Astăzi 23-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Comunicate de presă

Anul 2023

 

Comunicat de presă – Vizită la Mănăstirea Vodița

Învăţarea conduitelor prosociale, se înscrie printre scopurile vizate de multe dintre activităţile şi programele de educaţie moral-religioasă, de asistenţă psihologică şi socială desfăşurate de către personalul sectorului reintegrare socială cu persoanele private de libertate.

Astăzi, 06.03.2024, 10 deținuți din regimurile deschis și semideschis au vizitat  în cea de-a doua săptămână din perioada Triodului, mănăstirea Vodița din Județul Mehedinți- veche vatră mănăstirească. Cu această ocazie li s-a prezentat istoricul mănăstirii, s-au bucurat de rugăciune, au ascultat cuvânt de învățătură, iar la sfârșit au primit iconițe, mir si cărți de rugăciune.

Mănăstirea Vodița din județul Mehedinți reprezintă cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar și totodată primul așezământ monahal din țara noastră administrat autonom, fiind ridicată între anii 1370-1372 de Sfântul Nicodim. În prezent, noua biserică este terminată și a fost sfințită în data de 29 iunie 2001 de I.P.S. Teofan, Mitropolitul de atunci al Olteniei.

 

 

 Informare de presă cu privire la producerea unui incident în cadrul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin în data de 25.12.2023

 

Având în vedere aspectele semnalate în mass-media, cu privire la un incident în care a fost implicată o persoană privată de libertate, administrația Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

În data de 25.12.2023, a avut loc un incident în care a fost implicată o persoană privată de libertate și un membru al personalului. Polițistul de penitenciare a fost agresat fizic de către persoana privată de libertate prin aplicarea unei lovituri în zona feței, moment în care s-a procedat la imobilizarea deținutului, fiind utilizate mijloacele din dotare.

Ulterior incidentului, atât membrul personalului, cât și  deținutul în cauză au fost prezentați la Spitalul Județean de Urgență Mehedinți.

Facem precizarea că persoana condamnată a manifestat un comportament necorespunzător încă din data de 21.12.2023, atât față de ceilalți colegi de cameră, dar și în relația cu personalul aflat în serviciu.

Din primele cercetări interne rezultă încălcări ale regulamentelor și prevederilor legale, atât din partea persoanei private de liberatate, cât și din partea personalului, pe linia modului de acțiune în cazurile în care se impune utilizarea și aplicarea forței.

Măsurile administrative care se impun au fost luate de conducerea unității, iar pe linia cercetării penale, Parchetul competent desfășoară propria acțiune în vederea soluționării cauzei.

Suplimentar, pentru verificarea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului negativ, în data de 27.12.2023 a fost dispusă o misiune de control formată din personal al Direcției Inspecție Penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. În funcție de rezultatele acesteia, vom comunica măsurile suplimentare.

 

Comunicat de presă – Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare  sărbătorită  la data de  29.06.2023
Aniversarea Zilei personalului din sistemul administrației penitenciare ne motivează să promovăm imaginea polițistului de poliție penitenciară și să recunoaștem performanțele profesionale de excepție ale personalului, în baza principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională și de transparență, complementare altor modalități de recompensare.
A fi polițist de penitenciare înseamnă a fi mereu în slujba semenilor, un îndrumător, un model de conduită, în pofida dificultăților și provocărilor multiple, inerente acestui domeniu profesional.
În semn de apreciere pentru contribuția zilnică la efortul echipei polițiștilor de penitenciare, conducerea Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, a transmis în data de 29.06.2023 mulțumiri, a efectuat demersuri de avansare înainte de termen și a acordat diplome.
Anul 2022

 

Comunicat de presă – 29 iunie –  Ziua lucrătorului de penitenciar

În fiecare an, la 29 iunie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor sărbătoreşte Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România, sub patronajul spiritual al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii sistemului.

Această zi festivă a fost marcată și la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin astăzi, 29.06.2022,  unde a avut loc o ședința festivă în clubul unității în cadrul căreia  15 ofițeri de penitenciare și 11 agenți de penitenciare au fost avansați în funcții imediat superioare la aceeasi poziție din statul de organizare al unității . De asemenea, un ofiţer şi un agent de penitenciare au fost avansaţi în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim în grad. Cu această ocazie, conducerea unității a acordat diplome de merit și diplome de onoare în rândul angajaților,  aducându-se totodată mulțumiri întregului personal pentru activitatea prestată cu perseverență, responsabilitate și profesionalism.

Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România constituie un bun prilej pentru promovarea tradiţiilor organizaţionale ale instituţiilor penitenciare, precum şi pentru îmbunătăţirea percepţiei opiniei publice cu privire la rolul lucrătorilor de penitenciar în societate.

Anul 2021

 

Comunicat de presă – Depunere de coroane cu ocazia Zilei Eroilor

 

În ziua de 10 iunie 2021, cu ocazia Zilei Eroilor și a sărbătorii Înălţării Domnului, reprezentanții Penitenciarul Drobeta Turnu Severin au participat la manifestările comemorative organizate de Garnizoana Municipiului Drobeta Turnu Severin dedicate Zilei Eroilor, prin acest gest manifestându-și respectul pentru eroii neamului românesc care și-au jertfit viața pentru apărarea credinței ortodoxe și a patriei.

Manifestările comemorative au continuat la sediul unității prin oficierea slujbei de pomenire a eroilor neamului românesc de către preotul capelan comisar de poliție penitenciară  Vasile Gherghinescu.

Cultul eroilor și pomenirea acestora din generație în generație a devenit o adevărată cultură a sufletului românesc și a  Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, care își dorește să insufle în rândul angajaților săi sentimentul de patriotism ca datorie sfântă față de țară.

.

 

Comunicat de presă –   26.04.2021

 

În urma definitivării concursului din sursă externă demarat în data de 21.09.2020, la nivelul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, în cadrul sectorului operativ,  au fost încadrați 29 de polițiști de penitenciare, dintre care 27 polițiști de penitenciare debutanți și 2 polițiști de penitenciare definitivi. La acest concurs au fost înscriși un număr de 683 de candidați.

