Astăzi 27-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de agent (operativ), din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar, din cadrul Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

Proces – verbal rezultate finale – afișat în data de 22.09.2023

Proces verbal rezultate soluționare contestații – afișat în data de 22.09.2023

Proces-verbal rezultate probă scrisă  – afișat în data de 16.09.2023

Barem evaluare și notare probă scrisă  – afișat în data de 14.09.2023, ora 17:40

Modificare calendar estimativ probe concurs:

Modificare calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 13.09.2023

Proba scrisă:

Planificare probă scrisă – afișat în data de 13.09.2023

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afișat în data de 13.09.2023

Planificare proba interviului  – afișat în data de 12.09.2023

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 12.09.2023

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – 11.09.2023

Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice– 11.09.2023

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – 31.08.2023

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 31.08.2023

Rezultate verificare dosare concurs:

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs – afișat în data de 25.08.2023

Rezultate finale testare psihologicăafișat în data de 09.09.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 09.08.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 08.08.2023

Rezultate iniţiale testare psihologică : 26.07.2023, 27.07.2023,Echivălari,28.07.2023

Replanificare testare psihologică 01.08.2023

Replanificare testare psihologică 28.07.2023

Planificări testare psihologică:24-28.07.2023

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Tabel nominal verificare dosare – afișat în data de 04.05.2023

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (laborant stație de epurare) din sectorul economico-administrativ, din cadrul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin

Rezultate finale concurs :

Rezultate finale concurs – afișat în data de 11.05.2023

Modificare calendar estimativ probe concurs:

Modificare calendar estimativ probe concurs – afișată în data de 04.05.2023

Probă scrisă:

Proces- verbal rezultate probă scrisă  – afișat în data de 08.05.2023

Barem evaluare și notare probă scrisă  – afișat în data de 04.05.2023

Planificare probă scrisă – afișată în data de 03.05.2023

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afișate în data de 03.05.2023

Planificare proba interviului afișată în data de 02.05.2023

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului  – afișate în data de 02.05.2023

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișată la data de 28.04.2023

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat la data de 28.04.2023

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testarea psihologică – afișat în data de 28.02.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 27.02.2023

Rezultate inițiale testare psihologică: 14.02.2023

Planificări testare psihologică:14.02.2023

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunțul de concurs

 • Anexa 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum și bliografia și tematica de concurs
 • Anexa 2 – Prezentarea  generală  a  postului
 • Anexa 3 –  Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Plăti 2021

Plati aprilie 2021- tl.XIII Plati august 2021- tl.XIII Plati dec 2021- tl.XIII Plati feb 2021- tl.XIII Plati ian 2021- tl.XIII Plati iulie 2021- tl.XIII Plati iunie 2021- tl.XIII Plati mai 2021- tl.XIII Plati martie 2021- tl.XIII Plati nov 2021- tl.XIII Plati oct 2021- tl.XIII Plati sept 2021- tl.XIII Plati titlul I – aprilie 2021 Plati titlul I – august 2021 Plati titlul I – dec 2021 Plati titlul I – feb 2021 Plati titlul I – ian 2021 Plati titlul I – iulie 2021 Plati titlul I – iunie 2021 Plati titlul I – mai 2021 Plati titlul I – martie 2021 Plati titlul I – nov 2021 Plati titlul I – oct 2021 Plati titlul I – sept 2021 plati tl II -apr 2021 plati tl II -aug 2021 plati tl II -dec 2021 plati tl II -feb 2021 plati tl II -ian 2021 plati tl II -iulie 2021 plati tl II -iunie 2021 plati tl II -mai 2021 plati tl II -mart 2021 plati tl II -nov 2021 plati tl II -oct 2021 plati tl II -sept 2021 plati tl IX -apr 2021 plati tl IX -aug 2021 plati tl IX -dec 2021 plati tl IX -feb 2021 plati tl IX -ian 2021 plati tl IX -iulie 2021 plati tl IX -iunie 2021 plati tl IX -mai 2021 plati tl IX -mart 2021 plati tl IX -nov 2021 plati tl IX -oct 2021 plati tl IX -sept 2021

← Către pagina principală

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 6 posturi de agent operativ (5 posturi pentru bărbați și 1 post pentru femei)

Rezultate finale concurs:

