria 1

06.01.2022 – Rezultate inițiale testare psihologică – seria 2

11.01.2022 – Rezultate finale testare psihologică 

21.01.2022 – Proces-verbal selecție dosare agent operativ 

17.02.2022 – Calendar concurs agent operativ 

17.02.2022 – Planificare proba sportivă agent operativ 

21.02.2022 – Rezultate probă sportivă agent operativ 

21.02.2022 – Planificare probă calculator agent operativ

22.02.2022 – Rezultate probă calculator agent operativ 

22.02.2022 – Planificare probă interviu agent operativ 

23.02.2022 – Rezultate probă interviu agent operativ 

23.02.2022 – Planificare probă scrisă agent operativ 

24.02.2022 – Barem corectare proba scrisă agent operativ

26.02.2022 – Rezultate proba scrisă agent operativ

02.03.2022 – Proces verbal rezultate finale concurs agent operativ

 

Candidații declarați „Apt” la testarea psihologică se vor prezenta la sediul Penitenciarului Galați cu o adeverință eliberată de medicul de familie (conform tipizatului descărcat aici) în vederea deschiderii fișei medicale. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie și se încheie în termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică.

 

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

18.06.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 18 posturi de execuţie (agent) din cadrul sectorului operativ – SURSA EXTERNĂ (15 posturi  pentru bărbați și 3 posturi pentru femei)

Planificare testare psihologică agent operativ – seria 1

01.10.2021 – Planificare testare psihologică agent operativ – seria 2

15.10.2021 – Planificare testare psihologică agent operativ – seria 3

22.10.2021 – Replanificare candidat testare psihologică

22.10.2021 – Rezultate inițiale testare psihologică agent operativ (testați în perioada 13-14.10.2021)

26.10.2021 – Rezultate inițiale testare psihologică agent operativ (testați în perioada 14-19.10.2021)

28.10.2021 – Rezultate contestații testare psihologică agent operativ

01.11.2021 – Rezultate contestații testare psihologică agent operativ

01.11.2021 – Rezultate inițiale testare psihologică agent operativ (testați în perioada 20 – 25.11.2021)

Model contestație testare psihologică

Candidații declarați „Apt” la testarea psihologică se vor prezenta la sediul Penitenciarului Galați cu o adeverință eliberată de medicul de familie (conform tipizatului descărcat aici) în vederea deschiderii fișei medicale. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie și se încheie în termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică.

04.11.2021 – Rezultate finale testare psihologică agent operativ Atenție! În finalul documentului (pag. 6 și 7) sunt inserate precizări cu privire la termenul de depunere a fișei medicale și a taxei de concurs).

16.11.2021 – Proces-verbal  verificare dosare de concurs agent operativ

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

03.12.2021 – Calendar estimativ concurs agent operativ

03.12.2021 – Planificarea probei sportive – agent operativ

06.12.2021 – Rezultate proba sportivă – agent operativ

06.12.2021 – Planificarea probei pe calculator – agent operativ

07.12.2021 – Rezultate probă calculator – agent operativ

07.12.2021 – Planificare probă interviu – agent operativ

10.12.2021 – Rezultate probă interviu – agent operativ

10.12.2021 – Planificare probă scrisă – agent operativ

11.12.2021 – Barem de evaluare și notare proba scrisă

13.12.2021 – Erată barem de evaluat și notare proba scrisă

13.12.2021 –Rezultate proba scrisă

16.12.2021 – Proces verbal rezultate soluționare contestații – agent operativ

16.12.2021 – Proces verbal rezultate finale – agent operativ

 

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.