În perioada  26.04.2021-25.10.2021,  polițiștii de penitenciare debutanți vor parcurge stagiul specific polițiștilor de penitenciare debutanți conform Ordinului  nr. 3513/C/2020 din 8 septembrie 2020, unde vor urma cursuri de inițiere și de formare a deprinderilor practice.

Polițiștii de penitenciare definitivi au depus, astăzi, jurământul de credință, ceremonialul reprezentând un moment  încărcat de speranța atingerii unor idealuri înalte, dar și un legământ față de valorile sistemului administrației penitenciare, reprezentând baza dezvoltării unui spirit de loialitate, profesionalism, respect față de lege și față de drepturile fundamentale ale persoanelor custodiate. În perioada 26.04.2021-16.06.2021, aceștia își vor desfășura activitatea specifică perioadei de tutelă.

Pe  parcursul carierei, polițiștii de penitenciare se vor confrunta cu provocări în exercitarea atribuțiilor de serviciu în misiuni de pază, escortare și supraveghere, vor pune în aplicare legislația privind executarea pedepselor privative de libertate și a celorlalte măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competențelor stabilite prin lege.

Le urăm “Bun venit!” noilor colegi.


Anul 2020

INFORMARE DE  PRESĂ – Evaluarea activității Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin pe anul 2019

Astăzi, 05 februarie 2020, directorul Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin, domnul subcomisar  de poliție penitenciară Răzvan Vasile-Lăpuște a prezentat analiza activității unității pe anul 2019. Evenimentul, a avut loc în prezența domnului subprefect al Județului Mehedinți – prof. Octavian TUȚU, doamnei vicepreședinte a Consiliului Județean Mehedinți- Renata Nanciu, domnului primar al  Municipiului Drobeta Turnu Severin – prof. Marius Vasile SCRECIU, domnului judecător de supraveghere a privării  de libertate din cadrul Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin – Laurențiu Marius GRECU, precum și domnului director al Direcției Inspecție Penitenciară – comisar șef de poliție penitenciară Marian Cornel Popescu.

Activităţile desfășurate la nivelul unității în anul 2019 au vizat atingerea obiectivelor generale și specifice prevăzute în ”Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar 2018 – 2022”, respectiv în ”Planul anual de management al instituției”.

Efectivul mediu custodiat a fost de 357 deținuți, la o capacitate legală de 388 locuri, în principal persoane tinere și majore, individualizate în regim semideschis, deschis, ori arestate preventiv, însă am custodiat și persoane clasificate în regim închis și de maximă siguranță.

Pe parcursul anului trecut au fost primite în penitenciar 485 persoane, fiind puși în libertate 330 deținuți, din care 17 la termen și 313 liberați condiționat, potrivit dispozițiilor instanțelor judecătorești.

Pe parcursul anului s-au efectuat 543 misiuni pentru deservirea a 19 instanţe de judecată cu parchetele de pe lângă acestea, misiuni de transfer/tranzit/retransfer la penitenciarele din județele Dolj și Argeș.

Activitățile educaționale au cuprins: conferințe, dezbateri, concursuri tematice, competiții sportive, vizite la obiective culturale, la instituții guvernamentale și neguvernamentale, activități religioase, organizându-se și competitiția Cupa Porțile de Fier, cu participarea mai multor unități penitenciare din țară.

Procesul de instruire şcolară a cuprins, la începutul anului şcolar 2018–2019 un număr de 44 deținuți, din care au promovat 33, pentru anul şcolar 2019-2020, fiind selecţionați şi înscriși 42 deținuți.

Veniturile proprii încasate au înregistrat o valoare de 941170 lei, realizându-se încasări de 99% față de bugetul initial, în completare fiind primite subvenţii în sumă de 29.040.000 lei.

La data de 02.08.2019 a intrat în vigoare Legea 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, ceea ce a adus o nouă identitate profesională, aceea de polițist de penitenciare.

Procentul de ocupare a ștatului de organizare și funcționare a instituției a fost de 70,91%, fiind încadrați 52 de ofițeri și 226 agenţi, astfel că din 392 funcții prevăzute, 278 erau ocupate, 114 fiind vacante.

Media de vârstă la nivel de unitate a fost de 36 ani: ofițeri-35 ani, agenți-37 ani.

Având în vedere că instituția a aderat la valorile, principiile și acțiunile prevăzute de ”Strategia Națională Anticorupție 2016-2020”, recunoscând importanța obiectivelor, în cursul anului 2019 a fost reevaluat ”Planul de integritate instituțional”, a fost constituit ”Grupul de lucru pentru prevenirea corupției în penitenciar”, ocazie cu care a fost demnat un nou consilier de integritate și un nou consilier pentru etică, care să sprijine activitățile de prevenire a corupției și să ajute la identificarea timpurie a vulnerabilităților pe sectoare de activitate.

Au fost trasate următoarele priorități pentru anul 2020 :

 • modernizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de detenție, concomitent cu cele de muncă ale personalului;
 • consolidarea activităților de ocrotire a sănătății și de menținere a normelor epidemiologice și igienico-sanitare;
 • dezvoltarea sistemului de control intern managarial în paralel cu managementul situațiilor de criză și de urgență;
 • prevenirea corupției prin implementarea corectă a prevederilor planului propriu;
 • creșterea veniturilor proprii obținute din munca prestată cu deținuții.

Conluzionând, prezența penitenciarului în comunitatea locală a reprezentat una dintre cele mai vizibile și eficiente metode, prin care ne-am afirmat rolul de partener social, dar și de serviciu care funcționează în folosul comunității.

 


COMUNICAT DE PRESĂ – “Înmânare de medalii polițiștilor de penitenciare”

În data de 23.12.2019, la clubul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, au fost înmânate medalii pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, unui număr de 39 de polițiști de penitenciare, aflați în activitate, cât și  pensionari, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari, ofițeri și subofițeri.