Tabel nominal rezultate finale – afișat la data de 11.11.2022, ora 18:35

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă: 

Tabel nominal rezultate soluționare contestații– afișat în data de 11.11.2022, ora 18:35

Probă scrisă:

Proces-verbal rezultate probă scrisă – afișat în data de 05.11.2022

Barem evaluare și notare probă scrisă – afișat în data de 03.11.2022, ora 18:30

Planificare probă scrisă – afișată în data de 02.11.2022

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afșate  în data de 02.11.2022

Planificare proba interviului – afișat în data de 01.11.2022

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișate în data de 01.11.2022

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișată în data de 31.10.2022

Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișată în data de 31.10.2022

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișată în data de 28.10.2022

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 28.10.2022

Rezultate verificare dosare concurs :

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 5 posturi de agent operativ (bărbați) – afișat în data de 29.08.2022

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a unui post de agent operativ (femei) – afișat în data de 29.08.2022

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate finale testare psihologică – afișat în data 16.08.2022

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în 02.08.2022

Rezultate iniţiale testare psihologică : 

20-21.07.2022 , 25.07.2022 , Erată

Planificări testare psihologică:

Centrul de testare Penitenciarul Timișoara: 19-20-21.07.2022 ; 25.07.2022; 25.07.2022

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 14 de posturi de agent operativ (12 posturi pentru bărbați și 2 posturi pentru femei) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

Rezultate finale concurs :

Tabel nominal rezultate finale– afișat în data de 30.12.2021

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

Tabel nominal rezultate soluționare contestații – afișat în data de 30.12.2021

Modificare calendar estimativ probe concurs:

Modificare calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 27.12.2021

Proba scrisă:

Proces-verbal rezultate probă scrisă – afișat în data de 27.12.2021

Rezultate soluționare contestații barem de evaluare și notare – afișat în data de 27.12.2021

Barem evaluare și notare probă scrisă – afișat în data de 23.12.2021 ora 22:25

Planificare probă scrisă – afișat în data de 22.12.2021

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afișat în data de 22.12.2021

Planificare proba interviului – afișat în data de 19.12.2021

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului -afișat în data de 19.12.2021

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 17.12.2021

Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișat în data de 17.12.2021

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice– afișat în data de 15.12.2021

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 14.12.2021

Rezultate verificare dosare concurs :

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 12 posturi de agent operativ (bărbați)– afișat în data de 15.12.2021

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 2 posturi de agent operativ (femei)– afișat în data de 15.12.2021

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate finale testare psihologica– afișat în data de 06.12.2021

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 06.12.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 23.11.2021

Rezultate iniţiale testare psihologică : 

12.11.2021;18.11.2021;19.11.2021;22.11.2021

Planificări testare psihologică:

Centrul de testare Penitenciarul Timișoara:

12.11.2021;18.11.2021;19.11.2021;22.11.2021

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

21.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de asistent medical generalist din cadrul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin

Rezultate finale concurs :

Asistent (medical generalist) – afișat în data de 28.01.2022

Rezultate probă scrisă:

Asistent (medical generalist)  – afișat în data de 21.01.2022

Barem de evaluare și notare probă scrisă:

Asistent (medical generalist) afișat în data de 19.01.2022, ora 18:00

Planificare probă scrisă:

Asistent (medical generalist) – afișat în data de 17.01.2022

Rezultate probă interviu:

Asistent (medical generalist) – afișat în data de 17.01.2022

Planificare probă interviu : 

Asistent (medical generalist) – afișat în data de 17.01.2022

Rezultate proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu:

Asistent medical (generalist) – afișat în data de 17.01.2022

Planificare proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu : 

Asistent medical (generalist) – afișat în data de 13.01.2022

Calendar estimativ probe concurs:

Asistent medical generalist – afișat în data de 05.01.2022

Rezultate verificare dosare concurs : 

Asistent medical generalist afișat în data de 11.01.2022

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate finale testare psihologica – afișat în data de 30.12.2021

Rezultate iniţiale testare psihologică : 

15.11.2021; 20.12.2021

Planificări testare psihologică:

15.11.2021 ;20.12.2021

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Asistent medical generalist – afișat în data de 15.10.2021

