Astăzi 27-05-2024 sunt: 531 persoane private de libertate

02.08.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (economist) și a unui post de agent (bucătar)

Rezultate finale concurs :

Rezultate finale concurs– ofițer economist – afișat în data de 22.12.2021

Rezultate finale concurs -agent bucătar – afișat în data de 14.12.2021

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă :

Rezultate soluționare contestații – ofițer economist – afișat în data de 22.12.2021

Rezultate probă scrisă:

Proces – verbal probă scrisă – ofițer economist – afișat în data de 17.12.2021

Proces- verbal rezultate probă scrisă – agent bucătar – afișat în data de 09.12.2021

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Barem evaluare și notare probă scrisă – ofițer economist – afișat în data de 15.12.2021, ora 20:30

Barem evaluare și notare probă scrisă -agent bucătar – afișat în data de 07.12.2021, ora 20:30

Planificare probă scrisă:

Planificare probă scrisă – ofițer economist – afișat în data de 14.12.2021

Planificare probă scrisă– agent bucătar- afișat în data de 06.12.2021

Rezultate probă de interviu:

Proces-verbal  rezultate probă interviuofițer economist – afișat în data de 14.12.2021

Rezultate proba interviu – agent bucătar-afișat în data de 06.12.2021

Planificare probă de interviu:

Planificare probă interviu – ofițer economist – afișat în data 13.12.2021

Planificare proba interviului agent bucătar– afișat în data de 03.12.2021

Rezultate probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Proces – verbal probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului  ofițer economist – afișat în data de13.12.2021

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Planificare probă practică – ofițer economist – afișat în data de 09.12.2021

Calendar estimativ probe concurs:

Calandar estimativ al derulării probelor de concurs– ofițer economist afișat în data de 09.12.2021

Calandar estimativ al derulării probelor de concursagent bucătar– afișat în data de 03.12.2021

Rezultate verificare dosare concurs :

Ofițer (economist) – afișat în data de 09.12.2021

Agent bucătar

Rezultate finale testare psihologică: Agent bucătar; Ofițer economist

Rezultate iniţiale testare psihologică :

Planificări testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunțul de concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

Chestionar COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.