COMUNICAT DE PRESĂ – “Corul Kinonia – concert de colinde la penitenciar”

În preajma Sfintelor Sărbători de iarnă, corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei a susținut, în data de 20.12.2019, la capela Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, concertul de colinde intitulat „Vin colindătorii, cum veneau odată!”. Persoanele private libertate care au avut o bună conduită pe perioada încarcerării în unitatea noastră, au participat la activități cultural-educative și au fost stăruitori în muncă s-au bucurat de  colinde bizantine, colinde româneşti armonizate, colinde tradiţionale culese din zona de nord a judeţului Mehedinţi şi mult îndrăgitele colinde din Ardeal.

 


COMUNICAT DE PRESĂ – “Ziua drepturilor omului – 10 Decembrie”

Instituția Avocatului Poporului, prin Centrul Zonal Craiova, a organizat astăzi, 10.12.2019, împreună cu Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, evenimentul cu tema: „Ziua drepturilor omului – 10 Decembrie”.

Activitățile au vizat domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, constând în abordarea următoarelor subiecte:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 • Garantarea drepturilor omului;
 • Ansamblul de Reguli Nelson Mandela ale Națiunilor Unite;
 • Normele CPT
 • Diseminarea Raportului anual 2018

La eveniment au participat reprezentanți din toate sectoarele de activitate ale instituției, cu rol  în asigurarea garantării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor private de libertate, aflate în custodia penitenciarului.

 


COMUNICAT DE PRESĂ – 1 Decembrie, Ziua Națională a României

 

Ziua Națională a României a fost celebrată prin manifestări organizate la Drobeta Turnu Severin, începând cu ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Parcul Rozelor. Momentul a debutat cu un ceremonial militar-religios la care a participat și Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin.

La mulți ani, România !

 


COMUNICAT DE PRESĂ – Cupa Porțile de Fier 2019

Astăzi, 29 noiembrie 2019, Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin organizează ediția din anul 2019 a Campionatului de fotbal regional – Cupa Porțile de Fier, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți și Primăria Drobeta-Turnu Severin, la care sunt invitate echipele de fotbal ale persoanelor private de libertate din penitenciarele aparținând Regiunii Sud-Vest Oltenia, individualizate în regim deschis și semideschis.

 Campionatul de fotbal regional se organizează anual, începând cu anul 2009 și are drept scop dezvoltarea și menținerea spiritului de competitivitate și colegialitate între persoanele private de libertate.


COMUNICAT DE  PRESĂ – Formare de bază în domeniul prevenirii consumului de droguri

Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți au desfășurat, în perioada 18-21 noiembrie 2019, sesiunea de Formare de bază în domeniul prevenirii consumului de droguri, destinată cadrelor Penitenciarului Drobeta Turnu Severin.

Sesiunea a vizat dobândirea de cunoștințe în domeniul drogurilor, astfel 25 de polițiști de penitenciare au fost informați cu privire la principalele categorii de substanţe şi efectele acestora, noţiuni utilizate în domeniul drogurilor, semnele consumului de droguri, noțiuni și concept de bază, legislația în vigoare, sistemul de asistență destinat consumatorilor de droguri, cât și dobândirea de abilități pentru prevenirea consumului de droguri.

 


COMUNICAT DE PRESĂZiua Armatei Române

Ziua Armatei Române a fost marcată și în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin organizarea unei ceremonii militare, unde unitatea noastră a paticipat alături de celelalte structuri din Garnizoana Drobeta-Turnu Severin.

Sărbătorim astăzi Armata României, pe militari și faptele lor de arme care au scris istorie în momente de răscruce ale poporului român, dar și pe cei care astăzi au preluat de la înaintași misiunea sacră de apărare. La mulţi ani Armatei României! La mulți ani, militari români!”

 

 


COMUNICAT DE PRESĂ – Dezvelire placă comemorativă

În data de 25.10.2019, ora 13:00, la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, a avut loc ceremonia de dezvelire a unei plăci comemorative în cinstea eroului martir LT.(R) Boară Dorel, angajat al instituței, căzut la datorie în tragicele evenimente din decembrie 1989. La 30 de ani distanță, un colectiv care nu și-a cunoscut, propriu-zis, colegul erou, se întrunește pe această cale pentru comemorarea acestuia, certificând valorile sistemului penitenciar, respective respect, unitate și colegialitate, caracteristici care, odată cu trecerea timpului, se amplifică.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 17.10.2019 – Campania de recrutare și informare

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin a desfășurat, în perioada 15-16.10.2019, Campania de recrutare si informare în liceele din Municipiul Drobeta-Turnu Severin și Municipiul Orșova, în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ colaboratoare, din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, sesiunea 2020, pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare.

Este vorba despre – INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR, respectiv:

 • Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- București(specializarea Ordine și siguranță publică – penitenciare)
 • Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” –București (Specializarea Psihologie-Informații)
 • Universitatea Națională de Apărare “Carol I”- București (specializarea Logistică)

– INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL, respectiv:

 • Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Terestre “Basarab I” Pitești (specializarea militară Auto, specializarea militară Construcții, specializarea militară Bucătar, specializarea Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică, specializarea Operare și mentenanță echipamente de comunicații)
 • Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg-Ocna

Echipa penitenciarului a prezentat elevilor interesați avantajele și beneficiile unui loc de muncă în sistemului penitenciar, dintre care amintim:

 • Asigurarea, în condiţii de gratuitate, a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;
 • Acordarea unei solde lunare pe toată durata studiilor;
 • Asigurarea unui loc de muncă imediat după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar;
 • Acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer/agent în sistemul administraţiei penitenciare;
 • Respectul din partea cetăţenilor şi statutul oferit de profesia de ofiţer/agent de penitenciare;
 • Loc de muncă stabil;
 • Salariu motivant;
 • Posibilitatea de face parte dintr-un segment important al siguranţei, apărării şi ordinii publice;
 • Activitate variată, ce presupune curaj, inteligenţă şi multă comunicare;
 • Numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei.

