Astăzi 27-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (laborant stație de epurare) din sectorul economico-administrativ, din cadrul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin

Rezultate finale concurs :

Rezultate finale concurs – afișat în data de 11.05.2023

Modificare calendar estimativ probe concurs:

Modificare calendar estimativ probe concurs – afișată în data de 04.05.2023

Probă scrisă:

Proces- verbal rezultate probă scrisă  – afișat în data de 08.05.2023

Barem evaluare și notare probă scrisă  – afișat în data de 04.05.2023

Planificare probă scrisă – afișată în data de 03.05.2023

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afișate în data de 03.05.2023

Planificare proba interviului afișată în data de 02.05.2023

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului  – afișate în data de 02.05.2023

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișată la data de 28.04.2023

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat la data de 28.04.2023

Rezultate verificare dosare concurs:

Rezultate finale testarea psihologică – afișat în data de 28.02.2023

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în data de 27.02.2023

Rezultate inițiale testare psihologică: 14.02.2023

Planificări testare psihologică:14.02.2023

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunțul de concurs

  • Anexa 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum și bliografia și tematica de concurs
  • Anexa 2 – Prezentarea  generală  a  postului
  • Anexa 3 –  Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.