Astăzi 27-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de agent (operativ), din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar, din cadrul Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

Proces – verbal rezultate finale – afișat în data de 22.09.2023

Proces verbal rezultate soluționare contestații – afișat în data de 22.09.2023

Proces-verbal rezultate probă scrisă  – afișat în data de 16.09.2023

Barem evaluare și notare probă scrisă  – afișat în data de 14.09.2023, ora 17:40

Modificare calendar estimativ probe concurs:

Modificare calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 13.09.2023

Proba scrisă:

Planificare probă scrisă – afișat în data de 13.09.2023

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afișat în data de 13.09.2023

Planificare proba interviului  – afișat în data de 12.09.2023

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat în data de 12.09.2023

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – 11.09.2023

Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice– 11.09.2023

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – 31.08.2023

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 31.08.2023

Rezultate verificare dosare concurs:

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concurs – afișat în data de 25.08.2023

Rezultate finale testare psihologicăafișat în data de 09.09.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 09.08.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 08.08.2023

Rezultate iniţiale testare psihologică : 26.07.2023, 27.07.2023,Echivălari,28.07.2023

Replanificare testare psihologică 01.08.2023

Replanificare testare psihologică 28.07.2023

Planificări testare psihologică:24-28.07.2023

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Tabel nominal verificare dosare – afișat în data de 04.05.2023

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 

  • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.