 

 

COMUNICAT DE  PRESĂ – Festivitate depunere jurământ de credință

Astăzi, 02.09.2019, la sediul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, a avut loc festivitatea depunerii jurământului de credință a unui număr de 8 absolvenți ai celei de-a 23-a promoții a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare – Târgu-Ocna, promoția 2019 ”Nicolae Bălcescu”.

În prezența directorului penitenciarului și a personalului unității, au rostit jurământul sacru de credință față de țară și Constituție, devenind astfel agenți de poliție penitenciară

Pe întreg parcursul carierei, polițiștii de penitenciare se vor confrunta cu provocări, asumându-și riscuri deosebite în exercitarea atribuțiilor de serviciu în misiuni de pază, escortare și supraveghere, vor pune în aplicare legislația privind executarea pedepselor privative de libertate și a celorlalte măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competențelor stabilite prin lege.

Ceremonialul a reprezentat un moment încărcat de emoții și sperața atingerii unor standarde profesionale și umane înalte, maturitate și performanță, perfecționarea continuă determinând credibilitatea şi identitatea noastră ca polițiști de penitenciare.

 

COMUNICAT DE  PRESĂ – Ziua imnului național

În fiecare an, pe 29 iulie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Imnului Naţional. La Drobeta-Turnu Severin, municipalitatea a organizat cu acest prilej un ceremonial de sărbătorire în Piaţa Drapelului din faţa Prefecturii,  Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin participând pe această cale cu un detașament.

Momentul intonării imnului a crescut emoția celor prezenți prin interpretarea sa de către copilul, solist Nicolas Spârlea, ca simbol al transmiterii spiritului patriotic român către generațiile viitoare.

 

 

COMUNICAT DE  PRESĂ – Lansare de carte

Astăzi, 19.07.2019, la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, cu participarea personalului unității, a avut loc lansarea de carte a colonelului Dumitru Tudor, denumită “Șeriful”, roman ce conține pe de o parte refluxul unor stări de conștiință, iar pe de altă parte vulnerabilitatea ființei umane supusă la tot felul de experiențe mai mult sau mai putin favorabile comunității.

Temeinica pregătire profesională a domnului Dumitru Tudor, fiind ofițer de poliție judiciară al Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți între ani 1977-1991, director al Agenției de detectivi particulari “Tudor” din anul 1991 până în prezent și al ziarului de specilitate “Detectivul”, lector universitar  al Facultății de Management din cadrul Universității din Craiova, la care se adaugă o pasiune și un spirit de dăruire și sacrificiu exemplare, toate acestea sunt aspecte ce conturează dubla ipostază de autor și erou de carte a domnului Dumitru Tudor.

Cazurile prezentate de către acesta reflectă adevărate povestiri polițienești, munca de zi cu zi a polițistului aflat într-o lume nonfictivă, în care, uneori, ficțiunea este depășită de realitate.

Volumul “Șeriful” al lui Dumitru Tudor cuprinde autentice lecții de demnitate, pline de învățăminte, ce vor modela modele de generații de ofițeri, de a trezi ambiții de a nu fi mai presus de lege, de a veghea, cu orice riscuri, la respectarea ei.

 

INFORMARE

În fiecare an, la data de 29 iunie, în sistemul penitenciar românesc se sărbătorește “Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare”, zi ce coincide cu prăznuirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, propovăduitori ai creștinismului în întreaga lume și ocrotitorii sistemului carceral.

Legea nr.293 din 28 iunie 2004, modificat și completată privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor – la articolul 77, stipulează: “Ziua de 29 iunie se proclamă ca zi a personalului din sistemul administrației penitenciare”.

În acest sens, Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin se preocupă de organizarea unor activități desfășurate cu ocazia serbării anuale a “Zilei personalului din sistemul administrației penitenciare”, care vor avea loc în data de 28.06.2019, ora 13:00, la Palatul Culturii “Theodor Costescu” – sala “Virgil Ogășanu”. Scopul acestor activități este acela de a valorifica, recunoaște și recompensa munca și performanțele profesionale ale cadrelor din Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, consolidarea sentimentului de apartenență profesională al angajaților, precum și cunoașterea specificului muncii lucrătorilor de penitenciare.

Privind cu încredere și speranță că scopul esențial al instituției penitenciare, acela de a contribui la umanizarea societății, este îndeplinit, considerăm că meritele deosebite ale colegilor noștri aduc în prim-planul social calitatea muncii pe care o prețuim.

COMUNICAT DE  PRESĂ – Ofertă educațională

Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin a desfășurat, în această săptămână, Campania de recrutare si informare în liceele din oraș, în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ colaboratoare, din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, sesiunea 2019, pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare.

Este vorba despre – INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR, respectiv:

 • Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- București(specializarea Ordine și siguranță publică – penitenciare, 40 locuri femei și bărbați),
 • Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” –București (Specializarea Psihologie-Informații, 5 locuri femei și bărbați),
 • Universitatea Națională de Apărare “Carol I”- București (specializarea Logistică, 10 locuri femei și bărbați)

– INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL, respectiv:

 • Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Terestre “Basarab I” Pitești (specializarea militară Auto – 5 locuri femei și barbați, specializarea militară Construcții- 3 locuri femei și barbați, specializarea militară Bucătar- 10 locuri femei și barbați, specializarea Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică – 5 locuri femei și barbați, specializarea Operare și mentenanță echipamente de comunicații – 5 locuri femei și bărbați)
 • Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg-Ocna (210 locuri bărbați, 30 locuri femei)

Echipa penitenciarului a prezentat elevilor interesați avantajele și beneficiile unui loc de muncă în sistemului penitenciar, dintre care amintim:

 • Asigurarea, în condiţii de gratuitate, a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;
  § Acordarea unei solde lunare pe toată durata studiilor;
  § Asigurarea unui loc de muncă imediat după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar;
  § Acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer/agent în sistemul administraţiei penitenciare;
  § Respectul din partea cetăţenilor şi statutul oferit de profesia de ofiţer/agent de penitenciare;
  § Loc de muncă stabil;
  § Salariu motivant;
  § Posibilitatea de face parte dintr-un segment important al siguranţei, apărării şi ordinii publice;
  § Activitate variată, ce presupune curaj, inteligenţă şi multă comunicare;
  § Numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

