Astăzi 13-04-2024 sunt: 378 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 (două) posturi de asistent medical (generalist)

Rezultate finale concurs: asistent medical (generalist)

Rezultate soluționare contestații probă scrisă: asistent medical (generalist)

Rezultate probă scrisă: asistent medical (generalist)

Barem de evaluare şi notare probă scrisă: asistent medical (generalist)

Planificare probă scrisă: asistent medical (generalist)

Rezultate probă interviu: asistent medical (generalist)

Planificare probă interviu: asistent medical (generalist)

Rezultate probă practică: asistent medical (generalist)

Planificare probă practică: asistent medical (generalist)

Calendar estimativ derulare probe concurs: asistent medical (generalist)

Rezultate verificare dosare concurs: asistent medical (generalist)

Data estimativă începere concurs: 08.05.2023

Rezultate finale testare psihologică

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică

Rezultate inițiale testare psihologică

Planificare testare psihologică

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.