Astăzi 23-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Protecția datelor cu caracter personal

Anexa nr. 1 Atentionare supraveghere video

Decizia DG ANP nr. 721 + Anexa Instructiuni prelucrare date cu caracter personal supraveghere_video

Regulamentul UE 679/2016

Directiva UE 680/2016

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – Republicare

Legea 129/2018 privind reglementarea activității ANSPDCP și de abrogare a Legii 677/2001

DECIZIA ANSPDCP nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobare a Procedurii de efectuare a investigaţiilor

Legea 190 din 2018 pentru transpunerea la nivel național a regulamentului UE 679/2016

Legea 363 din 2018 pentru transpunerea la nivel național a Directivei UE 680/2016

Decizia nr. 99 a ANSPDCP privind abrogarea unor acte normative emise în baza Legii 677/2001

Decizia ANSPDCP nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

Ghidul responsabilului cu protecția datelor conform Grupului de lucru art 29

Broșură elemente noutate privind protecția datelor cu caracter personal

Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului UE 679/2016

Jurisprudență CEDO în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Orientări privind transparența conform Regulamentului UE679/2016

Ghidul ANSPDCP privind aplicarea Regulamentului UE 679/2016

Manual de legislație europeană în domeniul protecției datelor

Ghid privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin sisteme de supraveghere video

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în strada Carol Davila nr. 5, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, telefon 0252/317749, în vederea desfășurării activității reglementată legal, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate la nivelul Peniteciarului Drobeta-Turnu Severin:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, vârstă, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, semnătură olografă și semnatură în format digital).
 2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie/soț/partener/persoane în intreținere, părinți, socri, rude, cunoștințe).
 3. Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări).
 4. Date cu caracter personal privind activitățile de afaceri desfășurate de o persoană fizică (ocupție, funcție, istoric profesional, bunuri aflate în proprietate).
 5. Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionare și care rezultă din analize medicale)..
 6. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse).
 7. Date privind bunurile deținute
 8. Informatii cu privire la locația, imaginea și inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice.  

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca Peniteciarul Drobeta-Turnu Severin prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrarii datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra vă opuneti ștergerii acestora, solicitand restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opoziție

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal când prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

 (10) Dreptul de a vă adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru intrebari suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către Peniteciarul Drobeta-Turnu Severin a datelor personale, vă rugam să ne contactati alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând  numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicam), numarul de telefon și scopul cererii.

 

Ne puteți contacta:

 • prin e-mail – Responsabilul cu protectia datelor personale  poate fi contactat la adresa de email gdpr.pseverin@anp.gov.ro
 • personal – la sediul nostru din strada Carol Davila nr. 5 din Drobeta-Turnu Severin;
 • printr-o cerere transmisa prin posta la adresa de mai sus;
 • telefonic – la numarul: 0252/317749.

 

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.