Cererile de înscriere vor fi depuse, la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, după cum urmează:

 • până la data de 06.2019, ora 15.00 pentru Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- București
 • până la data de06.2019, ora 15:00 pentru Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” –București și Școala Militară de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Terestre “Basarab I” Pitești
 • până la data de 06.2019, ora 15:00 pentru Universitatea Națională de Apărare “Carol I”-București
 • până la data de 07.2019, ora 15:00 pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg-Ocna

       Informații privind condițiile generale și specifice de participare la concursurile de admitere se pot obține la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, strada Carol Davila, nr. 5, județul Mehedinți sau la telefon: 0252 317750 interior 106, precum și pe pagina Administrației Naționale a Penitenciarelor: http://anp.gov.ro/cariera/admitere-institutii-de-invatamant-2/admitere-2019/.

COMUNICAT DE PRESA – Activități specifice Sărbătorilor Pascale

În perioada 15.04.2019 – 30.04.2019, la nivelul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin  se desfăşoară, cu persoanele private de libertate, activităţi specifice Sfintelor Sărbători Pascale.

Pentru a veni în întâmpinarea acestui eveniment religios, de o semnificaţie şi importanţă deosebită în rândul creştinilor, se desfășoară o serie de activităţi care vor implica, sensibiliza şi responsabiliza persoanele private de libertate, prin valorificarea abilităţilor, aptitudinilor şi intereselor acestora, cu suportul din partea voluntarilor, instituţiilor şi fundaţiilor partenere. Varietatea acestor activități oferă posibilitatea de a opta pentru cel puţin una dintre acestea, iar desfăşurarea acestora va fi realizată în conformitate cu nevoile identificate în rândul persoanelor private de libertate.

A avut loc așadar o vizită a persoanelor private de libertate la instituții din județul Mehedinți, respectiv la Azilul de Bătrâni Vânjuleț și Centrul de Plasament Drobeta-Turnu Severin, prilej în care acestea au susținut un program artistic specific Sărbătorilor Pascale și, mai mult, din fondul financar al acestora, au oferit cadouri atât bătrânilor, cât și copiilor instituționalizați în aceste unități.

Pentru deținuții ai căror copiii se află în măsura de protecție specială – plasament, s-au organizat și desfășurat întâlniri în cadrul penitenciarului, dezvoltând pe această cale comunicarea cu mediul familial şi de suport, necesare perceperii şi trăirii sărbătorilor în spaţiul carceral.

De asemenea, persoane private de libertate individualizate în regimul deschis, au vizitat Mănăstirea Sfânta Ana din Orșova , intensificând activitățile moral – religioase tradiționale, care să le reamintească acestora de normalitatea vieții creștine și de atenția ce trebuie acordată sufletului și relației personale cu semenii și cu Dumnezeu.

Persoanele private de libertate nevizitate au primit un număr de 77 de pachete din partea colaboratorilor neguvernamentali, sprijinind procesul de reinserţie socială a persoanelor custodiate.

COMUNICAT DE  PRESĂ  – Schimb de experiență și diseminarea modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale

 

              Vineri, 19.04.2019, la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții sectorului reintegrare socială din Regiunea Sud-Vest Oltenia, având ca tematică promovarea modelelor de bună practică, clarificarea unor aspecte problematice, dar şi facilitarea colaborării între instituții.

               Pentru o aplicare uniformă a procedurilor interinsituționale și pentru a facilita schimbul de experiență, se impune organizarea unei întâlniri între factorii de conducere din sectorul reintegrare socială. Acest lucru s-a concretizat prin prezența a 13 reprezentanți din cele 5 penitenciare ce aparțin Regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv: Penitenciarul Târgu-Jiu, Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova, Penitenciarul Craiova-Pelendava, Penitenciarul de Minori și Tineri-Craiova și Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin.
               Pe această cale s-au identificat şi promovat exemple de bună practică la nivel regional și s-au dezbătut prevederile procedurilor inter-instituționale.

 

 

COMUNICAT DE  PRESĂ – Bursa locurilor de muncă

 

                      În data de 12.04.2019, în intervalul orar: 10.00 – 12.00, la Palatul Culturii Theodor Costescu, șapte persoane private de libertate care execută pedepsa în regim deschis și semideschis au participat la Bursa locurilor de muncă, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți.

Este vorba de persoane private de libertate care se află în ultima perioadă de executare a pedepsei şi în apropierea termenului de a fi discutate în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată, din rândul celor care sunt calificate profesional sau necalificate, dar care posedă abilităţi practice într-o meserie precum și din rândul celor care s‑au implicat în mod constant în activităţile lucrative desfăşurate în interesul locului de deţinere.

În vederea creșterii şanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale, activitatea în sine s-a concretizat prin realizarea de interviuri între persoanele private de libertate şi cei 75 agenţi economici locali prezenți. S-a urmărit astfel oferirea unei oportunităţi pentru fiecare dintre participanţi de a deveni un potenţial angajat după punerea în libertate, stimularea interesului şi motivării de participare în activităţile economiei formale a persoanelor private de libertate precum și combaterea marginalizării şi discriminării pe piaţa forţei de muncă a acestora.

 

COMUNICAT DE  PRESĂ  – 09.01.2019

Astăzi, 08 ianuarie 2019, la sediul Penitenciarului Drobeta- Turnu Severin, s-a desfășurat festivitatea de depunere a jurământului de credință, de către un ofițer, respectiv un agent debutanți, care au trecut în rândul funcționarilor publici cu statut special definitivi. Aceștia  au urmat cursul de instruire inițială în perioada 31.12.2017- 31.12.2018, studiind aspectele teoretice și practice necesare executării serviciului în cadrul sistemului penitenciar, familiarizându-se totodată cu cadrul legislativ-normativ care reglementează activitatea în domeniu.