Anunț de concurs

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

Chestionar COVID

Informaţii-COVID

← Către pagina principală

21.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi din sectorul economico-administrativ din cadrul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, respectiv 2 posturi de agent (bucătar), 1 post de agent (gospodar), 1 post de agent (conducător auto), 1 post de agent (fochist)

Rezultate finale concurs :

Rezultate finale concurs – agent gospodar afișar în data de 28.01.2022

Rezultate finale concurs – agent bucătar – afișat în data de 13.01.2022

Rezultate finale concurs – agent conducător auto – afișat în data de 27.12.2021

Rezultate finale concurs – agent fochist – afișat în data de 16.12.2021

Rezultate probă scrisă:

Proces – verbal rezultate probă scrisă – agent gospodar – afișat în data de 25.01.2022

Proces – verbal rezultate probă scrisă – agent bucătar – afișat în data de 08.01.2022

Proces- verbal rezultate probă scrisă – agent conducător auto – afișat în data de 22.12.2021

Proces- verbal rezultate probă scrisă – agent fochist – afișat în data de 13.12.2021

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Barem evaluare și notare probă scrisă – agent gospodar – afișat în data de 23.01.2022, ora 15:15

Barem evaluare și notare probă scrisă– agent bucătar – afișat în data de 06.01.2022, ora 19:00

Barem evaluare și notare probă scrisă– agent conducător auto – afișat în data de 20.12.2021, ora 19:35

Barem evaluare și notare probă scrisă – agent fochist -afișat în data de 11.12.2021, ora 13:30

Planificare probă scrisă:

Planificare probă scrisă –  agent gospodar – afișat în data de 22.01.2022

Planificare probă scrisă– afișat în data de 05.01.2022

Planificare probă scrisă – agent conducător auto – afișat în data de 19.12.2021

Planificare probă scrisă – agent fochist – afișat în data de 10.12.2021

Rezultate probă interviu:

Rezultate proba de interviu – agent gospodar – afișat în data de 22.01.2022

Rezultate probă de interviu – agent bucătar – afișat în data de 05.01.2022

Rezultate probă de interviu – agent conducător auto – afișat în data de 19.12.2021

Rezultate probă de interviu– agent fochist – afișat în data de 10.12.2021

Planificare probă interviu : 

Agent (gospodar) – afișat în data de 04.01.2022

Agent (bucătar)– afișat în data de 03.01.2022

Agent (conducător auto) – afișat  în data de 17.12.2021

Agent (fochist) – afișat în data de 09.12.2021

Calendar estimativ probe concurs:

Agent (gospodar) -afișat în data de 04.01.2022

Agent (bucătar)– afișat în data de 31.12.2021

Agent (conducător auto)– afișat  în data de 17.12.2021

Agent (fochist)  afișat în data de 09.12.2021

Rezultate verificare dosare concurs : 

Agent (conducător auto) – afișat în data de 10.12.2021

Agent (gospodar)-afișat în data de 09.12.2021

Agent (bucătar) – afișat în data de 09.12.2021

Agent (fochist) – afișat în data de 09.12.2021

Rezultate finale testare psihologică: Agent fochist;  Agent bucatar;Agent gospodar;Agent conducător auto

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică : 

Agent bucătar:  19.11.2021

Agent conducător auto:25.11.2021

Rezultate iniţiale testare psihologică : 

Agent gospodar:09.11.2021;10.11.2021

Agent fochist;09.11.2021

Agent conducător auto:09.11.2021;10.11.2021

Agent bucătar:09.11.2021;10.11.2021

Planificări testare psihologică:

Centrul de testare Centrul de Detenție Craiova:

Agent gospodar:09-10.11.2021

Agent fochist:09.11.2021

Agent conducător auto:09-10.11.2021

Agent bucătar:09-10.11.2021

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

Chestionar COVID

Informaţii-COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

02.08.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (economist) și a unui post de agent (bucătar)

Rezultate finale concurs :

Rezultate finale concurs– ofițer economist – afișat în data de 22.12.2021

Rezultate finale concurs -agent bucătar – afișat în data de 14.12.2021

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă :

Rezultate soluționare contestații – ofițer economist – afișat în data de 22.12.2021

Rezultate probă scrisă:

