Astăzi 23-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Comunicari on-line

Extras din Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

Articolul 134

Dreptul la comunicări on-line

(1) În vederea menţinerii unei legături constante şi a creşterii şanselor de îmbunătăţire a relaţiilor cu mediul de suport al deţinuţilor cu grad ridicat de vulnerabilizare sau identificaţi cu nevoi speciale se poate acorda dreptul la comunicări on-line, pe baza unei programări prealabile.

(2) Categoriile de deţinuţi care pot beneficia de comunicări on-line, din cauza distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate şi care nu sunt vizitaţi de membrii de familie, aparţinători sau alte persoane, sunt:a)deţinuţii care au o bună comportare, participă activ la programele şi activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială recomandate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică ori la activităţi lucrative;b)tinerii din penitenciarele pentru tineri;c)femeile din penitenciarele sau secţiile de femei;d)deţinuţii internaţi în penitenciarele-spital

.(3) Comunicările on-line sunt condiţionate de concluziile sau recomandările evaluării sociale, consemnate în Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot efectua comunicări on-line şi deţinuţii ai căror membri de familie, aparţinători sau alte persoane se află în situaţii de catastrofe, calamităţi, boală gravă, deces sau în alte cazuri temeinic justificate.

(5) Deţinuţii aflaţi în situaţiile de la alin. (2) pot comunica on-line de 4 ori pe lună. Durata comunicării on-line este de până la 30 de minute, iar, pentru deţinuţii aflaţi în una din situaţiile prevăzute la alin. (4) pe întinderea evenimentelor, durata este de până la 1 oră zilnic.

(6) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate aproba comunicări on-line între deţinuţii din locuri de deţinere diferite, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (5) şi art. 136 alin. (2).

Articolul 135

Amenajarea spaţiului

(1) Spaţiul destinat instalării echipamentului pentru comunicări on-line este amenajat, de regulă, în incinta sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.(

2) Echipamentul prevăzut la alin. (1) cuprinde: calculatoare, camere web sau video, microfoane şi surse neîntreruptibile de tensiune. Echipamentul trebuie securizat anti-vandalizare şi împotriva accesului direct al deţinutului la calculatoare şi periferice.

(3) Spaţiul prevăzut la alin. (1) este dotat cu un sistem de protecţie fizică a încăperilor din cadrul acestuia.

(4) Legătura la internet nu poate fi accesată în alte scopuri, decât acela pentru care a fost înfiinţată.

(5) Serviciile de comunicaţii on-line se pun la dispoziţie prin intermediul unui operator de comunicaţii speciale sau al unui operator public.

(6) Manipularea aparaturii tehnice se face în mod exclusiv de către personalul penitenciarului.

Articolul 136

Modalitatea de acordare a dreptului la comunicări on-line

(1) Deţinuţii beneficiază de dreptul la comunicări on-line în baza aprobării directorului, la propunerea asistentului social sau a altui reprezentant al sectorului reintegrare socială cu responsabilităţi similare sau la cererea deţinutului însoţită de un referat întocmit de asistentul social sau a altui reprezentant al sectorului reintegrare socială cu responsabilităţi similare.

(2) Prin aprobarea dată, directorul penitenciarului stabileşte termenul la care va fi realizată o nouă analiză a situaţiei deţinutului, care nu poate fi mai mare de un 1 an. În cazul prevăzut la art. 134 alin. (4) stabileşte periodicitatea comunicării on-line.

(3) Directorul penitenciarului poate anula aprobarea dacă situaţia deţinutului se îmbunătăţeşte din perspectiva relaţiilor cu mediul de suport.

(4) Pentru efectuarea comunicărilor on-line, deţinutul transferat într-un alt penitenciar are nevoie de o nouă aprobare.

(5) Directorul penitenciarului stabileşte zilele şi intervalele orare în care au loc comunicările on-line.

(6) Comunicările on-line au caracter confidenţial.

(7) Administraţia penitenciarului ţine evidenţa acordării dreptului la comunicări on-line.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.