Pentru aceștia, rostirea jurământului de credință va deveni un nou mod de viață, dedicat serviciului public și menținerii ordinii de drept, cu convingerea că zi de zi vor trebui să-și dăruiască toată priceperea și știința în slujba societății.

 

COMUNICAT DE  PRESĂ  – 20.12.2018

 

Astăzi, 20 decembrie 2018, începând cu ora 09:00, la sediul Penitenciarului Drobeta- Turnu Severin, a avut loc festivitatea depunerii jurământului de credință a unui număr de 12 agenți și a unui ofițer de penitenciare.

Cuprinși de emoții, în prezența directorului penitenciarului și a personalului unității, au rostit jurământul sacru de credință față de țară și Constituție, devenind astfel funcționari publici cu statut special definitivi.

Pentru aceștia, ceremonialul a reprezentat un moment  încărcat de speranța atingerii unor idealuri înalte, dar și un legământ față de valorile sistemului administrației penitenciare, reprezentând baza dezvoltării unui spirit de loialitate, profesionalism, respect față de lege și față de drepturile fundamentale ale persoanelor custodiate.

 

COMUNICAT DE  PRESĂ – 04.12.2018

1 Decembrie – 100 de ani România

Ziua Naţională a României şi împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire au constituit un prilej de sărbătoare în fiecare dintre orașele țării noastre, moment marcat și la Drobeta-Turnu Severin.

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români, credința acelora care au înfăptuit Unirea că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună, întru-un singur stat, eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri nu ar fi fost posibil, toate aceste lucruri au fost comemorate în această zi înălțătoare, moment în care au fost depuse coroane la Monumentul Eroilor de către angajații Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin și de asemenea, unitatea noastră a participat la Parada Militară organizată în acest sens.

COMUNICAT DE PRESĂ – 23.11.2018

Campionatul de fotbal regional Cupa Porțile de Fier

             Activitățile sportive, competițiile sportive, precum și programele de educație fizică și sport au reprezentat o inițiativă pe linia consolidării și menținerii spiritului de colegialitate între persoanele private de libertate aflați în custodia Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin.             

           Astăzi, 23 noiembrie 2018, Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin organizează ediția din  anul 2018 a Campionatului de fotbal regional – Cupa Porțile de Fier, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți, Primăria Drobeta-Turnu Severin, la care sunt invitate echipele de fotbal ale persoanelor private de libertate din penitenciarele aparținând Regiunii Sud-Vest Oltenia, individualizate în regim deschis și semideschis.

            Campionatul de fotbal regional se organizează anual, începând cu anul 2009 și are drept scop crearea cadrului general și unitar de organizare și desfășurare a concursurilor sportive în vederea eficientizării activităților derulate cu persoanele private de libertate și a menținerii tonusului fizic și psihic corespunzator.    

 

COMUNICAT DE  PRESĂExercițiu tactic 31.10.2018

 

Miercuri, 31.10.2018, la sediul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, echipele de intervenţie pentru situaţii de urgenţă ale unității, alături de forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Drobeta”, au desfășurat un  exerciţiu tactic, ce a avut ca scop însuşirea, de către membrii grupei de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă de la nivelul penitenciarului, a modalităţilor în care se intervine în cazul unui incendiu la atelierele zonale, conducerea/gestionarea corectă a intervenţiei, în scopul minimizării riscurilor existente asupra personalului care intervine, precum și cunoaşterea, de către personalul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a căilor şi a modului de evacuare.

Prin grija șefilor structurilor anterior menționate, în baza planului de acțiune întocmit la nivel interinstituțional, scenariul a constat în izbucnirea unui incendiu în curtea din faţa atelierelor zonale, curte în care se află depozitate materiale de construcţie, materiale textile şi resturi provenite de la lucrările de întreţinere efectuate în penitenciar.

Pentru lichidarea incidentului simulat, au acţionat, în sistem integrat, forţe aparţinând Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, în număr de 14 lucrători structurați în grupă de intervenție, grupă tehnică, grupă de deblocare, grupă de salvare și de evacuare, și un efectiv de 20 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Drobeta”, care au intervenit cu patru autospeciale.

Conducerea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin mulțumește pentru profesionalismul, disponibilitatea și operativitatea manifestată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta”.

 

 

INFORMARE  30.10.2018

Vă informăm că, începând cu data prezentei, la nivelul Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, doamna subinspector de penitenciare  Alina Larisa BOCEA se desemnează a fi responsabilul cu difuzarea informațiilor de interes public/ purtătorul de cuvânt al unității.

În speranța continuării bunei colaborări, vă transmitem datele de contact aferente:

       Telefon mobil: 0752302476;

       Telefon fix: 0252317459,0252317750;

       Fax:0252317751;

       E-mail: alina.bocea@anp.gov.ro , ptrseverin@anp.gov.ro.

 

 

COMUNICAT PRESA-ACTIVITATI CARITABILE

            În data de 13 aprilie 2017, un număr de 14 persoane private de libertate care execută pedepse privative de libertate în regim deschis și semideschis ,de la secția exterioară Vînjuleț au făcut o bucurie celor  21 de vârstnici aflați în centrul de bătrâni din comuna Vînjuleț .

Persoanele private de libertate au oferit câte o felicitare cu temă pascală realizată în cadrul activităților artistice derulate în penitenciar, precum și cadouri constând în produse alimentare specifice perioadei,  achiziționate de către aceștia de la marketul unității.

Activitatea se înscrie în seria de activităţi derulate în cadrul proiectului de activitate „Învierea  lui Isus Hristos,nădejdea Învierii noastre”

 

COMUNICAT DE PRESA PROIECT- BURSA LOCURILOR DE MUNCA

             Astăzi, 07 aprilie 2017, în cadrul proiectului „Bursa locurilor de muncă” un număr de șapte persoane private de libertate care execută pedepse privative de libertate în regim deschis,calificați în meseriile de conducător auto,sudor,mecanic și bucătar  au participat la Bursa  Generală a Locurilor de Muncă, organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinți, la Hotelul Continental, din Drobeta Turnu Severin .

