Astăzi 25-07-2024 sunt: 594 persoane private de libertate

Ce ai voie să introduci

HG nr. 157/2016 din 10 martie 2016 

ART. 148 Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

(1) Deţinuţii au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate şi folosite este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Deţinuţilor le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase.

(4) Deţinuţii au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume.

(5) Pachetele prevăzute la alin. (4), precum şi bunurile şi obiectele prevăzute în anexa nr. 1 se primesc cu ocazia efectuării vizitelor.

(6) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia penitenciarului.

(7) Bunurile şi obiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi produsele prevăzute la alin. (4) sunt supuse, în prezenţa deţinuţilor, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.

ART. 149 Primirea sumelor de bani

(1) Sumele de bani, în lei şi valută, se primesc de la membrii de familie, aparţinători sau alte persoane prin mandat poştal ori prin depunere directă la sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită, se consemnează în fişa contabilă nominală şi pot fi folosite conform prevederilor art. 70 alin. (4) din Lege.

(2) Sumele de bani introduse în penitenciar, în lei sau valută, pe alte căi decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi cele găsite asupra deţinuţilor cu ocazia percheziţiilor se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

(3) Pentru motive temeinic justificate, deţinuţii pot transfera sume de bani, în lei sau valută, membrilor de familie, conform art. 70 alin. (4) lit. g) din Lege, inclusiv celor aflaţi în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, cu aprobarea directorului penitenciarului.

(4) Cererile deţinuţilor care presupun cheltuirea anumitor sume de bani în lei sau valută sunt urmate imediat de indisponibilizarea sumei de bani necesare plăţii serviciului inclus, după aprobarea acestora.

ART. 150 Primirea medicamentelor

(1) Deţinuţii pot primi medicamente numai la recomandarea unui medic specialist/primar curant, cu acordul medicului unităţii, în baza unei prescripţii medicale sau/şi a unei scrisori medicale, care însoţeşte medicamentele primite.

(2) Medicamentele trebuie să fie prevăzute în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului, şi să aibă cel puţin 6 luni până la expirarea termenului de valabilitate.

(3) Medicamentele primite sunt înregistrate la cabinetul medical şi se gestionează separat.

(4) Condiţiile de achiziţionare a medicamentelor de către deţinuţi şi de primire a acestora de la membrii de familie se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei, respectiv prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne.

BUNURILE care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi:  ANEXA 1 – HG 157 DIN 2016

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.