Proces – verbal probă scrisă – ofițer economist – afișat în data de 17.12.2021

Proces- verbal rezultate probă scrisă – agent bucătar – afișat în data de 09.12.2021

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Barem evaluare și notare probă scrisă – ofițer economist – afișat în data de 15.12.2021, ora 20:30

Barem evaluare și notare probă scrisă -agent bucătar – afișat în data de 07.12.2021, ora 20:30

Planificare probă scrisă:

Planificare probă scrisă – ofițer economist – afișat în data de 14.12.2021

Planificare probă scrisă– agent bucătar- afișat în data de 06.12.2021

Rezultate probă de interviu:

Proces-verbal  rezultate probă interviuofițer economist – afișat în data de 14.12.2021

Rezultate proba interviu – agent bucătar-afișat în data de 06.12.2021

Planificare probă de interviu:

Planificare probă interviu – ofițer economist – afișat în data 13.12.2021

Planificare proba interviului agent bucătar– afișat în data de 03.12.2021

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Proces – verbal probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului  ofițer economist – afișat în data de13.12.2021

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Planificare probă practică – ofițer economist – afișat în data de 09.12.2021

Calendar estimativ probe concurs:

Calandar estimativ al derulării probelor de concurs– ofițer economist afișat în data de 09.12.2021

Calandar estimativ al derulării probelor de concursagent bucătar– afișat în data de 03.12.2021

Rezultate verificare dosare concurs :

Ofițer (economist) – afișat în data de 09.12.2021

Agent bucătar

Rezultate finale testare psihologică: Agent bucătar; Ofițer economist

Rezultate iniţiale testare psihologică :

Planificări testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

Chestionar COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

18.06.2021 – Concurs de ocupare a 24 de posturi de agent operativ (21 bărbați și 3 femei)

I N F O R M A R E

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Rezultate finale concurs :

Tabel nominal rezultate finale – afișat în data de 19.11.2021

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă:

Tabel nominal rezultate soluționare contestații – afișat în data de 19.11.2021

Proba scrisă:

Proces-verbal rezultate probă scrisă – afișat în data de 16.11.2021

Rezultate soluționare contestații barem de evaluare și notare – afișat în data de 15.11.2021

Barem evaluare și notare probă scrisă – afișat în data de 13.11.2021 ora 23:30

Planificare probă scrisă – afișat în data de 12.11.2021

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afișat în data de 12.11.2021

Planificare proba interviului-afișat în data de 04.11.2021

Modificare calendar estimativ probe concurs:

Modificare calendar estimativ al derulării probelor de concurs- afișat în data de 03.11.2021

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 04.11.2021

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 30.10.2021

Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișat în data de 30.10.2021

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișat în data de 22.10.2021

Calendar estimativ probe concurs:

Calandar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 22.10.2021

Rezultate verificare dosare concurs :

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 21 de posturi de agent operativ (bărbați)

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 3 posturi de agent operativ (femei)

Rezultate finale testare psihologică : 

Rezultate finale testare psihologică – afișat în data de 06.10.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică : 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 04.10.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 17.09.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 13.09.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 30.08.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 27.08.2021

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică – afișat în data de 24.08.2021

Rezultate iniţiale testare psihologică : 

10.08.2021;11.08.2021;12.08.2021;13.08.2021;16.08.2021;17.08.2021;18.08.2021;19.08.2021;20.08.2021;23.08.2021;24.08.2021;25.08.2021;26.08.2021;27.08.2021;

30.08.2021;31.08.2021; 01.09.202102.09.202103.09.2021;08.09.2021;09.09.2021;10.09.2021;13.09.2021;14.09.2021;15.09.2021;16.09.2021;17.09.2021; 20.09.2021;21.09.2021;22.09.2021

Planificări testare psihologică:

Centrul de testare Craiova:

10.08.2021; 11.08.202112.08.202113.08.2021; 16.08.202117.08.202118.08.202119.08.202120.08.2021; 23.08.202124.08.202125.08.202126.08.202127.08.2021

30.08.202131.08.202101.09.202102.09.202103.09.2021; 08.09.202109.09.2021;10.09.2021; 13.09.2021; 14.09.202115.09.202116.09.2021; 17.09.2021;20.09.2021

21.09.2021;22.09.2021

Chestionar COVID

Anunt de concurs CLICK AICI!

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.