Cu această ocazie, persoanele participante au avut ocazia să interacţioneze cu angajatorii din judeţul Mehedinți, să se informeze cu privire la piaţa locurilor de muncă şi să identifice oportunităţi de angajare după liberare.

Activitatea se înscrie în seria de activităţi destinate îmbunătăţirii şanselor de reintegrare în societate a persoanelor private de libertate, exersarea atitudinilor persoanelor private de libertate în cadrul unor interviuri de angajare, sensibilizarea angajatorilor cu privire la nevoile persoanelor private de libertate şi  la perspectivele de ocupare a unui loc de muncă ,promovarea, pe piaţa muncii, a unei categorii de forţă de muncă specială şi conștientizării societăţii civile cu privire la faptul că persoanele aflate în detenţie sunt parte componentă activă a societăţii.

 

INFORMARE DE PRESĂ 30.12.2016

Începând cu data de 30.12.2016 domnul subcomisar de penitenciare Răzvan Vasile LĂPUSTE este numit în functia de Director al Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, urmare a promovării concursului organizat în acest sens, de către Administratia Natională a Penitenciarelor. Până în prezent domnul subcomisar de penitenciare Răzvan Vasile LĂPUȘTE a îndeplinit funcția de director adjunct.

Echipa managerială a Penitenciarului Drobeta Turnu Severin:

– comisar sef de penitenciare Petrisor Virgil RIDICHIE – director adjunct reintegrare socială;

– comisar sef de penitenciare Mircea ZAMFIR – director adjunct economico-administrativ;

– comisar sef de penitenciare Gheorghe SAVESCU – director adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar.

Purtător de cuvânt al Penitenciarului Drobeta Turnu Severin:

– comisar sef de penitenciare Valerică Stefan CIOCEA.

 

COMUNICAT BURSA LOCURILOR DE MUNCA

             Astăzi, 20 octombrie 2016, un grup de 6 persoane private de libertate care execută pedepse privative de libertate în regim deschis şi semideschis au fost prezentate la Bursa  Locurilor de Muncă, organizată la sala de conferință a Hotelului Continental, din Drobeta Turnu Severin, sub coordonarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinți.

Cu această ocazie, persoanele participante au avut ocazia să interacţioneze cu angajatorii din judeţul Mehedinți, să se informeze cu privire la piaţa locurilor de muncă şi să identifice oportunităţi de angajare după liberare.

Activitatea se înscrie în seria de activităţi destinate îmbunătăţirii şanselor de reintegrare în societate a persoanelor private de libertate, exersării de către persoanele deţinute în penitenciar a unor conduite care să faciliteze dezvoltarea personală precum şi conștientizării societăţii civile cu privire la faptul că persoanele aflate în detenţie sunt parte componentă activă a societăţii.

 

COMUNICAT DE VORBA CU PERSONALITATILE LOCALE

         În data de 30 septembrie 2016, începând cu ora 10:00, la clubul din incinta Penitenciarului Drobeta Turnu Severin a avut loc o întâlnire în cadrul proiectului „De vorbă cu personalităţile locale„, activitate la care a fost invitată să participe doamna Ancuța BOBOCEL,  sportivă de performanță pe distanțe lungi din România, care s-a specializat la proba de 3000 de metri cu obstacole. Aceasta a reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară din 2008 și din 2012, a participat de două ori la Campionatul Mondial de Atletism (2007 și 2009), iar în 2009 a câștigat Campionatul European de Atletism sub 23 și Jocurile Francofoniei.

Cu această ocazie doamna Ancuta BOBOCEL a prezentat aspecte din cariera sa profesională, exemplificând o parte din calităţile de care trebuie să dea dovadă un sportiv pentru atingerea unor înalte performanţe, calităţi precum: disciplina, rigurozitatea, munca, seriozitatea şi perseverenţa.

La aceasta activitate au participat 25 de persoane private de libertate din categoria TINERI.

 

COMUNICAT DE PRESA 12.09.2016

  Comunicat de presă –  Noul An Scolar 2016-2017

In cadrul Penitenciarul  Drobeta Turnu-Severin  si anume  la Secția Exterioară Vînjuleț s-a marcat azi 12.09.2016 deschiderea  noului an școlar, eveniment încărcat de  emoții și speranțe  atât pentru deținuții înscriși , cât și pentru dascălii lor.

În anul școlar 2016-2017 au fost  înscrisi un număr de 22 elevi pentru învățământul  primar   ( clasele I-IV ) și un număr de 27 elevi  pentru  învățământul gimnazial ( clasele V-VIII).

La festivitatea de deschidere a noului an școlar a participat  alături de profesori și elevi  directorul adjunct educație și asistență psihosocială din cadrul unității noastre comisar șef de penitenciare Valerică CIOCEA care a transmis totodata și mesajul  Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Evenimentul   a fost oficializat  și de o slojbă religioasă susținută de către preotul capelan  comisar de penitenciare Vasile GHERGHINESCU.

Mult suscces în noul an școlar 2016-2017!

 

COMUNICAT DE PRESA 09.09.2016

Comunicat de presă – Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului – 10 septembrie

Penitenciarul  Drobeta Turnu-Severin  a marcat Ziua Mondială  de Prevenire a Suicidului – 10 septembrie în cadrul Proiectului ” Viața are sens ”  printr-o serie de activități educative și de asistență psihosocială în vederea sensibilizării personalului din  sistemul penitenciar, a persoanelor private de libertate și a colaboratorilor  din comunitatea  locală în problematica suicidului.

Perioada de desfășurare a activităților din cadrul acestui proiect este 22.08- 12.09.2016, iar astăzi 09.09.2016 , orele 1100-1230 a avut loc o masă rotundă în cadrul așezământului de deținere la care au participat specialisti din rândul  partenerilor din comunitatea  locală,  respectiv din cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean Mehedinți,  Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere  Antidrog Mehedinți  și Episcopia Severinului si Strehaiei.

