Astăzi 20-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 6 posturi de agent operativ (5 posturi pentru bărbați și 1 post pentru femei)

Rezultate finale concurs:

Tabel nominal rezultate finale – afișat la data de 11.11.2022, ora 18:35

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă: 

Tabel nominal rezultate soluționare contestații– afișat în data de 11.11.2022, ora 18:35

Probă scrisă:

Proces-verbal rezultate probă scrisă – afișat în data de 05.11.2022

Barem evaluare și notare probă scrisă – afișat în data de 03.11.2022, ora 18:30

Planificare probă scrisă – afișată în data de 02.11.2022

Probă de interviu:

Rezultate proba interviu – afșate  în data de 02.11.2022

Planificare proba interviului – afișat în data de 01.11.2022

Probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișate în data de 01.11.2022

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișată în data de 31.10.2022

Probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișată în data de 31.10.2022

Planificare probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice – afișată în data de 28.10.2022

Calendar estimativ probe concurs:

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – afișat în data de 28.10.2022

Rezultate verificare dosare concurs :

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a 5 posturi de agent operativ (bărbați) – afișat în data de 29.08.2022

Tabel cu rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a unui post de agent operativ (femei) – afișat în data de 29.08.2022

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate finale testare psihologică – afișat în data 16.08.2022

Rezultate soluționare contestații testare psihologică:

Rezultate soluționare contestații testare psihologică – afișat în 02.08.2022

Rezultate iniţiale testare psihologică : 

20-21.07.2022 , 25.07.2022 , Erată

Planificări testare psihologică:

Centrul de testare Penitenciarul Timișoara: 19-20-21.07.2022 ; 25.07.2022; 25.07.2022

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.