Astăzi 25-07-2024 sunt: 594 persoane private de libertate

Programare vizită

– la numărul de  telefon fix: 0374205362 – în fiecare zi a săptămânii, în intervalul orar 0800 – 2000;

– la adresa de e-mail: vizite.pgalati@anp.gov.ro

– direct, la sediul penitenciarului, în Galaţi, str. Traian, nr.252

Adresă de e-mail pentru efectuarea programărilor aparținătorilor la comunicări on-line: comunicare.online.pgalati@anp.gov.ro

Program acordare vizite: Luni – Duminică: orele 08:00 – 20:00;

Program depunere sume de bani:

  • 09:00 – 11:00 (în zilele lucrătoare)
  • 16:30 – 17:30 (în zilele lucrătoare)

Telefon programări notari publici, executori judecătorești, mediatori ori alte persoane cu atribuții oficiale la vizită: 0374205362

Adresă de e-mail pentru efectuare programări notari publici, executori judecătorești, mediatori ori alte persoane cu atribuții oficiale la vizită: notar.pgalati@anp.gov.ro 

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR VIZITATOARE – ANUNT

Cu ocazia efectuării vizitelor în penitenciar nu se va permite vizitatorilor să poarte îmbrăcăminte de tip pantaloni scurți, bermude, fuste/rochii scurte care/prin care se pot observa zonele intime, maiou, papuci/șlapi. Nu sunt permise articole care indică aflierea la o bandă, organizații extremiste, religioase, care sunt în afara legii sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane sau imagini în acest sens. Nu vor fi permise articole de îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator. În aceste situații, accesul persoanelor vizitatoare nu va fi permis în incinta unității.

 Periodicitatea de acordare a vizitelor

1. Arestatii preventiv şi persoanele condamnate pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei:
   – 6 vizite/luna;
2. Condamnati carora li se aplica regimul de maxima siguranta:
    -3 vizite/luna.
3. Condamnati carora li se aplica regimul inchis:
    – 5 vizite/luna;
4. Condamnati carora li se aplica regimul semideschis:
    – 5 vizite/luna;
5. Condamnati carora li se aplica regimul deschis:
    – 6 vizite/luna;
Minorii şi femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de 8 vizite/lună;
Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

Deţinuţii pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi. Prin excepţie, doi sau mai mulţi deţinuţi, soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, pot fi vizitaţi simultan de soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea.

Numărul de persoane care pot vizita simultan unul sau mai mulţi deţinuţi poate fi limitat prin decizia motivată a directorului penitenciarului, în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea normală a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita deţinuţii numai însoţiţi de o persoană majoră.

Deţinuţii cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitaţi în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.

Deţinuţii pot comunica în limba maternă atât între ei, cât şi cu persoanele care le vizitează.

Programarea vizitelor se va face in ordinea cronologica a primirii solicitarilor, in limita numarului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate. In situatia in care solicitarea depaseste posibilitatile de acordare a dreptului la pachet si vizita, se va comunica solicitantului data si intervalele orare pentru care se poate programa.

Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minim 25 minute inainte de ora programata, pentru verificarea identitatii si efectuarea controlului antiterorist.

Persoanele care solicita acordarea dreptului la pachet/vizita, vor avea acces la sectorul Vizite numai dupa prezentarea unui act de identitate valabil (B.I., C.I., pasaport, permis de conducere).

Nu vor fi admise la vizita persoane care nu detin acte de identitate, sub influenta bauturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antitetorist, cat si cele care la vizitele anterioare au incercat sa introduca obiecte interzise, au tulburat grav activitatea de acordare a drepturilor sau asupra carora sunt indicii ca ar periclita siguranta locului de detinere.

Accesul la vizita se va face in limita a 2(doua) persoane majore sau o persoană majoră și una minoră.

Persoanele private de libertate pot fi vizitate de către membrii de familie: parinti, frati, sotie, copii, bunici) cat si de alte persoane pentru care exista aprobarea directorului unitatii si cu consimtamantul persoanei private de libertate.

ART. 141 din HG 157/2016

Refuzul acordării vizitei şi întreruperea vizitei

(1) Directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie motivată, efectuarea vizitei solicitate, în următoarele situaţii:

  1. a) au fost descoperite armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori alte obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului;
  2. b) vizitatorii pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului deţinuţilor;
  3. c) vizitatorii se află în stare de ebrietate;
  4. d) există date şi informaţii potrivit cărora vizitatorii ar putea periclita siguranţa, ordinea şi disciplina în locul de deţinere;
  5. e) vizitatorii nu se supun controlului de specialitate.

(2) În caz de refuz de efectuare a vizitei, prin decizia prevăzută la alin. (1) se stabileşte perioada în care vizitatorilor nu li se permite accesul la vizită, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Decizia se comunică în scris persoanei în cauză, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite.

(3) În cazul în care asupra vizitatorilor se descoperă bunuri a căror deţinere este interzisă de lege oricărui cetăţean, sunt informate organele competente sau, după caz, se face aplicarea art. 186 din Lege. Dispoziţiile art. 19 şi 20 se aplică în mod corespunzător.

(4) Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului penitenciarului. Motivele încetării vizitei se consemnează într-un registru în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia şi persoanele implicate.

(5) În condiţiile alin. (4), vizita se înregistrează ca fiind efectuată.

Sumele de bani, în lei şi valută, se primesc doar de la membrii de familie, aparţinători sau alte persoane, conform art. 149, alin. (1) din HG 157/2016. Conform art. 2, lit. m) din HG 157/2016, sintagma „membrii de familie, aparţinători sau alte persoane” se definește astfel: „m) membrii de familie, aparţinători sau alte persoane – soţ, soţie, rude până la gradul IV, persoane care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, reprezentanţi legali când sunt desemnaţi, precum şi, în cazuri excepţionale, persoane faţă de care s-au stabilit puternice relaţii afective şi care menţin legătura cu deţinutul prin vizite, telefon, corespondenţă şi comunicări on-line”.  Sumele de bani depuse prin mandat poștal sau în contul penitenciarului de către alte persoane decât cele prevăzute de HG 157/2016 vor fi returnate acestora.

FLYER INFORMATIV CU PRIVIRE LA PREVEDERILE CE REGLEMENTEAZĂ DREPTUL LA PETIȚIONARE ȘI CORESPONDENȚĂ ASIGURAT PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE

NOI REGULUI PENTRU PRIMIREA SUMELOR DE BANI DE CĂTRE DEȚINUȚI CONFORM HG 850/20.09.2023

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.