La întâlnirea de lucru a fost prezentată  o piesă de teatru pusă în scenă de către deținuții  de la Secția Exterioară Vînjuleț, a fost vizionat materialul video ”  Viața e un dar, nu o opțiune ”  și au avut loc dezbateri cu privire la modalitățile reale de prevenire  generală, secundară și terțiară  a suicidului.

Tot în această perioadă  asistentul social din penitenciar a susținut  activități de mediere  a relațiilor  deținuților vulnerabili cu familia   și reprezentanți  ai  organizațiilor guvernamentale si neguvernamentale  care au avut ca scop  facilitarea   dezvoltării unor relații de suport în viitor.

 

 

INFORMARE DE PRESĂ25.11.2013

Competiție Sportivă de Fotbal în sală „Cupa Porțile de Fier”

             Vineri, 22 noiembrie 2013, orele 9.00-13.00, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin a organizat în colaborare cu Primăria Drobeta Turnu Severin și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Mehedinți, la sala polivalentă din municipiu, Competiția Sportivă de Fotbal în sală „Cupa Porțile de Fier” – ediția a V-a – cu participarea Colegiului Tehnic Decebal, Colegiului Dl Tudor, Colegiului Transporturi Auto și selecționata persoanelor private de libertate din Penitenciarul Drobeta Turnu Severin.

Competitia a fost castigată de echipa persoanelor private de libertate din Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, s-au acordat diplome, cupe și medalii tuturor participanților. Daesemenea a fost premiat cel mai bun portar al competiției și golgheterul competitiei.

Evenimentul a fost mediatizat in presa si televiziunile locale de către: TELE 2 Drobeta, RTS și KARISMA TV.

COMUNICAT DE PRESA – 22.06.2016 – Proiect „Biblioteca vie”

 

Penitenciarul  Drobeta Turnu Severin în colaborare cu Palatul Culturii Theodor Costescu organizează în data de 28.06.2016 începând cu ora 10 , proiectul Biblioteca Vie. Activitatea va avea loc în zona de promenadă din apropierea fântânii cinetice din municipiul nostru.

           Biblioteca vie funcționează întocmai ca o bibliotecă oarecare, la care cititorii vin să împrumute diverse cărți, doar că acestea sunt însuflețite, sunt OAMENI, dispuși să împărtășească din experiența directă cu mediul penitenciar și capabili    să-și exprime sentimentele în fața altor semeni.

Ineditul acestei biblioteci este acela că fiecare carte este propriul autor, iar transpunerea realității nu este alterată de imaginația scriitorului, ci are rădăcini în viața trăită în mod direct.

Proiectul își propune, să ofere comunității o imagine corectă despre realitatea sistemului penitenciar, fără tendințe de cosmetizare, urmărind diminuarea stereotipurilor și a părerilor preconcepute.

COMUNICAT DE PRESA -27.06.2016 – „ZIUA PORTILOR DESCHISE” si „BIBLIOTECA VIE”

 

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin organizează miercuri, 29.06.2016, „Ziua Porților Deschise”, la sediul din str. Carol Davila, nr. 5, localitatea Drobeta Turnu Severin.

 

Cu ocazia acestui eveniment se vor putea vizita mai multe locuri reprezentative din penitenciar, în vederea informării asupra activităților desfășurate zilnic cu persoanele private de libertate, pentru pregătirea reintegrării acestora în societate.

Invităm pe această cale persoanele interesate, societatea civilă, instituțiile partenere, ONG-uri, membrii de familie ai personalului.

 

Programul de vizitare a penitenciarului este următorul:

 

 • ora 1130             – tur de prezentare pentru reprezentanții instituțiilor colaboratoare/partenere;
 • ora 1200             – tur de prezentare pentru membrii de familie ai personalului penitenciarului;
 • ora 1230             – tur de prezentare pentru persoanele interesate/civili/societatea civilă/ONG-uri;
 • ora 1300          –  tur de prezentare pentru reprezentanți mass-media.

 

Adresăm rugămintea ca persoanele vizitatoare așa cum sunt stabilite seriile (și nu în afara acestora) să se prezinte la sediul penitenciarului cu 10 minute înainte de planificarea seriei, în vederea realizării activităților specifice accesului într-un penitenciar.

 

Accesul se realizează în baza actului de identitate aflat în perioada de valabilitate (carte de identitate/buletin identitate/pașaport-toate cu fotografie), persoanele vizitatoare trebuind să se supună controlului antiterorist și de specialitate, să predea spre păstrare pe toată durata vizitei, bunurile și obiectele interzise în penitenciar (telefoane mobile, accesorii, obiecte ascuțite, tăioase, înțepătoare, substanțe interzise,etc.) prevăzute de Legea 254/2013, respectiv de HG 157/2016.

 

Nu pot să viziteze penitenciarul persoanele care au inderdicție de acces în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin.       

 

Activitățile sunt organizate cu ocazia sărbătoririi anuale a „Zilei lucrătorului de penitenciare”, odată cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitori ai sistemului penitenciar românesc.

 

Precizâm faptul că tot cu acest prilej, în data de 28.06.2016, începând cu ora 1000, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin în colaborare cu Palatul Culturii Theodor Costescu, organizează o întălnire cu societatea civilă, în zona de promenadă din apropierea Fântânii Cinetice din localitatea Drobeta Turnu Severin, în cadrul proiectului „Biblioteca vie”.

Proiectul este inițiat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, având ca scop oferirea unei imagini corecte despre realitatea sistemului penitenciar, fără tendințe de cosmetizare, urmărind diminuarea stereotipurilor și a părerilor preconcepute. Activitatea vizează funcționarea întocmai ca o bibliotecă oarecare, la care cititorii vin să împrumute diverse cărți, doar că acestea sunt însuflețite, sunt OAMENI, dispuși să împărtășească din experiența directă cu mediul penitenciar și capabili să-și exprime sentimentele în fața altor semeni.

 

Ineditul acestui proiect este acela că fiecare carte este propriul autor, iar transpunerea realității nu este alterată de imaginația scriitorului, ci are rădăcini în viața trăită în mod direct.

 

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.