Astăzi 23-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Modalităţile de contestare a deciziei Penitenciarului Drobeta Turnu Severin în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt cele prevăzute de art. 21 și 22 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și anume:

  • se poate depune reclamaţie la directorul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
  • plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din cadrul legal de mai sus (în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor).

Formulare pentru reclamații administrative:

Reclamațiile administrative pot fi trimise la următoarele date de contact:

  • Romania, Str. Carol Davila, nr. 5,  Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
  • Fax: (0252) 317.751
  • e-mail: ptrseverin@anp.gov.ro
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.